Vergunningen Loppersum

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Loppersum. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Loppersum. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Legesverordening Loppersum 2021
Verordening liggeld 2021
Verordening Marktgelden gemeente Loppersum 2021
Uitvoeringsregeling compensatie rioolheffing Eemsdelta 2021-2024
VERORDENING OP DE HEFFING EN DE INVORDERING VAN HONDENBELASTING
VERORDENING OP DE HEFFING EN DE INVORDERING VAN EEN FORENSENBELASTING 2020
Verordening Lijkbezorgingsrechten Loppersum 2021
Legesverordening Loppersum 2021
Verordening rioolheffing Loppersum 2021
Regeling kwijtschelding gemeentelijke belastingen gemeente Loppersum 2021
Pilot Subsidieregeling Dorpsbudget gemeente Loppersum 2021
Subsidieregels Tijdelijke Compensatieregeling Culturele organisaties en Amateurkunstverenigingen Loppersum...
Subsidieregels Tijdelijke compensatieregeling dorpshuizen 2020
Kennisgeving ontwerpbesluit Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, uitgebreide voorbereidingsprocedure...
Vooraankondiging bestemmingsplan Eekwerdermeedenweg 3 te Wirdum, gemeente Loppersum
Subsidieregels Tijdelijke Compensatieregeling Culturele organisaties en Amateurkunstverenigingen Loppersum...
Subsidieregels Tijdelijke compensatieregeling dorpshuizen 2020
Gemeente Loppersum - Verkeersbesluit Delleweg Middelstum - Delleweg te Middelstum
Gemeente Loppersum - Verkeersbesluit - Kaakstraat en Adriaan Clantstraat te Stedum
Uitvoeringsregels Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (Tozo)
Financieel besluit Jeugdhulp gemeente Loppersum 2018
Vaststelling Welstandsnota, gemeente Loppersum
Vaststelling bestemmingsplan Welstandsluw bouwen, gemeente Loppersum
Visie 'Ruimte voor Energie' vastgesteld door raden Appingedam, Delfzijl en Loppersum
Kennisgeving ontwerpbesluit Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, uitgebreide voorbereidingsprocedure...
Gemeente Loppersum - Verkeersbesluit Zwarte Laan Loppersum - Zwarte Laan Loppersum
Gemeente Loppersum - Verkeersbesluit Tijdelijk Parkeerverbod Zeedijken Delfstraat Loppersum - Zeedijken...
Kennisgeving besluit Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, uitgebreide voorbereidingsprocedure Stationsweg...
Verordening Verzilverlening gemeente Loppersum
Gemeente Loppersum - Verkeersbesluit - Brug Westerwijtwerd
Gemeente Loppersum - Verkeersbesluit - Parkeervoorziening Stedum
Gemeente Loppersum - Verkeersbesluit - Burchtstraat Middelstum
Gemeente Loppersum - Verkeersbesluit - Kern Middelstum
Gemeente Loppersum - Verkeersbesluit - Zuiderstraat Middelstum
Kennisgeving Ontwerpbesluit Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, uitgebreide voorbereidingsprocedure...
Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Groningen
Rectificatie publicatie: Ontwerpbestemmingsplan Welstandsluw bouwen en concept Welstandsnota
Besluit m.e.r.-beoordeling Oosterburen 3 Middelstum
Ontwerpbestemmingsplan Welstandsluw bouwen en concept Welstandsnota
Kennisgeving besluit Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, uitgebreide voorbereidingsprocedure Garsthuizerweg...
Verordening forensenbelasting 2020
Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Loppersum 2020
Verordening rechtspositie raads- en commissieleden 2019
Verordening onroerendezaakbelastingen 2020
Regeling briefadres gemeente Loppersum 2019
Verordening lijkbezorgingsrechten 2020
Verordening liggelden 2020
Verordening afvalstoffenheffing 2020
Legesverordening 2020
Verordening rioolheffing 2020