Vergunningen Noord-Holland

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Noord-Holland. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Noord-Holland. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image

Bestemmingsrapport

 6.99

Samenvatting van een bestemmingsplan voor een specifieke locatie inclusief bouw – en gebruiksregels.

Bestemmingsrapport

 6.99

Samenvatting van een bestemmingsplan voor een specifieke locatie inclusief bouw – en gebruiksregels.

vergunning Datum start Datum einde
Aanvraag vergunning - Wenckebachstraat 1, Velsen-Noord - Tata Steel IJmuiden B.V. (Alg) Algemeen - het... 28-11-2022 28-01-2023 Details
Besluit Waterwet - Noorddijk 70, Wormerveer 28-11-2022 28-01-2023 Details
WET NATUURBESCHERMING maakt bekend dat zij besluiten om een intrekkingsverzoek van stichting Duinbehoud... 28-11-2022 28-01-2023 Details
Wet natuurbescherming Ontheffing Rijksstraatweg 23 te Heemskerk 28-11-2022 28-01-2023 Details
Wet natuurbescherming Ontwerpbesluit voor het exploiteren van een veehouderij met jongvee aan de Middelweg... 28-11-2022 28-01-2023 Details
Accepteren afvalstoffen conceptbesluit - Koggenrandweg 1, Middenmeer - Afvalzorg Deponie B.V., Stortplaats... 28-11-2022 28-01-2023 Details
Wet bodembescherming Oude Parklaan 60 te Bakkum 28-11-2022 28-01-2023 Details
Ontwerpbesluit - Santoriniweg - Siciliëweg, Amsterdam - Advanced Methanol Amsterdam - het bouwen van... 28-11-2022 28-01-2023 Details
Wet luchtvaart, ontheffing TUG, Paraplu-ontheffing TUG 2023, alle gemeenten in NH 24-11-2022 24-01-2023 Details
Ontwerpbeschikking, Bodem - Hoofdweg 662, Hoofddorp 24-11-2022 24-01-2023 Details
Beschikking, Bodem - Van der Burchstraat 20, Hoofddorp 24-11-2022 24-01-2023 Details
Aanvraag vergunning - Wenckebachstraat 1, Velsen-Noord - Tata Steel IJmuiden B.V. (Alg) Algemeen - het... 24-11-2022 24-01-2023 Details
Geluidsontheffing - Wenkebachstraat 1, Velsen-Noord 24-11-2022 24-01-2023 Details
Geluidsontheffing - Cultuurweg 11, Middenmeer 24-11-2022 24-01-2023 Details
Vergunning Verleend - Wenckebachstraat 1, Velsen-Noord - Tata Steel IJmuiden B.V. (Alg) Algemeen - het... 24-11-2022 24-01-2023 Details
Aanvraag vergunning - Meibergdreef 9, Amsterdam - het kappen van één boom 24-11-2022 24-01-2023 Details
Openstellingsbesluit natuur Noord-Holland 2023 23-11-2022 23-01-2023 Details
Uitvoeringsregeling natuur- en landschapsbeheer Noord-Holland 2016-2021 (SVNL 2016-2021) 23-11-2022 23-01-2023 Details
Natuurbeheerplan 2023 23-11-2022 23-01-2023 Details
Uitvoeringsregeling Stichting Certificering SNL 2023 23-11-2022 23-01-2023 Details
Openstellingsbesluit agrarisch natuurbeheer Noord-Holland 2023 23-11-2022 23-01-2023 Details
Wet natuurbescherming Ontheffing voor het aanbrengen van spouwmuurisolatie bij woningen aan de Thomsonstraat... 23-11-2022 23-01-2023 Details
Besluit, Waterwet - Geert Scholtenslaan 10, Wognum 23-11-2022 23-01-2023 Details
Besluit waterwet - Hamelinkstraat 10-131, Haarlem - waterwet wijziging vergunning, Hamelinkstraat 10-131... 23-11-2022 23-01-2023 Details
Vergunning verleend - Jadestraat 1, Alkmaar - N.V. HVC - het optimaliseren van het zoetspoelproces bij... 23-11-2022 23-01-2023 Details
Vergunning verleend - Vlothavenweg, Amsterdam - het bouwen van een bufferbassin, keerwanden, transformatorstations... 22-11-2022 22-01-2023 Details
Aanvraag vergunning - Wenckebachstraat 1, Velsen-Noord - Tata Steel IJmuiden B.V. (Alg) Algemeen - het... 22-11-2022 22-01-2023 Details
Beslistermijn verlengd - Nieuwendammerkade 1, Amsterdam - Albemarle Catalysts Company B.V. - het plaatsen... 22-11-2022 22-01-2023 Details
Vergunning verleend - Wenckebachstraat 1, Velsen-Noord - Tata Steel IJmuiden B.V. - het plaatsen van... 22-11-2022 22-01-2023 Details
Vergunning verleend - Wenckebachstraat 1, Velsen-Noord - Tata Steel IJmuiden B.V. (Alg) Algemeen - realiseren... 22-11-2022 22-01-2023 Details
Beschikking, Bodem - Lijnderdijk, Lijnden 22-11-2022 22-01-2023 Details
Uitvoeringsregeling subsidie duurzame waterstofprojecten Noord-Holland 2022 21-11-2022 21-01-2023 Details
Wet bodembescherming Kerkbuurt 66A te Wijdenes 21-11-2022 21-01-2023 Details
Wet Bodembescherming (Besluit Uniforme Saneringen) Noorderkade 1 te Enkhuizen 21-11-2022 21-01-2023 Details
Aanvraag vergunning - Jadestraat 1, Alkmaar - N.V. HVC - het kappen en herplanten van een boom 21-11-2022 21-01-2023 Details
Beslistermijn verlengd - Wenckebachstraat 1, Velsen-Noord - Tata Steel IJmuiden B.V. (Alg) Algemeen -... 21-11-2022 21-01-2023 Details
Ontbrandingstoestemming, Vuurwerk - Museumplein, Amsterdam 21-11-2022 21-01-2023 Details
BUS-melding Bodem - Amsterdamse Bos , Amstelveen 21-11-2022 21-01-2023 Details
BUS-melding Bodem - Zeverijweg (ong.), Velsen-Noord 21-11-2022 21-01-2023 Details
Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland d.d. 8 november 2022, nr. 188370/188436 18-11-2022 18-01-2023 Details
Ontwerp-ontheffing stortverbod - vanaf knooppunt Raasdorp naar meet- en regelstation Sloten, Amsterdam... 18-11-2022 18-01-2023 Details
Verzoek om wijziging voorschriften - Wenckebachstraat 1, Velsen-Noord - Tata Steel IJmuiden B.V. 18-11-2022 18-01-2023 Details
Wet natuurbescherming intrekkingsverzoek Mobilisation for the environment (MOB) voor natuurvergunning... 18-11-2022 18-01-2023 Details
Wet natuurbescherming Verlenging ontheffing van 4 april 2018 op aanvraag aan u verleend ter voorkoming... 17-11-2022 17-01-2023 Details
Wet natuurbescherming Ontheffing verleend aan Provincie Noord-Holland voor het terugdringen van watercrassula... 17-11-2022 17-01-2023 Details
Beslistermijn verlengd - Fosfaatweg 48, Amsterdam - ICL Fertilizers Europe C.V. - het plaatsen en in... 17-11-2022 17-01-2023 Details
Melding Vuurwerk - Media Parkboulevard 1, Hilversum 17-11-2022 17-01-2023 Details
Ontbrandingstoestemming Vuurwerk, Achteromstraat en Herengracht, Weesp 17-11-2022 17-01-2023 Details
Ontbrandingstoestemming Vuurwerk - Spyridon Louisweg, Amsterdam 17-11-2022 17-01-2023 Details
BUS-melding Bodem - Vuurlijn 50, De Kwakel 17-11-2022 17-01-2023 Details