Vergunningen Metropoolregio Eindhoven

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Metropoolregio Eindhoven. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Metropoolregio Eindhoven. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image

Bestemmingsrapport

 7.99

Snel een bestemmingsplan inzien voor een specifiek adres of perceel inclusief bouw – en gebruiksregels.

Bestemmingsrapport

 7.99

Snel een bestemmingsplan inzien voor een specifiek adres of perceel inclusief bouw – en gebruiksregels.

Meer info Bestellen
vergunning Datum start Datum einde
Benoeming Giovanni Wouters als secretaris-directeur Metropoolregio Eindhoven 27-12-2023 27-02-2024 Details
Adviesregeling SAR Metropoolregio Eindhoven 2022 15-12-2023 15-02-2024 Details
Nota investeren, activeren, waarderen en afschrijven vaste activa Metropoolregio Eindhoven 2023 04-08-2023 04-10-2023 Details
Besluit Metropoolregio Eindhoven ontheffing beperking openbaarheid archiefbescheiden 03-08-2023 03-10-2023 Details
Archiefverordening Metropoolregio Eindhoven 2023 03-08-2023 03-10-2023 Details
Reglement adviescommissie bezwaarschriften ambtenarenzaken Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost 30-03-2023 30-05-2023 Details
Mandaatbesluit bevoegdheden bedrijfsvoering Metropoolregio Eindhoven 24-03-2023 24-05-2023 Details
Controleverordening Metropoolregio Eindhoven 2023 09-01-2023 09-03-2023 Details
Nota reserves en voorzieningen Metropoolregio Eindhoven 2023 09-01-2023 09-03-2023 Details
Treasurystatuut Metropoolregio Eindhoven 2023 09-01-2023 09-03-2023 Details
Financiële verordening Metropoolregio Eindhoven 2023 09-01-2023 09-03-2023 Details
Beleidsregel Stimuleringsfonds Metropoolregio Eindhoven 2023 05-12-2022 05-02-2023 Details
Voornemen Metropoolregio Eindhoven voor verkoop van percelen grond gelegen op Landgoed Gulbergen (Mierlo/Nuenen) 16-11-2022 16-01-2023 Details
Voornemen Metropoolregio Eindhoven voor verkoop van perceel grond gelegen in gemeente Nuenen 16-11-2022 16-01-2023 Details
Beheerregeling informatiebeheer Metropoolregio Eindhoven 2022 22-08-2022 22-10-2022 Details
Controleprotocol Metropoolregio Eindhoven 2022-2025 22-08-2022 22-10-2022 Details
Volmachtlijst uitvoering personeelsbeleid Metropoolregio Eindhoven 15-07-2022 15-09-2022 Details
Adviesregeling SAR Metropoolregio Eindhoven 2022 01-04-2022 01-06-2022 Details
Beleidsregel Stimuleringsfonds Metropoolregio Eindhoven 2022 15-03-2022 15-05-2022 Details
Besluit inkoop en aanbesteding Metropoolregio Eindhoven 2022 10-01-2022 10-03-2022 Details
Financiële verordening Metropoolregio Eindhoven 2022 10-01-2022 10-03-2022 Details
Controleverordening Metropoolregio Eindhoven 2022 10-01-2022 10-03-2022 Details
Treasurystatuut Metropoolregio Eindhoven 2022 10-01-2022 10-03-2022 Details
Statuut Overlegorganen Metropoolregio Eindhoven 2021 07-01-2022 07-03-2022 Details
Reglement van orde vergaderingen Algemeen Bestuur Metropoolregio Eindhoven 07-01-2022 07-03-2022 Details
Beleidsregels reserves en voorzieningen Metropoolregio Eindhoven 2022 07-01-2022 07-03-2022 Details
Besluit inkoop en aanbesteding Metropoolregio Eindhoven 2018, aangepast 7 december 2020 21-06-2021 21-08-2021 Details
Adviesregeling Digitalisering MKB Metropoolregio Eindhoven 2021 21-06-2021 21-08-2021 Details
Beleidsregel Stimuleringsfonds Metropoolregio Eindhoven 2020 21-06-2021 21-08-2021 Details
Adviesregeling SAR 2021 Metropoolregio Eindhoven 14-12-2020 14-02-2021 Details
Verordening Stimuleringsfonds Metropoolregio Eindhoven 2020 26-10-2020 26-12-2020 Details
Regeling Vermoeden Misstand Metropoolregio Eindhoven 2016 14-02-2020 14-04-2020 Details
Volmachtlijst uitvoering personeelsbeleid Metropoolregio Eindhoven 14-02-2020 14-04-2020 Details
Klachtenregeling Metropoolregio Eindhoven 2020 14-02-2020 14-04-2020 Details
Vaststelling LOGA brieven januari 2018 t/m 15 oktober 2019 16-01-2020 16-03-2020 Details
Verordening Bestuurscommissie Regionaal Historisch Centrum Eindhoven 13-01-2020 13-03-2020 Details
Controleprotocol Metropoolregio Eindhoven 2018-2021 09-05-2019 09-07-2019 Details
Statuut Overlegorganen Metropoolregio Eindhoven 2019 07-05-2019 07-07-2019 Details
Beleidsregel intern subfonds 'Ondersteuning uitvoeringsorganisatie Regiodeal Brainport Eindhoven' 29-11-2018 29-01-2019 Details
Beleidsregel Stimuleringsfonds Metropoolregio Eindhoven 2018 29-11-2018 29-01-2019 Details
Verordening Stimuleringsfonds Metropoolregio Eindhoven 2018 29-11-2018 29-01-2019 Details
Intern Controleplan Metropoolregio Eindhoven 2017 e.v. 17-10-2018 17-12-2018 Details
Nota risicomanagement en weerstandsvermogen 05-09-2018 05-11-2018 Details
Mandaatbesluit Regionaal Historisch Centrum Eindhoven 03-08-2018 03-10-2018 Details
Datalekkenprotocol Metropoolregio Eindhoven 02-08-2018 02-10-2018 Details
Algemeen Privacyreglement Metropoolregio Eindhoven 02-08-2018 02-10-2018 Details
Algemeen Privacybeleid Metropoolregio Eindhoven 05-07-2018 05-09-2018 Details
Verordening Vaste commissie van advies voor Gulbergen 20-02-2018 20-04-2018 Details
Besluit Inkoop en Aanbesteding Metropoolregio Eindhoven 2018 19-02-2018 19-04-2018 Details
Treasurystatuut Metropoolregio Eindhoven 2018 04-01-2018 04-03-2018 Details