Vergunningen Montfoort

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Montfoort. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Montfoort. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image

Bestemmingsrapport

 7.99

Snel een bestemmingsplan inzien voor een specifiek adres of perceel inclusief bouw – en gebruiksregels.

Bestemmingsrapport

 7.99

Snel een bestemmingsplan inzien voor een specifiek adres of perceel inclusief bouw – en gebruiksregels.

Meer info Bestellen
vergunning Datum start Datum einde
Verleende vergunning (reguliere procedure) voor het vervangen van de bestaande sirenemast en het daarin... 01-03-2024 01-05-2024 Details
Gemeente Montfoort - Gehandicaptenparkeerplaats op kenteken - De Duiker Linschoten 01-03-2024 01-05-2024 Details
Aanvraag omgevingsvergunning (reguliere procedure) voor het plaatsen van een erker aan de voorzijde van... 01-03-2024 01-05-2024 Details
Gemeente Montfoort - Gehandicaptenparkeerplaats op kenteken - De Duiker Linschoten 01-03-2024 01-05-2024 Details
Gemeente Montfoort - Parkeerverbodzone - Parklaan en omgeving 29-02-2024 29-04-2024 Details
Informatiebeveiligingsbeleid gemeente Montfoort 2023 21-02-2024 21-04-2024 Details
strategisch informatiebeveiligingsbeleid voor de jaren 2023 en verder 21-02-2024 21-04-2024 Details
Verzoek maatwerk ontvangen, De Beide Vlooswijkenlaan 45, 3461GB Linschoten 21-02-2024 21-04-2024 Details
Aanvraag omgevingsvergunning (reguliere procedure) voor het plaatsen van een tijdelijke woonunit ten... 20-02-2024 20-04-2024 Details
Verleende omgevingsvergunning (reguliere procedure) voor het uitbreiden van de gebouwen op de locatie... 20-02-2024 20-04-2024 Details
Kennisgeving melding milieubelastende activiteit Blokland 62 Montfoort 19-02-2024 19-04-2024 Details
Aanvraag omgevingsvergunning (reguliere procedure) voor het vervangen van een bestaand kozijn voor een... 19-02-2024 19-04-2024 Details
Verleende vergunning (reguliere procedure) voor het realiseren van een nieuwbouwwoning op de locatie... 14-02-2024 14-04-2024 Details
Verleende omgevingsvergunning (reguliere procedure) voor het verbouwen en uitbreiden van een bedrijfshal... 14-02-2024 14-04-2024 Details
Verleende omgevingsvergunning (reguliere procedure) voor het plaatsen van een dakkapel op het voorgeveldakvlak... 14-02-2024 14-04-2024 Details
Ontwerp omgevingsvergunning voor het nieuwbouwen van een bedrijfshal op de locatie Achthoven-Oost 13,... 13-02-2024 13-04-2024 Details
Aanvraag omgevingsvergunning (reguliere procedure) voor het ombouwen van een schuur tot appartement op... 12-02-2024 12-04-2024 Details
Verlengen beslistermijn voor het vervangen van de bestaande sirenemast en het daarin plaatsen van een... 07-02-2024 07-04-2024 Details
Aanvraag omgevingsvergunning (reguliere procedure) voor het plaatsen van een erker aan de voorzijde van... 07-02-2024 07-04-2024 Details
Aanvraag omgevingsvergunning (reguliere procedure) voor het realiseren van een garage aan de woning op... 07-02-2024 07-04-2024 Details
Verlengen beslistermijn voor het verlengen van de eerder afgegeven omgevingsvergunning met nummer Odru... 07-02-2024 07-04-2024 Details
Aanwijzingsbesluit heffingsambtenaar 05-02-2024 05-04-2024 Details
Openbare Orde 31-01-2024 31-03-2024 Details
Nota grondprijsbeleid 2023 gemeente Montfoort 31-01-2024 31-03-2024 Details
Nota grondprijsbeleid 2024 gemeente Montfoort 29-01-2024 29-03-2024 Details
Ruimtelijke kaders paardenhouderij Gemeente Montfoort 29-01-2024 29-03-2024 Details
Voornemen tot verkoop gronden Hofdijk 29-01-2024 29-03-2024 Details
Verlengen beslistermijn voor hetuitbreiden van de gebouwenop de locatie van Rietlaan 3A, 3461HWLinschoten. 18-01-2024 18-03-2024 Details
Aanvraag omgevingsvergunning (reguliere procedure) voor het plaatsen van dakkapel aan de achterzijde... 18-01-2024 18-03-2024 Details
Verlengen beslistermijn voor hetwijzigen van het gebruik van detailhandel naar dienstverlening om een... 18-01-2024 18-03-2024 Details
Aanvraag omgevingsvergunning (reguliere procedure) voor het aanvragen van een tijdelijk gronddepot van... 12-01-2024 12-03-2024 Details
Aanvraag omgevingsvergunning voor het wijzigen van de bestemming naar wonen ten behoeve van bedrijfswoning/mantelzorg/plattelandswoning... 12-01-2024 12-03-2024 Details
Aanvraag omgevingsvergunning (reguliere procedure) voor het realiseren van een museum op de locatie Heeswijk... 12-01-2024 12-03-2024 Details
Aanvraag omgevingsvergunning (reguliere procedure) voor het plaatsen van een dakkapel op de locatie Truus... 12-01-2024 12-03-2024 Details
Aanvraag omgevingsvergunning voor het overkappen van de buitenruimte van de varkensstal en uitbreiden... 12-01-2024 12-03-2024 Details
Aanvraag omgevingsvergunning voor het realiseren van drie appartementen op de locatie Molenstraat 8-1,... 12-01-2024 12-03-2024 Details
Aanvraag omgevingsvergunning (reguliere procedure) voor het realiseren van een dakopbouw en aanpassen... 12-01-2024 12-03-2024 Details
Aanvraag omgevingsvergunning (reguliere procedure) voor het terugplaatsen van een hekwerk op de locatie... 12-01-2024 12-03-2024 Details
Aanvraag omgevingsvergunning voor het realiseren van een bedrijfsgebouw ten behoeve van zorg en recreatie... 12-01-2024 12-03-2024 Details
Aanvraag omgevingsvergunning (reguliere procedure) voor het terugplaatsen/vervangen van twee vlonders... 12-01-2024 12-03-2024 Details
Aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een buitenspeelse opvang en kinderdagverblijf op de... 12-01-2024 12-03-2024 Details
Aanvraag omgevingsvergunning voor het wijzigen van de functie van beheerderschuur naar woning op de locatie... 12-01-2024 12-03-2024 Details
Aanvraag omgevingsvergunning (reguliere procedure) voor het verbouwen en splitsen van een woning op de... 12-01-2024 12-03-2024 Details
Aanvraag omgevingsvergunning (reguliere procedure) voor het verhogen van een aanbouw op de locatie Aardvletterweg... 12-01-2024 12-03-2024 Details
Aanvraag omgevingsvergunning (reguliere procedure) voor het verbouwen en splitsen van een woning op de... 12-01-2024 12-03-2024 Details
Aanvraag omgevingsvergunning (reguliere procedure) voor het plaatsen van een tijdelijke zorgunit op de... 12-01-2024 12-03-2024 Details
Aanvraag omgevingsvergunning voor het verhogen van de bestaande sleufsilo’s en plaatsen van een nieuwe... 12-01-2024 12-03-2024 Details
Aanvraag omgevingsvergunning (uitgebreide procedure) voor het brandveilig gebruiken van een gedeelte... 10-01-2024 10-03-2024 Details
Verleende vergunning (reguliere procedure) voor het plaatsen van een dakkapel op het voorgeveldakvlak... 10-01-2024 10-03-2024 Details
Aanvraag omgevingsvergunning voor het gebruiken van een gedeelte van het pand voor Buiten Schoolse Opvang... 10-01-2024 10-03-2024 Details