Vergunningen Losser

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Losser. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Losser. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image

Bestemmingsrapport

 7.99

Samenvatting van een bestemmingsplan voor een specifieke locatie inclusief bouw – en gebruiksregels.

Bestemmingsrapport

 7.99

Samenvatting van een bestemmingsplan voor een specifieke locatie inclusief bouw – en gebruiksregels.

vergunning Datum start Datum einde
Aanvraag vergunning voor het bouwen van een erker aan Muchteweg 12 te Losser 21-12-2022 21-02-2023 Details
Melding voor het slopen van 3 opstallen (toiletgebouw, kleine sanitaire ruimte, berging/kapschuur) en... 21-12-2022 21-02-2023 Details
Aanvraag vergunning voor het kappen van een conifeer aan Gildehauserweg 9 te Losser 21-12-2022 21-02-2023 Details
Aanvraag vergunning voor het verbouwen van een woning aan Beuningerstraat 62 te Beuningen 21-12-2022 21-02-2023 Details
Toestemming voor het plaatsen van twee kansspelautomaten bij Fletcher Dinkeloord aan Denekamperstraat... 21-12-2022 21-02-2023 Details
Aanvraag vergunning voor het brandveilig gebruiken van 3 bouwwerken aan Oldenzaalsestraat 135B te Losser 21-12-2022 21-02-2023 Details
Aanvraag vergunning voor het verbouwen van een woning aan Muchteweg 14 te Losser 21-12-2022 21-02-2023 Details
Toestemming voor het verbouwen van een woning voor het realiseren van een woning met inwoning aan Honingloweg... 21-12-2022 21-02-2023 Details
Toestemming voor het uitoefenen van het horecabedrijf BORR aan Martinusplein 8 te Losser 21-12-2022 21-02-2023 Details
Toestemming voor het bouwen van een woning aan kadastraal bekend LSR00, sectie K, nummer 6747 met het... 21-12-2022 21-02-2023 Details
Toestemming voor de Carnavalsoptocht Beuningen op 17 februari 2023 de start is aan Pastoor Bolscherstraat... 21-12-2022 21-02-2023 Details
Toestemming voor het kappen van 1 eikenboom aan Oldenzaalsestraat 138 te de Lutte 21-12-2022 21-02-2023 Details
Aanvraag vergunning voor het plaatsen van een dakkapel en verhogen van de nok aan Tulpstraat 14 te Losser 21-12-2022 21-02-2023 Details
Toestemming voor het plaatsen van twee kansspelautomaten van 1 januari 20231 tot en met 31 december 2023... 21-12-2022 21-02-2023 Details
Beleidsregel voor de aanwijzing tot buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand voor één dag 19-12-2022 19-02-2023 Details
Toestemming voor het plaatsen van een overkapping ten behoeve van snelladers die bestemd zijn voor elektrische... 14-12-2022 14-02-2023 Details
Rectificatie: Toestemming voor het houden van het evenement Kerstmarkt Overdinkel op 11 december 2022... 14-12-2022 14-02-2023 Details
Toestemming voor het kappen van 2 populieren op het perceel aan Elferinksweg 1 te Losser 14-12-2022 14-02-2023 Details
Aanvraag vergunning voor het bouwen van een woning aan Boxbergen 5 te Losser 14-12-2022 14-02-2023 Details
Aanvraag vergunning voor het verduurzamen en uitbreiden van een woning op aan Markedal 1 te Losser 14-12-2022 14-02-2023 Details
Toestemming voor het kandelaberen van een populier op het perceel aan Oldenzaalsestraat 109 te Losser 14-12-2022 14-02-2023 Details
Aanvraag vergunning voor het plaatsen van gevelreclame en het vervangen van een bovenlicht voor een luchtrooster... 14-12-2022 14-02-2023 Details
Vergunning geweigerd voor het kappen van 1 berkenboom op het perceel aan Scholtinkstraat 7 te Losser 14-12-2022 14-02-2023 Details
Besluit maatwerkvoorschrift voor het lozen van afvalwater zonder een vetafscheider en slibvangput aan... 14-12-2022 14-02-2023 Details
Toestemming voor het brandveilig gebruiken van het pand “Hotel de Grote Zwaan” op het perceel Bentheimerstraat... 14-12-2022 14-02-2023 Details
Aanvraag vergunning voor het houden van het evenement Dinkelcross op 26 februari 2022 van 10.00 uur tot... 14-12-2022 14-02-2023 Details
Toestemming voor het aanleggen van een nieuwe weg aan Glanerbrugstraat 47 te Glane 14-12-2022 14-02-2023 Details
Verlenging beslistermijn voor het aanleggen van een poel op het perceel aan Imenhofweg 6 te Losser 14-12-2022 14-02-2023 Details
Toestemming voor het bouwen van een woning aan Mös 8 te Overdinkel 14-12-2022 14-02-2023 Details
Melding voor het verwijderen van asbest uit een woning aan Arendstraat 40 te Losser 14-12-2022 14-02-2023 Details
Intrekkingsbesluit – intrekken meerdere besluiten – gemeente Losser 13-12-2022 13-02-2023 Details
Gemeente Losser - inrichten individuele gehandicaptenparkeerplaats - ter hoogte van Scholtinkstraat... 09-12-2022 09-02-2023 Details
Aanvraag vergunning voor het houden van het evenement Kerstwandeling 2022 op 26 december 2022 starttijd... 07-12-2022 07-02-2023 Details
Stookontheffing voor het verbranden van takken en snoeihout tijdens het stookseizoen van 1 november tot... 07-12-2022 07-02-2023 Details
Aanvraag vergunning het houden van het evenement carnavalsoptocht Beuningen op 17 februari 2023 van 13.30... 07-12-2022 07-02-2023 Details
Verlenging beslistermijn voor het plaatsen van nieuwe kozijnen in de voorgevel en het plaatsen van een... 07-12-2022 07-02-2023 Details
Melding voor het verwijderen van asbest van een schuur aan Glanerbrugstraat 55 te Glane 07-12-2022 07-02-2023 Details
Stookontheffing voor het verbranden van takken en snoeihout tijdens het stookseizoen van 1 november tot... 07-12-2022 07-02-2023 Details
Aanvraag vergunning voor het kappen van 1 berkenboom aan Scholtinkstraat 7 te Losser 07-12-2022 07-02-2023 Details
Aanvraag vergunning voor het bouwen van een overkapping aan Dorpstraat 47 te de Lutte 07-12-2022 07-02-2023 Details
Aanvraag vergunning voor het kappen van 2 populieren aan Elferinksweg 1 te Overdinkel 07-12-2022 07-02-2023 Details
Melding voor het gedeeltelijk saneren van het dak aan Gildehofweg 7 te Losser 07-12-2022 07-02-2023 Details
Toestemming voor het kappen van 1 eikenboom aan Schaapskooiweg 2 te Overdinkel 07-12-2022 07-02-2023 Details
Aanvraag vergunning voor het kappen van 1 populier aan Oldenzaalsestraat 109 te Losser 07-12-2022 07-02-2023 Details
Aanvraag vergunning voor het plaatsen van een dakkapel op de achterzijde van een woning aan Tjaskermolen... 07-12-2022 07-02-2023 Details
Toestemming voor het verbouwen en uitbreiden van een woning aan Koksweg 11 te de Lutte 07-12-2022 07-02-2023 Details
Melding voor het slopen van een schuur aan Denekamperdijk 55 te Losser 07-12-2022 07-02-2023 Details
Melding voor het starten van activiteiten van het bedrijf Bruins & Kwast aan de Pol 15 te Losser 07-12-2022 07-02-2023 Details
Aanvraag vergunning voor het aanpassen van dakkapellen waarbij 1 dakkapel wordt vergroot en beide dakkapellen... 07-12-2022 07-02-2023 Details
Toestemming voor het kappen van 8 Amerikaanse eikenbomen aan Denekamperdijk 55 te Losser 07-12-2022 07-02-2023 Details