Vergunningen Moerdijk

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Moerdijk. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Moerdijk. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Verleende omgevingsvergunningen
Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning
Evenementenvergunning
Geluidsontheffing
Beschikking Wabo uitgebreide voorbereidingsprocedure
Verlenging beslistermijn Wabo
Meldingen Wet milieubeheer
Gemeente Moerdijk - Aanwijzen gehandicaptenparkeerplaats op kenteken - Kristallaan te Zevenbergen
Vestiging gemeentelijk voorkeursrecht 'Zevenbergen-Oost'
Vestiging gemeentelijk voorkeursrecht 'Zevenbergen-Oost'
VASTSTELLING BESTEMMINGSPLAN ‘OUDE MOERDIJKSEWEG ONG TE ZEVENBERGSCHEN HOEK’, GEMEENTE MOERDIJK
Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening winkeltijden gemeente Moerdijk.
Evenementenvergunning
Verleende omgevingsvergunningen
Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning
Ontwerp beschikking Wabo uitgebreide voorbereidingsprocedure
Activiteitenbesluit, intrekken maatwerkvoorschrift
Beschikking Wabo uitgebreide voorbereidingsprocedure
Meldingen Wet milieubeheer
Gemeente Moerdijk - Aanwijzen gehandicaptenparkeerplaats op kenteken - Droge Mark te Zevenbergen
Gemeente Moerdijk - Wijziging voorrangsituatie - Stationslaan - Hazeldonkse Zandweg - Prins Hendriklaan
Verleende omgevingsvergunningen
Maatwerkvoorschriften Activiteitenbesluit
Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning
Verlenging beslistermijn Wabo
Standplaatsvergunning
Meldingen Wet milieubeheer
Gemeente Moerdijk - Aanwijzen algemene gehandicaptenparkeerplaats - Westrand te Zevenbergen
VOORONTWERPBESTEMMINGSPLAN ‘RANDWEG KLUNDERT’ TE KLUNDERT, GEMEENTE MOERDIJK
Verleende omgevingsvergunningen
Standplaatsvergunning
Evenementenvergunning
Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning
Verlenging beslistermijn Wabo
Ontwerpbeschikking Wabo uitgebreide voorbereidingsprocedure
Meldingen Wet milieubeheer
VOORAANKONDIGING BESTEMMINGSPLAN “Van Krimpen, Molenstraat 42 Standdaarbuiten”
Verleende omgevingsvergunningen
ONTWERPBESTEMMINGSPLAN ‘BOSSELAAR-ZUID’ TE ZEVENBERGEN, GEMEENTE MOERDIJK
Verlenging beslistermijn Wabo
Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning
Alcoholwetvergunning en exploitatievergunning commercieel
Gemeente Moerdijk - Aanwijzen gehandicaptenparkeerplaats op kenteken - Pieter de Hooghstraat te Fijnaart
Gemeente Moerdijk - Aanwijzen algemene gehandicaptenparkeerplaats nabij p-terrein van basisschool de...
Gemeente Moerdijk - Aanwijzen parkeerplaatsen voor opladen van elektrische voertuigen - Melisblok te...
Gemeente Moerdijk - Aanwijzen gehandicaptenparkeerplaats op kenteken - Prinses Christinastraat te Helwijk
Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning
Verleende omgevingsvergunningen
Standplaatsvergunning
Meldingen Wet milieubeheer