Vergunningen Menameradiel

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Menameradiel. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Menameradiel. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Reclamevergunning Centercom Buitenreclame
Standplaatsvergunning Vishandel Westra
Ontheffing geluidshinder Evenementen Poptaslot
Evenementvergunning Evenementen Poptaslot
Ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet Evenementen Poptaslot
Verlengen beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning, Hearewei 7 te Dronryp
Aanvraag omgevingsvergunning, Nijlân 13 te Menaam
Verlengen beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning, Bitgumerdyk 69 te Berltsum
Verlengen beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning, Jan Flamelingstrjitte (kavel 8) te Menaam
Omgevingsvergunning, verleend It Koartlân 17 9041 VB Berltsum
Aanvraag omgevingsvergunning, Hoyte Roucomastrjitte 9 te Dronryp
Aanvraag omgevingsvergunning, Sibrandus Leostrjitte 7 te Menaam
Aanvraag omgevingsvergunning, Auck van Haersmawei 1 te Menaam
Verlengen beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning, Jan Flamelingstrjitte 3 te Menaam
Aanvraag omgevingsvergunning, Moddergatsreed 1A te Berltsum
Aanvraag omgevingsvergunning, Berltsumerdyk 16 te Menaam
Verordening op de heffing en de invordering van leges 2018
Verordening op de heffing en de invordering van rioolheffing 2018
Verordening tot intrekking van de Verordening woonforensenbelasting 2017
Vergunning kansspelautomaten Sans Souci
Verordening kwijtschelding gemeente belastingen 2018.
Ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet Jeugdsoos 't Piipskoft
Verordening op de heffing en invordering van afvalstoffenheffing 2018
Bestemmingsplan Berltsum-Wier gewijzigd vastgesteld
Projectbesluit herinrichting weg- en waterinfrastructuur gebied Marsum – Deinum – Ritsumasyl
Bestemmingsplan uitbreiding bedrijventerrein Dronryp-West vastgesteld
Aanvraag omgevingsvergunning, Dyksterbuorren 10 te Menaam
Omgevingsvergunning, verleend Puoldyk 68 te Dronryp
Omgevingsvergunning, verleend Troch de Koer 34 te Deinum
Omgevingsvergunning, verleend De Ofslach 1 te Berltsum
Omgevingsvergunning, verleend It Aldlân 7 te Marssum
Omgevingsvergunning, verleend Troch de Koer 22 te Deinum
Omgevingsvergunning, verleend Moddergatsreed 3 te Berltsum
Omgevingsvergunning, verleend Buorren 20 te Boksum
Omgevingsvergunning, verleend Troch de Koer 32 te Deinum
Omgevingsvergunning, verleend De Alde Mar 24A Dronryp
Milieu, melding Activiteitenbesluit Jan Flamelingstrjitte, kavel 5 Menaam
Aanvraag omgevingsvergunning, Hôfsleane 117 te Berltsum
Aanvraag omgevingsvergunning, Woonvelden 7.3 en 7.4 te Deinum
Evenementvergunning Culturele Theatrale Kuiertocht de 12e Stad
Ontheffing geluidshinder Winterbazaar Berltsum
Loterijvergunning Winterbazaar Berltsum
Evenementvergunning Winterbazaar Berltsum
Ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet Winterbazaar Berltsum
Omgevingsvergunning, verleend Puoldyk 55 te Dronryp
Standplaatsvergunning Volendammer Visboer
Vergunning kansspelautomaten Café De Posthoorn
Reclamevergunning Eventmarketeers Quatrebras
Vergunning kansspelautomaten Bar Yn'e Stal
Aanvraag omgevingsvergunning, Osingasingel 13 te Dronryp