Vergunningen Meppel

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Meppel. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Meppel. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Kennisgeving verlenging beslistermijn Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
Intrekken aanvraag horecabedrijf
Ontwerpbesluit hogere waarden Wet geluidhinder t.b.v. bestemmingsplan Meppel – Violenstraat 1
Algemene Plaatselijke Verordening Meppel
Verleende vergunningen APV/evenementen/horeca week 43
Verleende omgevingsvergunningen reguliere procedure week 43
Aanvragen vergunningen APV/evenementen/horeca week 43
Aanvragen omgevingsvergunningen week 43
Wet Milieubeheer Openbare Kennisgeving
Aanvragen vergunningen APV/evenementen/horeca week 42
Verleende vergunningen APV/evenementen/horeca week 42
Verleende omgevingsvergunningen reguliere procedure week 42
Aanvragen omgevingsvergunningen week 42
Subsidieregeling evenementen
Beleidsregels normbedragen evenementensubsidies
Beleidsregels afbouwregeling oude evenementensubsidies
Aanvragen omgevingsvergunningen week 41
Verleende vergunningen (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht uitgebreide procedure) Inzage:Beroep en...
Vooraankondiging en inspraakprocedure bestemmingsplan ‘Meppel – Oosterboer herziening Oosterboerweg 2a’
Verleende vergunningen (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht uitgebreide procedure) Inzage:Beroep en...
Verleende omgevingsvergunningen reguliere procedure week 41
Aanvragen vergunningen APV/evenementen/horeca week 41
Gemeente Meppel - Laadpaal - Schoener 9
Gemeente Meppel - Plaatsen laadpaal - Schoener 9
Gemeente Meppel - Plaatsen Laadpaal - Parelmoervlinder 21
Gemeente Meppel - Plaatsen laadpaal - Parelmoervlinder 21
Gemeente Meppel - Opheffen betaald parkeren - Prinses Marijkestraat Meppel
Beleidsregel sluitingstijden horecabedrijven
Gemeente Meppel - Inrichten gehandicaptenparkeerplaats - Jan Steenstraat 10
Verleende omgevingsvergunningen reguliere procedure week 40
Aanvragen omgevingsvergunningen week 40
Kennisgeving verlenging beslistermijn Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
Gemeente Meppel - Inrichten gehandicaptenparkeerplaats - Soembastraat 46
Gemeente Meppel - Opheffen betaald parkeren - Prinses Marijkestraat
Aanvragen omgevingsvergunningen week 39
Voornemen verlenen omgevingsvergunningen (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht uitgebreide procedure)
Gemeente Meppel - Aanpassen bebording doodlopende weg - Kifhoek
Aanvragen omgevingsvergunningen week 38
Verleende vergunningen APV/evenementen/horeca week 38
Verleende omgevingsvergunningen reguliere procedure week 38
Kennisgeving verlenging beslistermijn Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
Aanvragen vergunningen APV/evenementen/horeca week 38
Vooraankondiging en inspraakprocedure bestemmingsplan ‘Nijeveen – De Hulsen’
Gemeente Meppel - Gehandicaptenparkeerplaats - Lepelaar 9
Gemeente Meppel - Gehandicaptenparkeerplaatsen - Touwstraat te Meppel
Verleende omgevingsvergunningen reguliere procedure week 37
Verleende vergunningen APV/evenementen/horeca week 37
Aanvragen omgevingsvergunningen week 37
Aanvragen vergunningen APV/evenementen/horeca week 37
Leidraad Invordering gemeentelijke belastingen