Vergunningen Midden-Delfland

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Midden-Delfland. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Midden-Delfland. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image

Bestemmingsrapport

 6.99

Samenvatting van een bestemmingsplan voor een specifieke locatie inclusief bouw – en gebruiksregels.

Bestemmingsrapport

 6.99

Samenvatting van een bestemmingsplan voor een specifieke locatie inclusief bouw – en...

vergunning Datum start Datum einde
Gemeente Midden-Delfland - instellen geslotenverklaring vrachtauto's - Woudseberg te Schipluiden 30-06-2022 30-08-2022 Details
Aanvraag vergunning voor het plaatsen van een dakopbouw aan de achtergevel en het plaatsen van een dakkapel... 30-06-2022 30-08-2022 Details
Toestemming voor het afscheid van de burgemeester op 25 juni 2022 aan Kerkstraat 1 in Maasland 30-06-2022 30-08-2022 Details
Toestemming voor het legaliseren en verbouwen van een bestaande schuur aan Oostgaag 11-13 in Maasland 30-06-2022 30-08-2022 Details
Toestemming voor het evenement Kadeloop op 2 juli 2022 in Schipluiden 30-06-2022 30-08-2022 Details
Toestemming voor het bouwen van een woning aan Maassluiseweg 12 in Maasland 30-06-2022 30-08-2022 Details
Toestemming voor het plaatsen van een dakkapel op het voorgevelvlak en het plaatsen van zonnepanelen... 30-06-2022 30-08-2022 Details
Toestemming voor het plaatsen van een dakkapel op het voorgevelvlak aan Dijkshoornseweg 57 in Den Hoorn 30-06-2022 30-08-2022 Details
Verlenging beslistermijn voor het restaureren van een gemaalgebouw Dorppolder en het plaatsen van een... 30-06-2022 30-08-2022 Details
Aanvraag vergunning voor het plaatsen van een dakopbouw op de garage aan de zijgevel van de woning aan... 30-06-2022 30-08-2022 Details
Aanvraag vergunning voor het kappen van een populier aan Molenlaan nabij huisnummer 1 in Schipluiden 30-06-2022 30-08-2022 Details
Aanvraag vergunning voor de aanleg van diverse leidingen voor warmte- en watertransport aan Burgerweg... 30-06-2022 30-08-2022 Details
Beleidsregels Maatschappelijke ondersteuning gemeente Midden-Delfland 2022 30-06-2022 30-08-2022 Details
Vaststelling bestemmingsplan aan Lotsweg 13 en 15 in Den Hoorn 30-06-2022 30-08-2022 Details
Verlenging beslistermijn voor het oprichten van een dakopbouw op de aanwezige aanbouw aan Achterdijkshoorn... 30-06-2022 30-08-2022 Details
Aanvraag vergunning voor het realiseren van een uitbreiding van een woning aan Koningin Julianaweg 3... 30-06-2022 30-08-2022 Details
Aanvraag vergunning voor het plaatsen van een dakkapel op het voorgevel dakvlak aan Westgaag 7a in Maasland 30-06-2022 30-08-2022 Details
Intrekken verordeningen Sociaal Domein in verband met van rechtswege vervallen 30-06-2022 30-08-2022 Details
Beleidsregels jeugdhulp Midden-Delfland 2022 30-06-2022 30-08-2022 Details
Aanvraag vergunning voor het verwijderen van een steiger en het plaatsen van een nieuwe steiger aan Kwakelweg... 30-06-2022 30-08-2022 Details
Besluit maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp 2022 30-06-2022 30-08-2022 Details
Aanvraag vergunning voor het plaatsen van zonnepanelen op het platte dak van de woning aan Stationsstraat... 30-06-2022 30-08-2022 Details
Rectificatie: Ontwerpbesluit voor de herbestemming en verbouwing van de voormalige koeienstal tot een... 30-06-2022 30-08-2022 Details
Beschikking Wet geluidhinder, Abtswoude 25 te Schipluiden 29-06-2022 29-08-2022 Details
Melding Activiteitenbesluit milieubeheer, Kwakelweg 1 te Maasland 29-06-2022 29-08-2022 Details
Toestemming voor het legaliseren van een splitsing van 1 woning naar 2 woningen aan Rijksstraatweg 9d... 23-06-2022 23-08-2022 Details
Toestemming voor het wijzigen van omgevingsvergunning Z-HZ_WABO-2021-0307/2021-24902 door het wijzigen... 23-06-2022 23-08-2022 Details
Gemeente Midden-Delfland – Ontwerpbestemmingsplan - “Zwethkade Zuid 11B, 2635 CT Den Hoorn” 23-06-2022 23-08-2022 Details
Aanvraag vergunning voor het plaatsen van zonnepanelen aan ’s-Herenstraat 24 in Maasland 23-06-2022 23-08-2022 Details
Toestemming voor het oprichten van een villa aan Gaagweg 8 in Schipluiden 23-06-2022 23-08-2022 Details
Ontwerpbesluit voor de herbestemming en verbouwing van de voormalige koeienstal tot een 2e permanente... 23-06-2022 23-08-2022 Details
Aanvraag vergunning voor het plaatsen van een dakkapel op het voorgevel dakvlak aan Herenwei 15 in Maasland 23-06-2022 23-08-2022 Details
Toestemming voor het plaatsen van een dakkapel op het voorgevel dakvlak aan Riemtale 14 in Maasland 23-06-2022 23-08-2022 Details
Gemeente Midden-Delfland – Voornemen verkopen snippergroen 23-06-2022 23-08-2022 Details
Toestemming voor het uitbreiden van de woning door het realiseren van een opbouw op een bestaande aanbouw... 23-06-2022 23-08-2022 Details
Voorgenomen verkoop onroerende zaken – Kerkmeesterland 11, 2635 MV Den Hoorn 23-06-2022 23-08-2022 Details
Aanvraag vergunning voor het plaatsen van een dakkapel op het voorgevel dakvlak aan Koningsveldland 13... 23-06-2022 23-08-2022 Details
Aanvraag vergunning voor het vervangen van een bijgebouw en het realiseren van een uitrit aan Woudseweg... 23-06-2022 23-08-2022 Details
Toestemming voor het evenement Varend Corso door de dorpskernen van gemeente Midden-Delfland 23-06-2022 23-08-2022 Details
Toestemming voor het vergroten van de woning door het optrekken van de voorgevel aan Werve 21 in Maasland 23-06-2022 23-08-2022 Details
Toestemming voor het bouwen van een 2 onder 1 kap woning aan Boomgaardslaan 6 en 8 in Schipluiden 23-06-2022 23-08-2022 Details
Toestemming voor het uitbreiden van een aanbouw op de begane grond aan de achtergevelzijde aan ’s-Herenstraat... 23-06-2022 23-08-2022 Details
Aanvraag vergunning voor het plaatsen van een dakkapel op het voorgevel dakvlak aan Koningin Julianaweg... 23-06-2022 23-08-2022 Details
Aanvraag vergunning voor het plaatsen van een dakkapel op het voorgevel dakvlak aan Egmondland 26 in... 23-06-2022 23-08-2022 Details
Aanvraag vergunning voor het plaatsen van onverlichte reclame-doosletters aan Vrij-Harnasch 114e in Den... 23-06-2022 23-08-2022 Details
Toestemming voor het realiseren van een mantelzorgwoning aan Oostgaag 2a in Maasland 23-06-2022 23-08-2022 Details
Toestemming voor het evenement Night at the Bridge op 18 juni 2022 aan Vlaardingsekade in Midden-Delfland 16-06-2022 16-08-2022 Details
Toestemming voor het evenement Fight-i-val op 18 juni 2022 aan 18 juni 2022 in Den Hoorn 16-06-2022 16-08-2022 Details
Aanvraag vergunning voor het oprichten van een vrijstaande woning aan de Tramkade tussen huisnummers... 09-06-2022 09-08-2022 Details
Toestemming voor het plaatsen van driehoeksreclameborden op 25 mei tot en met 8 juni 2022 in Den Hoorn,... 09-06-2022 09-08-2022 Details