Vergunningen Mill en Sint Hubert

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Mill en Sint Hubert. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Mill en Sint Hubert. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Toestemming voor het leveren en monteren van gevelreklame aan Markt 7 te Mill en Sint Hubert
Aanvraag vergunning voor het aanleggen van een in/uitrit aan Dr. Arntzstraat 1 te Mill en Sint Hubert
Toestemming voor het realiseren van drie in-/uitritten aan Beerseweg ong en Kolkweg te Mill en Sint Hubert
Toestemming voor een tijdelijke bewoning van het bedrijfspand aan Graafseweg 37 te Mill en Sint Hubert
Toestemming voor het plaatsen van 3 kerstbomen van 9 december 2021 t/m 7 januari 2022 aan Pastor Bogersplein...
Aanvraag vergunning voor het wijzigen van bedrijfsruimte naar verkoopruimte auto's inclusief klein onderhoud...
Toestemming voor het oprichten van een overkapping aan een bijgebouw aan Verbindingsweg 7 Wilbertoord
Aanvraag vergunning voor het realiseren van een recreatieverblijf aan Rechtestraat 10 Wilbertoord
Aanvraag vergunning voor het herontwikkelen van een zorgcentrum aan Pastoor Maasstraat ongenummerd te...
Toestemming voor het vervangen van bestaande bijgebouwen door een nieuw bijgebouw aan Noordstraat 66...
Aanvraag vergunning voor het herbouwen van een schuur aan Voortsestraat 24 te Mill en Sint Hubert
Aanvraag vergunning voor het oprichten van een mantelzorgwoning aan Wollenbergseweg 6 te Mill en Sint...
Melding voor het plaatsen van 2 propaantanks met een inhoud van 9 m3 per stuk aan Udensedijk 37 te Langenboom
Toestemming voor een terras bij SCC Myllesweerd aan Kerkstraat 3 te Mill en Sint Hubert
Aanvraag vergunning voor het bouwen van een woning aan Hermelijn ongenummerd (nabij nr. 7) te Wilbertoord
Toestemming voor het realiseren van een aanbouw en dakopbouw aan Karstraat 36 te Mill en Sint Hubert
Aanvraag vergunning voor het plaatsen van een dakkapel aan de achterzijde van de woning aan Hoogveldseweg...
Aanvraag vergunning voor het oprichten van een overkapping aan een bijgebouw aan Verbindingsweg 7 Wilbertoord
Toestemming voor de opslag en verkoop van vuurwerk voor particuliergebruik op 29, 30 en 31 december 2021...
Aanvraag vergunning voor het leveren en monteren van gevelreklame aan Markt 7 te Mill en Sint Hubert
Aanvraag vergunning voor het bouwen van een schuur en slopen 2 schuren aan Korhoenderstraat 25 te Mill...
Toestemming voor het herbouwen en vergroten van een schuur aan Achterdijk 42 te Mill en Sint Hubert
Toestemming voor het plaatsen van een tijdelijke prefab mantelzorgwoning aan Dominicanenstraat 16 a te...
Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan 'Mill-Noord, voormalig Mob-complex' en besluit hogere waarde wet...
Aanvraag vergunning voor een oversteek maken op het bestaande hoofdwaterleiding aan Van Ophovenlaan 18...
Toestemming voor het oprichten van een woning nabij Kruithoorn nr 42 te Sint Hubert
Aanvraag vergunning voor het realiseren van een bedrijfsverzamelgebouw aan Meulenveldt ong. (nabij huisnr....
Ontwerpbesluit voor het veranderen van een varkenshouderij en het bouwen van twee nieuwe varkensstallen...
Toestemming voor het vernieuwen/wijzigen van dakbedekking aan Spoorstraat 48 te Mill en Sint Hubert
Aanvraag vergunning voor het aanleggen van kabels en leidingen nabij de persleiding van het waterschap...
Aanvraag vergunning voor het verbouwen van een garage naar mantelzorgwoning aan Grootvenseweg 8 te Mill...
Rectificatie: Aanvraag vergunning voor het bouwen van een nieuwe opslagloods tegen de bestaande kalverenstal...
Toestemming voor het oprichten van een woning aan Lindersstraat 160 te Wilbertoord
Transitievisie Warmte Mill en Sint Hubert 2021
Aanvraag vergunning voor het bouwen van een kalverenstal aan Sint Hubertse Binnenweg 25 te Mill en Sint...
Melding voor het veranderen van een hotel aan Hoogveldseweg 1 te Mill en Sint Hubert
Rectificatie: Vastgesteld Bestemmingsplan 'Buitengebied, Roijendijk 7 Mill'
Toestemming voor het het bouwen van een woning aan Bakhuisweg 3 a te Mill en Sint Hubert
Toestemming voor het wijzigen van de brandcompartimentering ivm gewijzigde situatie aan Parallelweg 4...
Toestemming voor het aanleggen van 5 nieuwe woonwagenstandplaatsen aan Mergen 54, 56, 58, 60 en 62 te...
Bestemmingsplan ‘Kamerbewoning in woningen’
Aanvraag vergunning voor het realiseren van een aanbouw en dakopbouw aan Karstraat 36 te Mill en Sint...
Aanvraag vergunning voor het kappen van een Amerikaanse eik i.v.m. inrit nieuwbouwplan aan Van Ophovenlaan...
Toestemming voor het realiseren van een terras/binnentuin aan Kerkstraat 3 te Mill en Sint Hubert
Melding voor het mobiel breken van in totaal 1.250 ton steenachtige materialen aan Zeelandseweg 31 te...
Vastgesteld Bestemmingsplan 'Buitengebied, Roijendijk 7 Mill'
Aanvraag vergunning voor het bouwen van een paardenstal/loods aan Wethouder Lindersstraat ongenummerd...
Aanvraag vergunning voor het wijzigen van een bed & breakfast naar een mantelzorgwoning aan Eikenlaan...
Toestemming voor het wijzigen van de kleurstelling en de gevelindeling ten opzichte van de op 1 mei 2018...
Melding voor het plaatsen van een gasdrukregelinstallatie aan Domeinenstraat 49 te Mill