Vergunningen Noardeast-Fryslân

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Noardeast-Fryslân. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Noardeast-Fryslân. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image

Bestemmingsrapport

 6.99

Samenvatting van een bestemmingsplan voor een specifieke locatie inclusief bouw – en gebruiksregels.

Bestemmingsrapport

 6.99

Samenvatting van een bestemmingsplan voor een specifieke locatie inclusief bouw – en gebruiksregels.

vergunning Datum start Datum einde
Ontwerp-aanwijzingsbesluit dienst van algemeen economisch belang Stichting RMT 24-11-2022 24-01-2023 Details
Verordening geurhinder en melkveehouderij Noardeast-Fryslân 2022 24-11-2022 24-01-2023 Details
Verleende omgevingsvergunning Marrumerweg, Hoofdstraat, Elingawei, De Streek en Nije Buorren te Ferwert 23-11-2022 23-01-2023 Details
Subsidieregeling Jierwikselfiering Noardeast-Fryslân 2022/23 23-11-2022 23-01-2023 Details
Verleende omgevingsvergunning Lange Oosterstraat 9 te Dokkum 23-11-2022 23-01-2023 Details
Aanvraag omgevingsvergunning Fonteinstrjitte 3 te Holwerd 23-11-2022 23-01-2023 Details
Melding Activiteitenbesluit Dokkumer Straatweg 18 te Burdaard 23-11-2022 23-01-2023 Details
gemeente Noardeast-Fryslân - aanwijs parkeerplaatsen laden elektrische voertuigen - Tolhuispark Dokkum 23-11-2022 23-01-2023 Details
Aanvraag evenementenvergunning start en finish op locatie Tolhuispark 2 te Dokkum 23-11-2022 23-01-2023 Details
Melding Activiteitenbesluit Grienewei 5 te Ee 23-11-2022 23-01-2023 Details
Aanvraag omgevingsvergunning Torpsterryd 13 A te Kollum 23-11-2022 23-01-2023 Details
Aanvraag omgevingsvergunning Bareld Bijmastrjitte 5 te Westergeest 23-11-2022 23-01-2023 Details
Verleende omgevingsvergunning Stinstrawei 1 te Aalsum 23-11-2022 23-01-2023 Details
Verleende drank- en horecavergunning (commerciële) Markt 30A te Dokkum 23-11-2022 23-01-2023 Details
Melding gesloten bodemenergiesystemen Leppa 24 te Dokkum 23-11-2022 23-01-2023 Details
Melding gesloten bodemenergiesystemen Leppa 25 te Dokkum 23-11-2022 23-01-2023 Details
gemeente Noardeast-Fryslan - Aanwijs parkeerplaatsen laden elektrische auto's - Offingaburg Hallum 23-11-2022 23-01-2023 Details
Aanvraag omgevingsvergunning Stasjonswei 12 te Metslawier 23-11-2022 23-01-2023 Details
Verleende exploitatievergunning Markt 30A in Dokkum 23-11-2022 23-01-2023 Details
Melding Activiteitenbesluit Bannerhûs 1 te Raard 23-11-2022 23-01-2023 Details
Aanvraag omgevingsvergunning Hantumerweg 26 te Dokkum 23-11-2022 23-01-2023 Details
Aanvraag omgevingsvergunning Hoofdstraat 16 te Ferwert 23-11-2022 23-01-2023 Details
Verlenging beslistermijn Wâlddyk 5 te Westergeest 23-11-2022 23-01-2023 Details
Verleende omgevingsvergunning Brongersmaweg 14 te Kollumerpomp 23-11-2022 23-01-2023 Details
Aanvraag omgevingsvergunning Fjildbuorren 3 A te Brantgum 23-11-2022 23-01-2023 Details
Verleende omgevingsvergunning Tichelwei 26 A te Oostrum 23-11-2022 23-01-2023 Details
Aanvraag evenementenvergunning Woudweg 142 te Dokkum 23-11-2022 23-01-2023 Details
Aanvraag omgevingsvergunning Pier Prinslaan 25 te Dokkum 23-11-2022 23-01-2023 Details
Verleende omgevingsvergunning Ticeline 13 te Kollum 23-11-2022 23-01-2023 Details
Aanvraag evenementenvergunning Hegebeintumerdyk 16 te Ferwert 23-11-2022 23-01-2023 Details
Aanvraag omgevingsvergunning Vleesmarkt 47 te Dokkum 23-11-2022 23-01-2023 Details
Standplaatsvergunning de Hoogstraat/Bargemerk te Dokkum 16-11-2022 16-01-2023 Details
Aanvraag omgevingsvergunning 't Skoar 2 te Ternaard 16-11-2022 16-01-2023 Details
Aanvraag omgevingsvergunning Unemastraat 30 te Blije 16-11-2022 16-01-2023 Details
Aanvraag omgevingsvergunning Achterwei 5 te Ee 16-11-2022 16-01-2023 Details
Verleende omgevingsvergunning Tibsterwei 9 te Ee 16-11-2022 16-01-2023 Details
Aanvraag omgevingsvergunning Iepenlaan 28 te Dokkum 16-11-2022 16-01-2023 Details
Verleende omgevingsvergunning Mariëngaarderweg 45 te Hallum 16-11-2022 16-01-2023 Details
Verlenging beslistermijn Ticeline 13 te Kollum 16-11-2022 16-01-2023 Details
Ontwerpbestemmingsplan Bremwei perceel E6794, Zwagerbosch 16-11-2022 16-01-2023 Details
Verleende omgevingsvergunning Parksterbolwerk 13 te Dokkum 16-11-2022 16-01-2023 Details
Aanvraag omgevingsvergunning Ljouwerterdyk 9 te Hallum 16-11-2022 16-01-2023 Details
Verleende omgevingsvergunning Stienfeksterwei 21 te Ee 16-11-2022 16-01-2023 Details
Verleende omgevingsvergunning Kelnersweg 6 te Hallum 16-11-2022 16-01-2023 Details
Aanvraag omgevingsvergunning Nesserwei 2 te Ternaard 16-11-2022 16-01-2023 Details
Bekendmaking omgevingsvergunning uitgebreide procedure De Triemen 27a De Triemen 16-11-2022 16-01-2023 Details
Aanvraag omgevingsvergunning Stationsweg 60 te Dokkum 16-11-2022 16-01-2023 Details
Evenementenvergunning parkeerterrein nabij Ringweg 31A te Marrum 16-11-2022 16-01-2023 Details
Aanvraag omgevingsvergunning Hogepol 11 te Dokkum 16-11-2022 16-01-2023 Details
Verleende omgevingsvergunning It Keechje 4 te Holwerd 16-11-2022 16-01-2023 Details