Vergunningen Moerdijk

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Moerdijk. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Moerdijk. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image

Bestemmingsrapport

 7.99

Samenvatting van een bestemmingsplan voor een specifieke locatie inclusief bouw – en gebruiksregels.

Bestemmingsrapport

 7.99

Samenvatting van een bestemmingsplan voor een specifieke locatie inclusief bouw – en gebruiksregels.

vergunning Datum start Datum einde
Ontwerpbeschikking Wabo vergunning, uitgebreide procedure 01-02-2023 01-04-2023 Details
Verleende omgevingsvergunningen 01-02-2023 01-04-2023 Details
Beschikking Wabo uitgebreide voorbereidingsprocedure 01-02-2023 01-04-2023 Details
GEWIJZIGDE VASTSTELLING BESTEMMINGSPLAN KOP ROODE VAART 31-01-2023 31-03-2023 Details
Meldingen Activiteitenbesluit 18-01-2023 18-03-2023 Details
Ontwerpbeschikking Wabo vergunning, uitgebreide procedure 18-01-2023 18-03-2023 Details
Gemeente Moerdijk - Verleend - omgevingsvergunning - aanleggen van een inrit - Oude Kerkstraat 36, Standdaarbuiten 13-01-2023 13-03-2023 Details
Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning 11-01-2023 11-03-2023 Details
Verleende omgevingsvergunningen 11-01-2023 11-03-2023 Details
Geweigerde reguliere omgevingsvergunning 11-01-2023 11-03-2023 Details
Verlenging beslistermijn Wabo 11-01-2023 11-03-2023 Details
Meldingen Activiteitenbesluit 11-01-2023 11-03-2023 Details
Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning 04-01-2023 04-03-2023 Details
Verleende omgevingsvergunningen 04-01-2023 04-03-2023 Details
Meldingen Activiteitenbesluit 04-01-2023 04-03-2023 Details
Ontheffing ‘Bouwbesluit 2012' 04-01-2023 04-03-2023 Details
Standplaatsvergunning 04-01-2023 04-03-2023 Details
Evenementenvergunning 04-01-2023 04-03-2023 Details
Beschikking Wabo vergunning, uitgebreide procedure 04-01-2023 04-03-2023 Details
Verlenging beslistermijn Wabo 04-01-2023 04-03-2023 Details
Ontwerpbeschikking Wabo vergunning, uitgebreide procedure 04-01-2023 04-03-2023 Details
Ontwerpbeschikking Wabo vergunning, uitgebreide procedure 04-01-2023 04-03-2023 Details
RECTIFICATIE Ingediende aanvraag voor een omgevingsvergunning 04-01-2023 04-03-2023 Details
Verordening Reclamebelasting gemeente Moerdijk Klundert 2023 30-12-2022 28-02-2023 Details
Regeling kwijtschelding gemeentelijke belastingen Moerdijk 2023’ 30-12-2022 28-02-2023 Details
Verordening Reclamebelasting gemeente Moerdijk Zevenbergen 2023 30-12-2022 28-02-2023 Details
Verordening Reclamebelasting gemeente Moerdijk Fijnaart 2023 30-12-2022 28-02-2023 Details
Verordening afvalstoffenheffing en reinigingsrechten Moerdijk 2023 30-12-2022 28-02-2023 Details
Verordening toeristenbelasting gemeente Moerdijk 2023’ 30-12-2022 28-02-2023 Details
Verordening onroerende-zaakbelastingen Moerdijk 2023 30-12-2022 28-02-2023 Details
Verordening rioolheffing Moerdijk 2023’ 30-12-2022 28-02-2023 Details
Beleidsregel Maatschappelijke participatie en tijdschriftenregeling gemeente Moerdijk 30-12-2022 28-02-2023 Details
Legesverordening gemeente Moerdijk 2023’ 30-12-2022 28-02-2023 Details
Verordening watertoeristenbelasting gemeente Moerdijk 2023’ 30-12-2022 28-02-2023 Details
VASTSTELLING UITVOERINGSBESLUIT 30-12-2022 28-02-2023 Details
Verordening marktgeld gemeente Moerdijk 2023 30-12-2022 28-02-2023 Details
Verordening lijkbezorgingsrechten gemeente Moerdijk 2023 30-12-2022 28-02-2023 Details
Subsidieregeling Klimaatbestendig Moerdijk 2023-2026’ 28-12-2022 28-02-2023 Details
Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning 21-12-2022 21-02-2023 Details
Ontheffing ‘Algemene Plaatselijke Verordening, gemeente Moerdijk’, alsmede ontheffing ‘Bouwbesluit 2012'... 21-12-2022 21-02-2023 Details
Verleende omgevingsvergunningen 21-12-2022 21-02-2023 Details
Verlenging beslistermijn Wabo 21-12-2022 21-02-2023 Details
Ingetrokken omgevingsvergunning(en) 21-12-2022 21-02-2023 Details
Alcoholwet- & exploitatievergunning commercieel 21-12-2022 21-02-2023 Details
Ontwerpbeschikking Wabo vergunning, uitgebreide procedure 21-12-2022 21-02-2023 Details
Maatwerkvoorschrift Activiteitenbesluit 21-12-2022 21-02-2023 Details
Bekendmaking Wet geluidhinder 21-12-2022 21-02-2023 Details
VASTSTELLING BESTEMMINGSPLAN BEDRIJVENTERREIN DE SCHANS (KLUNDERT) 20-12-2022 20-02-2023 Details
VASTSTELLING BESTEMMINGSPLAN RANDWEG KLUNDERT 20-12-2022 20-02-2023 Details
Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning 14-12-2022 14-02-2023 Details