Vergunningen Losser

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Losser. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Losser. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image

Bestemmingsrapport

 7.99

Samenvatting van een bestemmingsplan voor een specifieke locatie inclusief bouw – en gebruiksregels.

Bestemmingsrapport

 7.99

Samenvatting van een bestemmingsplan voor een specifieke locatie inclusief bouw – en gebruiksregels.

vergunning Datum start Datum einde
Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning 2018 03-07-2018 03-09-2018 Details
Ontwerp “Nota Verblijfsrecreatie Noordoost Twente 2018” 02-07-2018 02-09-2018 Details
Aanwijzingsbesluit toezichthouders Drank en Horecawet gemeente Losser 26-06-2018 26-08-2018 Details
Aanwijzingsbesluit toezichthouder, gemeente Losser 26-06-2018 26-08-2018 Details
Ontwerp-bestemmingsplan “Losser dorp,  partiële herziening Oldenzaalsestraat 71 te Losser 25-06-2018 25-08-2018 Details
Gemeente Losser - aanwijzing van individuele gehandicaptenparkeerplaats - Kostersgaarden 47 te Losser 21-06-2018 21-08-2018 Details
Kennisgeving definitief besluit uitgebreide voorbereidingsprocedure, gemeente Losser 20-06-2018 20-08-2018 Details
Bekendmaking Ontwerp wijzigingsplan Buitengebied, Ruhenbergerweg 29 Overdinkel 20-06-2018 20-08-2018 Details
Verordening Starterslening gemeente Losser 14-06-2018 14-08-2018 Details
Vaststelling bestemmingsplan “Buitengebied, partiële herziening Honingloweg 30 Losser 13-06-2018 13-08-2018 Details
Nota standplaatsen gemeente Losser 08-06-2018 08-08-2018 Details
Nota standplaatsen gemeente Losser 08-06-2018 08-08-2018 Details
Gemeente Losser - aanwijzen van een individuele gehandicaptenparkeerplaats - Dr. Staringstraat 06-06-2018 06-08-2018 Details
Gemeente Losser - aanwijzen van een individuele gehandicaptenparkeerplaats - Vosbultkamp te Overdinkel 05-06-2018 05-08-2018 Details
Wijzigingsbesluit mandaatbesluit gemeente Losser 2011 29-05-2018 29-07-2018 Details
Beleidsregel Wet aanpak woonoverlast gemeente Losser 11-05-2018 11-07-2018 Details
Definitief besluit uitgebreide voorbereidingsprocedure Plaatsingsplan Verzamelcontainers, gemeente Losser 02-05-2018 02-07-2018 Details
Beleidsregels Planologische Afwijkingsmogelijkheden 2018 gemeente Losser 20-04-2018 20-06-2018 Details
Vastgesteld “Bestemmingsplan Luttermolenveld, 4e partiele herziening”, gemeente Losser 18-04-2018 18-06-2018 Details
Kennisgeving ontwerpbesluit uitgebreide voorbereidingsprocedure Wet algemene bepalingen omgevingsrecht,... 11-04-2018 11-06-2018 Details
Financiële verordening gemeente Losser 2018 22-03-2018 22-05-2018 Details
Ontwerp-Structuurvisie Losser 21-03-2018 21-05-2018 Details
Gemeente Losser - Aanwijzen van een individuele gehandicaptenparkeerplaats, - aan de Van Deinsestraat 08-03-2018 08-05-2018 Details
Gemeente Losser - Aanwijzen van een individuele gehandicaptenparkeerplaats - aan Het Lukens te Losser 28-02-2018 28-04-2018 Details
Vaststelling bestemmingsplan “Buitengebied, partiële herziening landgoed Teussink, gemeente Losser 21-02-2018 21-04-2018 Details
Ontwerp-bestemmingsplan “Lomanskamp 2 Beuningen”, gemeente Losser 21-02-2018 21-04-2018 Details
Gemeente Losser - Aanwijzen van een individuele gehandicaptenparkeerplaats - aan de Sweelinckstraat,... 20-02-2018 20-04-2018 Details
Gemeente Losser - Aanwijzen van een individuele gehandicaptenparkeerplaats - aan De Brink, Losser 20-02-2018 20-04-2018 Details
Aanwijzingsbesluit Toezichthouder op basis van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Losser 15-02-2018 15-04-2018 Details
Aanwijzingsbesluit Toezichthouder op basis van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Losser 15-02-2018 15-04-2018 Details
Bekendmaking voorbereidingsbesluit Glanerbrugstraat 31, Glane 07-02-2018 07-04-2018 Details
Financieel Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Losser 2018 01-02-2018 01-04-2018 Details
Kennisgeving ontwerpbesluit uitgebreide voorbereidingsprocedure Plaatsingsplan Verzamelcontainers, gemeente... 31-01-2018 31-03-2018 Details
Kennisgeving ontwerpbesluit uitgebreide voorbereidingsprocedure Wet algemene bepalingen omgevingsrecht,... 31-01-2018 31-03-2018 Details
Nadere regels vervoer jeugdhulp gemeente Losser 2018 30-01-2018 30-03-2018 Details
Beleidsregels jeugdhulp gemeente Losser 2018 30-01-2018 30-03-2018 Details
Nadere regels pgb jeugd gemeente Losser 30-01-2018 30-03-2018 Details
Aanwijzingsbesluit toezichthouder leerplichtwet 1969, gemeente Losser 29-01-2018 29-03-2018 Details
Ontwerp “Nota standplaatsen gemeente Losser” 25-01-2018 25-03-2018 Details
Bekendmaking vastgesteld wijzigingsplan Buitengebied, Gildehauserweg 18, Losser 24-01-2018 24-03-2018 Details
Ontwerp “Nota standplaatsen gemeente Losser” 24-01-2018 24-03-2018 Details
Gemeente Losser - Aanwijzen van een individuele gehandicaptenparkeerplaats aan - Het Lukens 23-01-2018 23-03-2018 Details
Gemeente Losser - Aanwijzen van een individuele gehandicaptenparkeerplaats - aan Het Lukens 19-01-2018 19-03-2018 Details
Uitvoeringsbesluiten afvalstoffenverordening 05-01-2018 05-03-2018 Details
Afvalstoffenverordening van de gemeente Losser 05-01-2018 05-03-2018 Details
Beleidsregel Wet Bibob gemeente Losser 2018 28-12-2017 28-02-2018 Details
Subsidieplafonds en verdelingsmaatstaf 2018 28-12-2017 28-02-2018 Details
Verordening rioolheffing 2018 27-12-2017 27-02-2018 Details
Verordening begraafrechten 2018 27-12-2017 27-02-2018 Details
Regeling kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2018 27-12-2017 27-02-2018 Details