Vergunningen Menameradiel

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Menameradiel. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Menameradiel. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Kennisgeving m.e.r.-beoordelingsbesluit
Ontheffing geluidshinder Oktoberfest Menaam
Ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet Oktoberfest Menaam
Evenementvergunning Oktoberfest Menaam
Omgevingsvergunning, verleend Skoallestrjitte 29 te Marsum
Aanvraag omgevingsvergunning, It Koartlân 13 te Berltsum
Omgevingsvergunning, verleend Fuormanderij 8 te Bitgummole
Omgevingsvergunning, verleend Puoldyk 49 te Dronryp
Omgevingsvergunning, verleend Fuormanderij 20 te Bitgummole
Aanvraag omgevingsvergunning, Moolnersrak 11 Menaam
Omgevingsvergunning, verleend Kleasterdyk 2 te Slappeterp
Omgevingsvergunning, verleend De Snikke 18 t/m 28 (even) en 21 t/m 27 (oneven) te Berltsum
Aanvraag omgevingsvergunning, Spoorstrjitte Deinum
Aanvraag omgevingsvergunning, Miedkamp 10 te Menaam
Omgevingsvergunning, verleend Rypsterdyk 26 Marsum
NR 13. De raad van de gemeente Menameradiel;
Omgevingsvergunning, verleend Strjitwei 1 te Dronryp
Aanvraag omgevingsvergunning, Rewerterdyk 6 te Dronryp
Nr:5Burgemeester en wethouders van de gemeente Menameradiel;
MILIEU
Aanvraag omgevingsvergunning, De Alde Mar 15 te Dronryp
Aanvraag omgevingsvergunning, Orxmasingel 18-120 te Menaam
Aanvraag omgevingsvergunning, Bitgumerdyk 26 te Berltsum
Aanvraag omgevingsvergunning, Sint Janswei 22 te Deinum
Aanvraag omgevingsvergunning, Jan Flamelingstrjitte te Menaam
Verlengen beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning, Hearewei 27 te Dronryp
Omgevingsvergunning, verleend De Tolve 45 te Bitgum
Ingetrokken aanvraag omgevingsvergunning, Butenpole 5a te Berltsum
Aanvraag omgevingsvergunning, Woonveld, kavel 1.5 en 1.6 Deinum
Aanvraag omgevingsvergunning, Blomtún 12 te Menaam
Aanvraag omgevingsvergunning, Dûbelestreek 13 Dronryp
Omgevingsvergunning, verleend De Pream 10-20 te Berltsum
Aanvraag omgevingsvergunning, Fuormanderij (F1198 en F1197) te Bitgummole
Aanvraag omgevingsvergunning, Rypsterdyk 26 te Marsum
Vaststelling wijzigingsplan Schapenhouderij, Headyk, Dronryp
Vaststelling wijzigingsplan Schapenhouderij, Headyk, Dronryp
Aanvraag omgevingsvergunning, Strjitwei 1 te Dronryp
Omgevingsvergunning, verleend Waadseewei te Marsum
Omgevingsvergunning, verleend Grêftswâl 12a te Menaam
Reclamevergunning Centercom Buitenreclame
Omgevingsvergunning, verleend Langestraat 84 te Bitgummole
Reclamevergunning Keukencentrum Marssum
Verlengen beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning, Hegedyk 42 te Marsum
Verlengen beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning, De Foarke 22 te Menaam
Aanvraag omgevingsvergunning, Pypsterbuorren 7 te Boksum
Aanvraag omgevingsvergunning, Troch de Koer kavel 4.1 te Deinum
Ingetrokken aanvraag omgevingsvergunning, Tilledyk 2 te Ingelum
Evenementvergunning Grasbaanrace Menaam
Ontheffing geluidshinder Grasbaanrace Menaam
Aanvraag omgevingsvergunning, Buorren 20 te Boksum