Vergunningen Neder-Betuwe

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Neder-Betuwe. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Neder-Betuwe. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image

Bestemmingsrapport

 7.99

Samenvatting van een bestemmingsplan voor een specifieke locatie inclusief bouw – en gebruiksregels.

Bestemmingsrapport

 7.99

Samenvatting van een bestemmingsplan voor een specifieke locatie inclusief bouw – en gebruiksregels.

vergunning Datum start Datum einde
Gemeente Neder-Betuwe - Verkeersbesluit aanwijzen parkeerplaats voor het opladen van elektrische voertuigen... 31-01-2023 31-03-2023 Details
Aangevraagde omgevingsvergunning Wijzigen uitweg: Kleuterstraat 13, Ochten (11-01-2023) 26-01-2023 26-03-2023 Details
Verleende omgevingsvergunning Bouwen woning en aanleggen uitweg: Welysestraat (DDW00 D 2302), Dodewaard... 26-01-2023 26-03-2023 Details
Verlenging beslistermijn Plaatsen van 2 dakramen: Hoge Dijkseweg 19, Kesteren 26-01-2023 26-03-2023 Details
Aangevraagde omgevingsvergunning Uitbreiden bedrijfsruimte: Edisonring 2, Dodewaard (12-01-2023) 26-01-2023 26-03-2023 Details
Verleende omgevingsvergunning Verbouwen woning en plaatsen zonnepanelen: Pluimenburgsestraat 2, Dodewaard... 26-01-2023 26-03-2023 Details
Aangevraagde omgevingsvergunning Kappen 3 lindes en 1 es: Bilderdijkstraat 1, Kesteren (11-01-2023) 26-01-2023 26-03-2023 Details
Voornemen tot aangaan verkoop perceel kadastraal bekend gemeente Dodewaard, sectie D, nummer 2100, aan... 26-01-2023 26-03-2023 Details
Verleende vergunning APV en Bijzondere Wetten: Voetbalvereniging Dodewaard een éénmalige standplaatsvergunning 26-01-2023 26-03-2023 Details
Verleende omgevingsvergunning Verbouwen, renoveren en verduurzamen van woning en achterhuis: Stationsweg... 26-01-2023 26-03-2023 Details
Verlenging beslistermijn Plaatsen van 4 poedersilo’s: Cuneraweg 9c, Ochten 26-01-2023 26-03-2023 Details
Aangevraagde omgevingsvergunning Veranderen positie bijgebouw: Dalwagenseweg 30, Opheusden (11-01-2023) 26-01-2023 26-03-2023 Details
Aangevraagde omgevingsvergunning Plaatsen tijdelijke zorgunit: Rijnbandijk 57a, Opheusden (17-01-2023) 26-01-2023 26-03-2023 Details
Aangevraagde omgevingsvergunning Aanleggen uitrit: Wijenburgsestraat t.h.v. nr. 8 (ETD00 I 1552), Echteld... 26-01-2023 26-03-2023 Details
Aangevraagde omgevingsvergunning Aanleggen uitweg: Bonegraafseweg 47, Ochten (13-01-2023) 26-01-2023 26-03-2023 Details
Gemeente Neder-Betuwe - Intrekken gehandicapten parkeerplaats - Dodewaard 24-01-2023 24-03-2023 Details
Nadere regel subsidie voorkomen en/of verminderen van eenzaamheid 2023 23-01-2023 23-03-2023 Details
Verleende vergunning APV en Bijzondere Wetten: Masih Ada V.O.F., de heer J. Latuheru uit Opheusden: innemen... 19-01-2023 19-03-2023 Details
Verleende vergunning APV en Bijzondere Wetten: Gereformeerde Gemeente in Nederland, Katsland 2, 4041... 19-01-2023 19-03-2023 Details
Verleende vergunning APV en Bijzondere Wetten: Janine’s Vis uit Harderwijk: innemen standplaats 19-01-2023 19-03-2023 Details
Verlenging beslistermijn Hoofdstraat 99, Kesteren, bouwen woning 19-01-2023 19-03-2023 Details
Verleende omgevingsvergunning brandveilig gebruiken 2 noodlokalen: Tollenhof 1, Kesteren (09-01-2023) 19-01-2023 19-03-2023 Details
Verleende vergunning APV en Bijzondere Wetten: Stichting De Hoenderik uit Kesteren: organiseren Avondvierdaagse... 19-01-2023 19-03-2023 Details
Verordening eenmalige teruggave precariogelden Gemeente Neder Betuwe 2023 16-01-2023 16-03-2023 Details
Onderwijsachterstandenbeleidsplan Neder-Betuwe 2023-2026 13-01-2023 13-03-2023 Details
Bekendmaking ontwerp-besluit Onttrekking openbaarheid Waardeweg (ged.) en Koepelweg 12-01-2023 12-03-2023 Details
Verleende stookontheffing Heuningstraat, Ochten 12-01-2023 12-03-2023 Details
Verleende vergunning APV en Bijzondere Wetten: Bumpercars De Voer Polman uit Apeldoorn voor het organiseren... 12-01-2023 12-03-2023 Details
Verlenging beslistermijn Bouw woning: In ’t Land 2, Opheusden 12-01-2023 12-03-2023 Details
Verleende omgevingsvergunning Aanpassen kruising: kruising Bonegraafseweg – Einsteinstraat – Dalwagen... 12-01-2023 12-03-2023 Details
Bekendmaking ontwerp-besluit aanwijzing plaatsen en wegen verbod parkeren grote voertuigen Kesteren 2023”... 12-01-2023 12-03-2023 Details
Verlenging beslistermijn Verbouwen, renoveren en verduurzamen woning en achterhuis: Stationsweg 2, Echteld 12-01-2023 12-03-2023 Details
Verlenging beslistermijn Tijdelijk huisvesten van arbeidsmigranten: Stationsstraat 38, Kesteren 12-01-2023 12-03-2023 Details
Verleende omgevingsvergunning Vergraven stuk watergang: Oranjestraat (OTN00 E 1172, OTN00 E 1172), Ochten... 12-01-2023 12-03-2023 Details
Bekendmaking ontwerp-besluit aanwijzing plaatsen en wegen verbod parkeren grote voertuigen Dodewaard... 12-01-2023 12-03-2023 Details
Verleende vergunning APV en Bijzondere Wetten: Oranjevereniging Ochten-Eldik voor het organiseren van... 12-01-2023 12-03-2023 Details
Verleende vergunning APV en Bijzondere Wetten: Korfbalvereniging Kesteren voor het organiseren van een... 12-01-2023 12-03-2023 Details
Verleende vergunning APV en Bijzondere Wetten: SV DFS ontheffing schenktijden alcohol (APV art. 2:34... 12-01-2023 12-03-2023 Details
Uitvoeringsplannen nota Sociaal Domein 10-01-2023 10-03-2023 Details
Verleende vergunning APV en Bijzondere Wetten: Stichting Dorpshuis Echteld voor dorpshuis Hoge Hof gevestigd... 05-01-2023 05-03-2023 Details
Verleende vergunning APV en Bijzondere Wetten: v.o.f. Gerrit van Riemsdijkhuis, mevrouw A.E. Rijnders,... 05-01-2023 05-03-2023 Details
Verleende vergunning APV en Bijzondere Wetten: Stichting Kunst en Vriendschap voor verenigingengebouw... 05-01-2023 05-03-2023 Details
Verleende omgevingsvergunning plaatsen erker, Jan van Amstelstraat 7, Kesteren (22-12-2022) 05-01-2023 05-03-2023 Details
Verlenging beslistermijn Wethouder van Lavierenstraat 10, Ochten: uitbreiding woning 05-01-2023 05-03-2023 Details
Verleende omgevingsvergunning bouw herenhuis en aanleggen uitweg, Hoofdstraat 99, Kesteren (21-12-2022) 05-01-2023 05-03-2023 Details
Verlenging beslistermijn Welysestraat (DDW00 D 2302), Dodewaard: bouw woning en aanleggen uitweg 05-01-2023 05-03-2023 Details
Verleende omgevingsvergunning veranderen dak bijgebouw en plaatsen zonnepanelen, Nedereindsestraat 39,... 05-01-2023 05-03-2023 Details
Verlenging beslistermijn kruising Bonegraafseweg - Einsteinstraat - Dalwagen (DDW00 C 1694), Dodewaard:... 05-01-2023 05-03-2023 Details
Verleende omgevingsvergunning aanbrengen handelsreclame, Houtmanskampweg 17, Dodewaard (23-12-2022) 05-01-2023 05-03-2023 Details
Verleende omgevingsvergunning bouw woning, Broekdijk 48b, Kesteren (21-12-2022) 05-01-2023 05-03-2023 Details