Vergunningen Noardeast-Fryslân

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Noardeast-Fryslân. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Noardeast-Fryslân. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Ontwerp Paraplubestemmingsplan kleine windmolens gemeente Noardeast-Fryslân
VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNING Gasthuisstraat 10 Dokkum
VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNING Kadastrale gemeente Anjum, sectie G, nummer 122 Anjum
VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNING Kollum, aan de Van Scheltingalaan, aan de zijkant van het perceel Van Bootsmalaan...
VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNING Nesserwei 1 Ternaard
Aanvraag Evenementenvergunning door het dorp Oudwoude
Aanvraag omgevingsvergunning Dwarsryd 7 te Kollum
Aanvraag omgevingsvergunning Leppa 7 te Dokkum
Verleende exploitatievergunning Voorstraat 46 te Kollum
Aanvraag omgevingsvergunning Ternaard, Slotstrjitte 6
Aanvraag omgevingsvergunning Foarstrjitte 18 te Anjum
Aanvraag omgevingsvergunning Mounebuorren 24 te Hallum
Aanvraag omgevingsvergunning Leppa 16 te Dokkum
Aanvraag evenementenvergunning Dokkum, De Helling
Aanvraag omgevingsvergunning aan de Badweg te Dokkum
Aanvraag omgevingsvergunning Leppa 7 te Dokkum
Verleende exploitatievergunning Zeedijk 8 te Marrum
Aanvraag omgevingsvergunning Kollum, Meckama 7
Aanvraag omgevingsvergunning Bûtenwei 10 te Morra
Aanvraag Evenementenvergunning Anjum, Mûnebuorren 25
Aanvraag omgevingsvergunning Badweg 6 A te Dokkum
Aanvraag omgevingsvergunning Foarwei 21 35 te Oudwoude
Aanvraag omgevingsvergunning Leppa 18 te Dokkum
ONTWERPBESLUIT Kollum, Voorstraat 34
Evenementenvergunning Kollum, in het centrum
Evenementenvergunning Krystkuier door Veenklooster
WEIGERING OMGEVINGSVERGUNNING Ticeline 75 te Kollum
Aanvraag omgevingsvergunning Skettersdyk 4 te Wânswert
Evenementenvergunning De Fiver 1 Oosternijkerk
Verleende drank- en horecavergunning Voorstraat 46 te Kollum
MELDING ACTIVITEITENBESLUIT Doniaweg 53 Hallum
Evenementenvergunning in en om het dorp Oudwoude
VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNING Hearrewei 9 Anjum
VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNING Dokkum, Kereweer 2 en Oostersingel 48
VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNING Ringwei 6 te Brantgum
VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNING Herestraat 64 te Burum
VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNING Grote Breedstraat te Dokkum
VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNING Hikkaarderdyk 44 Burdaard
VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNING Holwerderweg 19 te Dokkum
VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNING Munnekezijl, Olde Borchweg 53
VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNING Oosternijkerk, Mûnewei 1 E
VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNING Hesseweg 10 te Kollum
Wijzigingsplan ‘Foudgum- Haverschmidtwei 2’ is vastgesteld
Ontwerpbesluit Archeologisch Monument Tsjerkepaed 6 te Wânswert
AANVRAAG Hege Tsjerkewei 2 Hegebeintum
VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNING Roptawei 4 Metslawier
Aanvraag omgevingsvergunning aan de Oostergoweg te Dokkum
Verlenging Beslistermijn Kollum, Dwarsryd 3 A tot en met 3 G
Aanvraag omgevingsvergunning Gasthuisstraat 10 te Dokkum
Aanvraag Evenementenvergunning Westergeest, Bréwei en Kalkhúswei