Vergunningen Littenseradiel

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Littenseradiel. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Littenseradiel. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image

Bestemmingsrapport

 7.99

Snel een bestemmingsplan inzien voor een specifiek adres of perceel inclusief bouw – en gebruiksregels.

Bestemmingsrapport

 7.99

Snel een bestemmingsplan inzien voor een specifiek adres of perceel inclusief bouw – en gebruiksregels.

Meer info Bestellen
vergunning Datum start Datum einde
Legesverordening 2018 20-12-2017 20-02-2018 Details
Verordening kwijtschelding 2018 20-12-2017 20-02-2018 Details
Verordening rioolheffing 2018 20-12-2017 20-02-2018 Details
Verordening afvalstoffenheffing 2018 20-12-2017 20-02-2018 Details
Intrekkingsverordening forensenbelasting 2017 20-12-2017 20-02-2018 Details
Verleende omgevingsvergunning: Master Fopmawei 13, Jorwert 13-12-2017 05-01-2018 Details
Verlengen beslistermijn: Nije Buorren 4, Wjelsryp 13-12-2017 28-12-2017 Details
Verlengen beslistermijn: Walperterwei 37, Wommels 13-12-2017 28-12-2017 Details
Verlengen beslistermijn: Walperterwei 43a, Wommels 13-12-2017 28-12-2017 Details
Verleende omgevingsvergunning: Berkwerterleane 4, Kûbaard 13-12-2017 12-01-2018 Details
Verleende vergunning: standplaats Freule, Wommels 13-12-2017 05-01-2018 Details
Aanvraag omgevingsvergunning: Kleasterdyk, Winsum 13-12-2017 28-12-2017 Details
Aanvraag omgevingsvergunning: Walperterwei 43a, Wommels 13-12-2017 28-12-2017 Details
Aanvraag omgevingsvergunning: Toarnwerterleane nabij 1, Waaksens 13-12-2017 28-12-2017 Details
Aanvraag omgevingsvergunning: Dokter Fokkewei 1, Mantgum 13-12-2017 28-12-2017 Details
Verleende vergunning: standplaats H&M groenten en fruit, Wommels 13-12-2017 16-01-2018 Details
Verleende vergunning: gebakkraam Terp, Wommels 13-12-2017 16-01-2018 Details
Verleende vergunning: dorpsfeest, Wiuwert/Britswert 13-12-2017 09-01-2018 Details
Verleende vergunning: begraafplaats, Hervormde Gemeente Winsum 13-12-2017 09-01-2018 Details
Verleende vergunning: FK "Jeu de Pelote", Easterlittens 13-12-2017 05-01-2018 Details
Verleende vergunning: Eetcafé De Trijesprong, Winsum 13-12-2017 05-01-2018 Details
Verleende vergunning: Live-muziek Terp, Wommels 13-12-2017 09-01-2018 Details
Verleende vergunning: Meamerterdyk 5, Winsum 13-12-2017 10-01-2018 Details
Verleende omgevingsvergunning: Húns 32, Húns 13-12-2017 05-01-2018 Details
Verlengen beslistermijn: Plan Wommels Noord-Oost kavel 2 t/m 7, Wommels 13-12-2017 28-12-2017 Details
Verleende omgevingsvergunning: Walperterwei 20A, Wommels 13-12-2017 16-01-2018 Details
Verleende omgevingsvergunning: Fûns 6, Jorwert 13-12-2017 11-01-2018 Details
Verleende omgevingsvergunning: Singel, Boazum 13-12-2017 05-01-2018 Details
Verleende omgevingsvergunning: De Bieren 7, Waaksens 13-12-2017 16-01-2018 Details
Verleende Leegstandsvergunning: Skoallestrjitte 18, Easterein 13-12-2017 05-01-2018 Details
Verleende vergunning: standplaats viskraam, Wommels 06-12-2017 14-12-2017 Details
Verleende omgevingsvergunning: It Soal 5, Mantgum 13-12-2017 16-01-2018 Details
Verleende omgevingsvergunning: Skrins 4, Easterlittens 13-12-2017 12-01-2018 Details
Verlengen beslistermijn: Hasthemerwei 1, Baaium 13-12-2017 28-12-2017 Details
Verlengen beslistermijn: Sassingawei 15, Hinnaard 13-12-2017 28-12-2017 Details
Verlengen beslistermijn: Toarnwerterleane nabij nr. 1, Waaksens 13-12-2017 28-12-2017 Details
Verlengen beslistermijn: It Soal 5, Mantgum 13-12-2017 28-12-2017 Details
Verleende vergunning: Pusher en Lucky Cranes, Wommels 30-11-2017 27-12-2017 Details
Verleende vergunning: theatervoorstellingen Mariakerk, Mantgum 30-11-2017 26-12-2017 Details
Melding Wet milieubeheer: Wielsterdyk 3, Weidum 30-11-2017 15-12-2017 Details
Melding Wet milieubeheer: Wieuwens 4, Easterlittens 30-11-2017 15-12-2017 Details
Melding Wet milieubeheer: Fûns 6, Jorwert 30-11-2017 15-12-2017 Details
Verleende vergunning: Bearsterdyk, Bears 30-11-2017 02-01-2018 Details
Verleende vergunning: Mobiele brood- en banketkraam, Wommels 30-11-2017 02-01-2018 Details
Verleende vergunning: Schaatstoertochten, IJWC Baarderadeel 30-11-2017 28-12-2017 Details
Aanvraag omgevingsvergunning: Hasthemerwei 1, Baaium 29-11-2017 14-12-2017 Details
Aanvraag omgevingsvergunning: Buorren 9, Hidaard 29-11-2017 14-12-2017 Details
Aanvraag omgevingsvergunning: Plan Wiuwerter Opfeart kavel 1, Wiuwert 29-11-2017 14-12-2017 Details
Aanvraag omgevingsvergunning: Froonackerdyk 10, Wiuwert 29-11-2017 14-12-2017 Details
Aanvraag omgevingsvergunning: Sassingawei 15, Hinnaard 29-11-2017 14-12-2017 Details