Vergunningen Menameradiel

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Menameradiel. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Menameradiel. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Omgevingsvergunning, verleend Miedkamp 10 te Menaam
Omgevingsvergunning, verleend Tilledyk 1 te Ingelum
Aanvraag omgevingsvergunning, Deinum-Oost (kavel 4.7) te Deinum
Aanvraag omgevingsvergunning, Keimptilsterdyk 8 te Dronryp
Bestemmingsplan Bitgum-Bitgummole 2017 gewijzigd vastgesteld
Bestemmingsplan Bitgum-Bitgummole 2017 gewijzigd vastgesteld
Aanvraag omgevingsvergunning, Bitgumerdyk 57 te Berltsum
Omgevingsvergunning, verleend De Spartaan 9 en 11 Deinum
Aanvraag omgevingsvergunning, Troch de Koer kavel 5.5 te Deinum
Standplaatsvergunning Koek en Zopie Hoekstra
Ontheffing winkeltijdenverordening Lichtjestocht Dronryp
Evenementvergunning Lichtjestocht Dronryp
Reclamevergunning Centercom Buitenreclame
Omgevingsvergunning, verleend Hegedyk 42 te Marsum
Aanvraag omgevingsvergunning, It Achtepaed 4 te Berltsum
Vertrokken naar onbekende bestemming
Aanvraag omgevingsvergunning, Jouke Bakkerstrjitte 1 te Menaam
Omgevingsvergunning, verleend Rypsterdyk 23 en 25 te Menaam
Aanvraag omgevingsvergunning, Hoarslânsdyk 2 te Bitgum
Verlengen beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning, Moolnersrak 11 te Menaam
Aanvraag omgevingsvergunning, Hegedyk 9 te Boksum
Aanvraag omgevingsvergunning, De Alde Mar 11 te Dronryp
Aanvraag omgevingsvergunning, It Reedtsje 10 te Boksum
Voorontwerp-bestemmingsplan Buitengebied en plan-MER
Aanvraag omgevingsvergunning, Hôfsleane 60 te Berltsum
Aanvraag omgevingsvergunning, Jan Flamelingstrjitte (kavel 8) te Menaam
Aanvraag omgevingsvergunning, Hatzum 10 te Dronryp
Omgevingsvergunning, verleend Troch de Koer 24 te Deinum
Omgevingsvergunning, verleend De Tredde Keats 7 te Deinum
Milieu, melding Activiteitenbesluit Rewerterdyk 6 Dronryp
Milieu, melding Activiteitenbesluit Jan Flamelingstrjitte kavel 8 Menaam
Aanvraag omgevingsvergunning, Gernierswei 23A te Wier
Aanvraag omgevingsvergunning, Gernierswei 23 te Wier
Aanvraag omgevingsvergunning, Hearewei 7 te Dronryp
Aanvraag omgevingsvergunning, De Gripe Menaam
Ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet Ald & Nij Bitgummole
Evenementvergunning Ald & Nij Bitgummole
Ontheffing geluidshinder Ald & Nij Bitgummole
Omgevingsvergunning, verleend Rewerterdyk 6 te Dronryp
Omgevingsvergunning, verleend De Alde Mar 15 te Dronryp
Tijdelijke gebruiksvergunning It Bosk 2A te Bitgummole
Tijdelijke gebruiksvergunning Gernierswei 23A te Wier
Omgevingsvergunning, verleend De Foarke 22 Menaam
Aanvraag omgevingsvergunning, Rypsterdyk 23 en 25 te Menaam
Aanvraag omgevingsvergunning, Holpaed 18 te Dronryp
Omgevingsvergunning, verleend Hobbemasingel 8 te Dronryp
Standplaatsvergunning Oliebollenkraam Venekamp
Reclamevergunning Centercom Buitenreclame
Reclamevergunning Hoffman Outdoor Media
Ontheffing geluidshinder Eindfeest Personeelsvereniging Menameradiel