Vergunningen Menameradiel

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Menameradiel. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Menameradiel. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image

Bestemmingsrapport

 7.99

Snel een bestemmingsplan inzien voor een specifiek adres of perceel inclusief bouw – en gebruiksregels.

Bestemmingsrapport

 7.99

Snel een bestemmingsplan inzien voor een specifiek adres of perceel inclusief bouw – en gebruiksregels.

Meer info Bestellen
vergunning Datum start Datum einde
Reclamevergunning Centercom Buitenreclame 27-12-2017 27-02-2018 Details
Standplaatsvergunning Vishandel Westra 27-12-2017 27-02-2018 Details
Ontheffing geluidshinder Evenementen Poptaslot 27-12-2017 27-02-2018 Details
Evenementvergunning Evenementen Poptaslot 27-12-2017 27-02-2018 Details
Ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet Evenementen Poptaslot 27-12-2017 27-02-2018 Details
Verlengen beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning, Hearewei 7 te Dronryp 22-12-2017 22-02-2018 Details
Aanvraag omgevingsvergunning, Nijlân 13 te Menaam 22-12-2017 22-02-2018 Details
Verlengen beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning, Bitgumerdyk 69 te Berltsum 21-12-2017 21-02-2018 Details
Verlengen beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning, Jan Flamelingstrjitte (kavel 8) te Menaam 21-12-2017 21-02-2018 Details
Omgevingsvergunning, verleend It Koartlân 17 9041 VB Berltsum 21-12-2017 21-02-2018 Details
Aanvraag omgevingsvergunning, Hoyte Roucomastrjitte 9 te Dronryp 19-12-2017 19-02-2018 Details
Aanvraag omgevingsvergunning, Sibrandus Leostrjitte 7 te Menaam 18-12-2017 18-02-2018 Details
Aanvraag omgevingsvergunning, Auck van Haersmawei 1 te Menaam 18-12-2017 18-02-2018 Details
Verlengen beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning, Jan Flamelingstrjitte 3 te Menaam 18-12-2017 18-02-2018 Details
Aanvraag omgevingsvergunning, Moddergatsreed 1A te Berltsum 18-12-2017 18-02-2018 Details
Aanvraag omgevingsvergunning, Berltsumerdyk 16 te Menaam 18-12-2017 18-02-2018 Details
Verordening op de heffing en de invordering van leges 2018 18-12-2017 18-02-2018 Details
Verordening op de heffing en de invordering van rioolheffing 2018 18-12-2017 18-02-2018 Details
Verordening tot intrekking van de Verordening woonforensenbelasting 2017 18-12-2017 18-02-2018 Details
Vergunning kansspelautomaten Sans Souci 18-12-2017 18-02-2018 Details
Verordening kwijtschelding gemeente belastingen 2018. 18-12-2017 18-02-2018 Details
Ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet Jeugdsoos 't Piipskoft 18-12-2017 18-02-2018 Details
Verordening op de heffing en invordering van afvalstoffenheffing 2018 18-12-2017 18-02-2018 Details
Bestemmingsplan Berltsum-Wier gewijzigd vastgesteld 18-12-2017 18-02-2018 Details
Projectbesluit herinrichting weg- en waterinfrastructuur gebied Marsum – Deinum – Ritsumasyl 18-12-2017 18-02-2018 Details
Bestemmingsplan uitbreiding bedrijventerrein Dronryp-West vastgesteld 15-12-2017 15-02-2018 Details
Aanvraag omgevingsvergunning, Dyksterbuorren 10 te Menaam 14-12-2017 14-02-2018 Details
Omgevingsvergunning, verleend Puoldyk 68 te Dronryp 14-12-2017 14-02-2018 Details
Omgevingsvergunning, verleend Troch de Koer 34 te Deinum 14-12-2017 14-02-2018 Details
Omgevingsvergunning, verleend De Ofslach 1 te Berltsum 14-12-2017 14-02-2018 Details
Omgevingsvergunning, verleend It Aldlân 7 te Marssum 14-12-2017 14-02-2018 Details
Omgevingsvergunning, verleend Troch de Koer 22 te Deinum 14-12-2017 14-02-2018 Details
Omgevingsvergunning, verleend Moddergatsreed 3 te Berltsum 14-12-2017 14-02-2018 Details
Omgevingsvergunning, verleend Buorren 20 te Boksum 12-12-2017 12-02-2018 Details
Omgevingsvergunning, verleend Troch de Koer 32 te Deinum 12-12-2017 12-02-2018 Details
Omgevingsvergunning, verleend De Alde Mar 24A Dronryp 12-12-2017 12-02-2018 Details
Milieu, melding Activiteitenbesluit Jan Flamelingstrjitte, kavel 5 Menaam 12-12-2017 12-02-2018 Details
Aanvraag omgevingsvergunning, Hôfsleane 117 te Berltsum 12-12-2017 12-02-2018 Details
Aanvraag omgevingsvergunning, Woonvelden 7.3 en 7.4 te Deinum 12-12-2017 12-02-2018 Details
Evenementvergunning Culturele Theatrale Kuiertocht de 12e Stad 11-12-2017 11-02-2018 Details
Ontheffing geluidshinder Winterbazaar Berltsum 11-12-2017 11-02-2018 Details
Loterijvergunning Winterbazaar Berltsum 11-12-2017 11-02-2018 Details
Evenementvergunning Winterbazaar Berltsum 11-12-2017 11-02-2018 Details
Ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet Winterbazaar Berltsum 11-12-2017 11-02-2018 Details
Omgevingsvergunning, verleend Puoldyk 55 te Dronryp 04-12-2017 04-02-2018 Details
Standplaatsvergunning Volendammer Visboer 04-12-2017 04-02-2018 Details
Vergunning kansspelautomaten Café De Posthoorn 04-12-2017 04-02-2018 Details
Reclamevergunning Eventmarketeers Quatrebras 04-12-2017 04-02-2018 Details
Vergunning kansspelautomaten Bar Yn'e Stal 04-12-2017 04-02-2018 Details
Aanvraag omgevingsvergunning, Osingasingel 13 te Dronryp 01-12-2017 01-02-2018 Details