Vergunningen Maastricht

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Maastricht. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Maastricht. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image

Bestemmingsrapport

 7.99

Snel een bestemmingsplan inzien voor een specifiek adres of perceel inclusief bouw – en gebruiksregels.

Bestemmingsrapport

 7.99

Snel een bestemmingsplan inzien voor een specifiek adres of perceel inclusief bouw – en gebruiksregels.

Meer info Bestellen
vergunning Datum start Datum einde
Larixhoven 25, 6225GS Maastricht. Afgehandelde omgevingsvergunning, het uitbreiden en verbouwen van de... 07-12-2023 07-02-2024 Details
Cörversplein 5C en 5. Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning, het maken van een doorbraak naar... 07-12-2023 07-02-2024 Details
Aldegondaplantsoen 33, 6226AG Maastricht. Kennisgeving nieuwe aanvraag omgevingsvergunning, het wijzigen... 07-12-2023 07-02-2024 Details
Jaagpad West 23, 6219NN Maastricht. Kennisgeving nieuwe aanvraag omgevingsvergunning, het realiseren... 07-12-2023 07-02-2024 Details
Grote Gracht 63, 6211ST Maastricht. Kennisgeving nieuwe aanvraag omgevingsvergunning, het verwijderen... 06-12-2023 06-02-2024 Details
Heerderweg 105, 6224LB Maastricht. Kennisgeving nieuwe aanvraag omgevingsvergunning, het legaliseren... 06-12-2023 06-02-2024 Details
Vijfkoppen 2, 6211JS Maastricht. Kennisgeving nieuwe aanvraag omgevingsvergunning, het wijzigen van bestemming... 06-12-2023 06-02-2024 Details
Pletzersstraat 11A, 6213HE Maastricht. Kennisgeving nieuwe aanvraag omgevingsvergunning, het realiseren... 05-12-2023 05-02-2024 Details
Mergelweg 43, 6212XA Maastricht. Afgehandelde omgevingsvergunning, het kappen van een es 05-12-2023 05-02-2024 Details
Maastricht - Opheffen gelegenheid bestemd voor het onmiddellijk laden en lossen van goederen - Lage Barakken 05-12-2023 05-02-2024 Details
Porthoslaan 29, 6213CN Maastricht. Afgehandelde omgevingsvergunning, het kappen van een dennenboom 05-12-2023 05-02-2024 Details
Oeverwal 12, 6221EN Maastricht. Kennisgeving nieuwe aanvraag omgevingsvergunning, het wijzigen van de... 05-12-2023 05-02-2024 Details
Kesselterweg 9A, 6215AG Maastricht. Kennisgeving nieuwe aanvraag omgevingsvergunning, het plaatsen van... 05-12-2023 05-02-2024 Details
Vijfkoppen, Maastricht. Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning, het demonteren van de buitenschil... 04-12-2023 04-02-2024 Details
Verordening bedrijveninvesteringszone Maastricht centrum 2024 04-12-2023 04-02-2024 Details
Gerard Walravenstraat 65, 6227TA Maastricht. Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning, het renoveren... 04-12-2023 04-02-2024 Details
Tongerseweg 406, 6215AE Maastricht. Kennisgeving nieuwe aanvraag omgevingsvergunning, het kappen van... 04-12-2023 04-02-2024 Details
Mergelweg 336, 6212XK Maastricht. Afgehandelde omgevingsvergunning, het herbouwen en uitbreiden van een... 04-12-2023 04-02-2024 Details
Maastricht - Instellen parkeerverbodszone - Witte Vrouwenveld en Scharn 01-12-2023 01-02-2024 Details
Fort Willemweg 61 te Maastricht. Afgehandelde omgevingsvergunning, het bouwen van een bedrijfspand (bedrijfshal... 01-12-2023 01-02-2024 Details
Maastricht - Instellen parkeergelegenheid opladen elektrische - Elruwe 01-12-2023 01-02-2024 Details
Reglement draagvlakmeting Bedrijveninvesteringszone Maastricht Centrum 2024 01-12-2023 01-02-2024 Details
Maastricht - Opheffen parkeergelegenheid opladen elektrische voertuigen - Sint Lambertuslaan 01-12-2023 01-02-2024 Details
Stategaard 11, 6227GK Maastricht. Afgehandelde omgevingsvergunning, het kappen van een berkenboom 01-12-2023 01-02-2024 Details
Maastricht - Instellen parkeergelegenheid opladen elektrische voertuigen - Hoogfrankrijk 01-12-2023 01-02-2024 Details
Verordening nadeelcompensatie Maastricht 01-12-2023 01-02-2024 Details
Maastricht - Instellen parkeergelegenheid opladen elektrische voertuigen - Aylvalaan 01-12-2023 01-02-2024 Details
Maastricht - Instellen parkeergelegenheid opladen elektrische voertuigen - Cederhoven 01-12-2023 01-02-2024 Details
Maastricht - Instellen parkeergelegenheid opladen elektrische voertuigen - Bononiahof 01-12-2023 01-02-2024 Details
Maastricht - Instellen parkeergelegenheid opladen elektrische voertuigen - Sauterneslaan 01-12-2023 01-02-2024 Details
Hanedoorn 10, 6226TB Maastricht. Kennisgeving nieuwe aanvraag omgevingsvergunning, het kappen van een... 01-12-2023 01-02-2024 Details
Hertogsingel 19AB te Maastricht. Afgehandelde omgevingsvergunning, het legaliseren van een uitbreiding... 01-12-2023 01-02-2024 Details
Ooftmengersdreef 12, 6216SK Maastricht. Afgehandelde omgevingsvergunning, het kappen van één boom 01-12-2023 01-02-2024 Details
Muntstraat 13, 6211EG Maastricht. Afgehandelde omgevingsvergunning, het vervangen van de dubbele deur... 01-12-2023 01-02-2024 Details
Velijndonk 13, 6218GJ Maastricht. Afgehandelde omgevingsvergunning, het kappen van een boom 01-12-2023 01-02-2024 Details
Grote Staat 22, 6211CW Maastricht. Afgehandelde omgevingsvergunning, het herstelplan en renovatie kelder 01-12-2023 01-02-2024 Details
Postbaan 29, 6218HS Maastricht. Afgehandelde omgevingsvergunning, het wijzigen van de bestemming garage... 01-12-2023 01-02-2024 Details
Maastricht - Opheffen parkeergelegenheid opladen elektrische voertuigen - Van Heylerhofflaan 01-12-2023 01-02-2024 Details
Maastricht - Opheffen gehandicaptenparkeerplaats op kenteken - Arkebusruwe 01-12-2023 01-02-2024 Details
Vroenhovenweg ongenummerd, 6213HD Maastricht . Afgehandelde omgevingsvergunning, het verbouwen van de... 30-11-2023 30-01-2024 Details
Verordening BIZ Randwyck Maastricht 2023-2027 30-11-2023 30-01-2024 Details
Verordening begraaf- en asbestemmingsrechten Tongerseweg Maastricht 2024 30-11-2023 30-01-2024 Details
Verordening precariobelasting Maastricht 2024 30-11-2023 30-01-2024 Details
Graanmolen 20, 6229PA Maastricht. Ontwerp omgevingsvergunning, het oprichten van het bedrijf ReGEN Biomedical... 30-11-2023 30-01-2024 Details
Verordening eenmalig aansluitrecht Maastricht 2024 30-11-2023 30-01-2024 Details
Verordening hondenbelasting Maastricht 2024 30-11-2023 30-01-2024 Details
Marktgeldverordening Maastricht 2024 30-11-2023 30-01-2024 Details
Coclersstraat 25, 6221XD Maastricht. Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning, het realiseren van... 30-11-2023 30-01-2024 Details
Legesverordening burgergerichte diensten Maastricht 2024 30-11-2023 30-01-2024 Details
Pasestraat 63 te Maastricht. Kennisgeving wijziging saneringsplan, NZ093502977 30-11-2023 30-01-2024 Details