Vergunningen Loppersum

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Loppersum. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Loppersum. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image

Bestemmingsrapport

 7.99

Snel een bestemmingsplan inzien voor een specifiek adres of perceel inclusief bouw – en gebruiksregels.

Bestemmingsrapport

 7.99

Snel een bestemmingsplan inzien voor een specifiek adres of perceel inclusief bouw – en gebruiksregels.

Meer info Bestellen
vergunning Datum start Datum einde
Legesverordening Loppersum 2021 22-12-2020 22-02-2021 Details
Verordening liggeld 2021 18-12-2020 18-02-2021 Details
Verordening Marktgelden gemeente Loppersum 2021 18-12-2020 18-02-2021 Details
Uitvoeringsregeling compensatie rioolheffing Eemsdelta 2021-2024 18-12-2020 18-02-2021 Details
VERORDENING OP DE HEFFING EN DE INVORDERING VAN HONDENBELASTING 18-12-2020 18-02-2021 Details
VERORDENING OP DE HEFFING EN DE INVORDERING VAN EEN FORENSENBELASTING 2020 18-12-2020 18-02-2021 Details
Verordening Lijkbezorgingsrechten Loppersum 2021 15-12-2020 15-02-2021 Details
Legesverordening Loppersum 2021 15-12-2020 15-02-2021 Details
Verordening rioolheffing Loppersum 2021 15-12-2020 15-02-2021 Details
Regeling kwijtschelding gemeentelijke belastingen gemeente Loppersum 2021 15-12-2020 15-02-2021 Details
Pilot Subsidieregeling Dorpsbudget gemeente Loppersum 2021 11-12-2020 11-02-2021 Details
Subsidieregels Tijdelijke Compensatieregeling Culturele organisaties en Amateurkunstverenigingen Loppersum... 11-12-2020 11-02-2021 Details
Subsidieregels Tijdelijke compensatieregeling dorpshuizen 2020 11-12-2020 11-02-2021 Details
Kennisgeving ontwerpbesluit Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, uitgebreide voorbereidingsprocedure... 09-12-2020 09-02-2021 Details
Vooraankondiging bestemmingsplan Eekwerdermeedenweg 3 te Wirdum, gemeente Loppersum 09-12-2020 09-02-2021 Details
Subsidieregels Tijdelijke Compensatieregeling Culturele organisaties en Amateurkunstverenigingen Loppersum... 08-12-2020 08-02-2021 Details
Subsidieregels Tijdelijke compensatieregeling dorpshuizen 2020 08-12-2020 08-02-2021 Details
Gemeente Loppersum - Verkeersbesluit Delleweg Middelstum - Delleweg te Middelstum 12-10-2020 12-12-2020 Details
Gemeente Loppersum - Verkeersbesluit - Kaakstraat en Adriaan Clantstraat te Stedum 07-10-2020 07-12-2020 Details
Uitvoeringsregels Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (Tozo) 25-08-2020 25-10-2020 Details
Financieel besluit Jeugdhulp gemeente Loppersum 2018 19-08-2020 19-10-2020 Details
Vaststelling Welstandsnota, gemeente Loppersum 27-07-2020 27-09-2020 Details
Vaststelling bestemmingsplan Welstandsluw bouwen, gemeente Loppersum 27-07-2020 27-09-2020 Details
Visie 'Ruimte voor Energie' vastgesteld door raden Appingedam, Delfzijl en Loppersum 24-06-2020 24-08-2020 Details
Kennisgeving ontwerpbesluit Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, uitgebreide voorbereidingsprocedure... 22-06-2020 22-08-2020 Details
Gemeente Loppersum - Verkeersbesluit Zwarte Laan Loppersum - Zwarte Laan Loppersum 15-06-2020 15-08-2020 Details
Gemeente Loppersum - Verkeersbesluit Tijdelijk Parkeerverbod Zeedijken Delfstraat Loppersum - Zeedijken... 10-06-2020 10-08-2020 Details
Kennisgeving besluit Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, uitgebreide voorbereidingsprocedure Stationsweg... 08-06-2020 08-08-2020 Details
Verordening Verzilverlening gemeente Loppersum 29-04-2020 29-06-2020 Details
Gemeente Loppersum - Verkeersbesluit - Brug Westerwijtwerd 14-04-2020 14-06-2020 Details
Gemeente Loppersum - Verkeersbesluit - Parkeervoorziening Stedum 14-04-2020 14-06-2020 Details
Gemeente Loppersum - Verkeersbesluit - Burchtstraat Middelstum 14-04-2020 14-06-2020 Details
Gemeente Loppersum - Verkeersbesluit - Kern Middelstum 14-04-2020 14-06-2020 Details
Gemeente Loppersum - Verkeersbesluit - Zuiderstraat Middelstum 10-04-2020 10-06-2020 Details
Kennisgeving Ontwerpbesluit Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, uitgebreide voorbereidingsprocedure... 06-04-2020 06-06-2020 Details
Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Groningen 20-03-2020 20-05-2020 Details
Rectificatie publicatie: Ontwerpbestemmingsplan Welstandsluw bouwen en concept Welstandsnota 09-03-2020 09-05-2020 Details
Besluit m.e.r.-beoordeling Oosterburen 3 Middelstum 02-03-2020 02-05-2020 Details
Ontwerpbestemmingsplan Welstandsluw bouwen en concept Welstandsnota 02-03-2020 02-05-2020 Details
Kennisgeving besluit Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, uitgebreide voorbereidingsprocedure Garsthuizerweg... 10-02-2020 10-04-2020 Details
Verordening forensenbelasting 2020 24-12-2019 24-02-2020 Details
Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Loppersum 2020 24-12-2019 24-02-2020 Details
Verordening rechtspositie raads- en commissieleden 2019 24-12-2019 24-02-2020 Details
Verordening onroerendezaakbelastingen 2020 24-12-2019 24-02-2020 Details
Regeling briefadres gemeente Loppersum 2019 24-12-2019 24-02-2020 Details
Verordening lijkbezorgingsrechten 2020 24-12-2019 24-02-2020 Details
Verordening liggelden 2020 24-12-2019 24-02-2020 Details
Verordening afvalstoffenheffing 2020 24-12-2019 24-02-2020 Details
Legesverordening 2020 24-12-2019 24-02-2020 Details
Verordening rioolheffing 2020 24-12-2019 24-02-2020 Details