Vergunningen Noordoostpolder

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Noordoostpolder. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Noordoostpolder. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image

Bestemmingsrapport

 7.99

Snel een bestemmingsplan inzien voor een specifiek adres of perceel inclusief bouw – en gebruiksregels.

Bestemmingsrapport

 7.99

Snel een bestemmingsplan inzien voor een specifiek adres of perceel inclusief bouw – en gebruiksregels.

Meer info Bestellen
vergunning Datum start Datum einde
Besluit omgevingsvergunning Paltrokmolen 21, 8311BK Espel: het bouwen van een woning 22-02-2024 22-04-2024 Details
Aanvraag vergunning voor het plaatsen van een CO2 opslagtank, Weteringweg 17, 8315RL Luttelgeest 22-02-2024 22-04-2024 Details
Aanvraag vergunning voor het plaatsen van een hekwerk en schuifpoort bij de inrit, Weteringweg 15, 8315... 22-02-2024 22-04-2024 Details
Aanvraag vergunning voor het aanpassen van de buitenbewegwijzering, Espelerlaan 69A, 8302DC Emmeloord 21-02-2024 21-04-2024 Details
Aanvraag vergunning voor het wijzigen/verplaatsen van het bedrijfspand met kantoor, Cavalier 3, 8305BD... 21-02-2024 21-04-2024 Details
Aanvraag vergunning voor het bouwen van een vrijstaande woning, Fuchsia 10 Ens 21-02-2024 21-04-2024 Details
Burgemeester en wethouders van de gemeente Noordoostpolder maken bekend dat aan de gemeen­teraad is aangeboden: 21-02-2024 21-04-2024 Details
Beschikking ambtshalve uitschrijving uit de basisregistratie personen (BRP) 21-02-2024 21-04-2024 Details
Vastgesteld bestemmingsplan en vastgestelde beeldkwaliteitscriteria ‘Landelijk gebied, Zwijnsweg 26 te... 21-02-2024 21-04-2024 Details
Besluit omgevingsvergunning de Deel 12, 8302EJ Emmeloord: het wijzigen van de gevel 21-02-2024 21-04-2024 Details
Besluit omgevingsvergunning Kuinderweg 19-1, 8305AJ Emmeloord: het plaatsen van een toegangspoort op... 21-02-2024 21-04-2024 Details
Aanvraag vergunning voor het aanleggen van een fiets- / voetgangersbrug , nabij kavel 217 en 218 en de... 19-02-2024 19-04-2024 Details
Beschikking ambtshalve uitschrijving uit de basisregistratie personen (BRP) 19-02-2024 19-04-2024 Details
Kennisgeving ontwerp-omgevingsvergunning Wet algemene bepalingen omgevingsrecht uitgebreide voorbereidingsprocedure... 19-02-2024 19-04-2024 Details
Besluit omgevingsvergunning Volkerak 15, 16 en 17, Grevelingen 6 t/m 9 (e/o), Krammer 1 t/m 9 (e/o),... 16-02-2024 16-04-2024 Details
Besluit omgevingsvergunning het Laantje 4A en 4B, 8311AZ Espel: het veranderen van de appartementen en... 16-02-2024 16-04-2024 Details
Besluit omgevingsvergunning Voorsterweg 31-1, 8316PR Marknesse: wijzigen op verleende vergunning voor... 15-02-2024 15-04-2024 Details
Aanvraag vergunning voor realisatie van uitbreidingsplan Ens fase 2, Drietorensweg / Oostereind te Ens 14-02-2024 14-04-2024 Details
Vastgesteld bestemmingsplan ‘Landelijk gebied, Zuidwesterringweg 36 te Tollebeek’ ter inzage 14-02-2024 14-04-2024 Details
Kennisgeving verlenging beslistermijn Omgevingsvergunning Bouwerskamp 16, 8301AG Emmeloord 14-02-2024 14-04-2024 Details
aanwijzingsbesluit toezichthouders gemeente Noordoostpolder 14-02-2024 14-04-2024 Details
Aanvraag vergunning voor het bouwen van een vrijstaande woning , kavel 142 te Marknesse 14-02-2024 14-04-2024 Details
Kennisgeving verlenging beslistermijn Omgevingsvergunning Voorsterweg 4, 8316PS Marknesse 14-02-2024 14-04-2024 Details
Kennisgeving verlenging beslistermijn Omgevingsvergunning Visarend 16, 8309CA Tollebeek 14-02-2024 14-04-2024 Details
Verordening bekostiging leerlingenvervoer gemeente Noordoostpolder 13-02-2024 13-04-2024 Details
Besluit omgevingsvergunning Noordermeerdijk ter hoogte van Westermeerweg 45 te Espel: het bouwen van... 13-02-2024 13-04-2024 Details
Aanvraag vergunning voor het plaatsen van een dakkapel, Visarend 52, 8309CA Tollebeek 12-02-2024 12-04-2024 Details
Besluit omgevingsvergunning Achterom 16 A t/m F, 8302EA te Emmeloord: wijziging op verleende vergunning... 12-02-2024 12-04-2024 Details
Besluit omgevingsvergunning Wellerzandweg 2, 8314PZ Bant: het bouwen van een bewaarplaats 12-02-2024 12-04-2024 Details
Aanvraag vergunning voor het plaatsen van een telecommunicatiemast (NOEM 14 ENS), Enserrondweg te Ens... 09-02-2024 09-04-2024 Details
Besluit omgevingsvergunning Mammouthweg 6, 8307PW Ens: het uitbreiden van de woning 09-02-2024 09-04-2024 Details
Besluit omgevingsvergunning Waardstraat 2, 8316 LC Marknesse: het bouwen van een vrijstaande woning 09-02-2024 09-04-2024 Details
Besluit omgevingsvergunning Boterbloem 5, 8315BJ Luttelgeest: het bouwen van een woning 09-02-2024 09-04-2024 Details
Wet milieubeheer Melding Activiteitenbesluit: 07-02-2024 07-04-2024 Details
Vastgesteld bestemmingsplan ‘Landelijk gebied, IJzerpad 17 te Rutten’ ter inzage 07-02-2024 07-04-2024 Details
Vastgesteld bestemmingsplan ‘Landelijk gebied, Johannes Postweg 7, 8 en 9 te Nagele’ ter inzage 07-02-2024 07-04-2024 Details
Besluit omgevingsvergunning Drietorensweg 16, 8307PE Ens: het uitbreiden van een loods 07-02-2024 07-04-2024 Details
Kennisgeving Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Besluit 06-02-2024 06-04-2024 Details
Aanvraag vergunning voor het aanleggen van een in/uitrit, nabij Lindeweg 6, 8305AM Emmeloord 06-02-2024 06-04-2024 Details
Kennisgeving Aanvraag maatwerk 06-02-2024 06-04-2024 Details
Aanvraag vergunning voor het plaatsen van een spuitcabine, D.P.A. Weeversstraat 2, 8316 GG Marknesse 05-02-2024 05-04-2024 Details
Aanvraag vergunning voor het uitbreiden van de woning, Lemsterweg 14, 8314PK Bant 05-02-2024 05-04-2024 Details
Beschikking ambtshalve uitschrijving uit de basisregistratie personen (BRP) 05-02-2024 05-04-2024 Details
Besluit omgevingsvergunning Lindeweg 37-1, 8315RA Luttelgeest: het aanleggen van een in/uitrit 05-02-2024 05-04-2024 Details
Aanvraag vergunning voor het realiseren van een tijdelijk unit kinderdagverblijf van Hanse Panse Kevertje,... 05-02-2024 05-04-2024 Details
Besluit omgevingsvergunning Peppellaan 16, 8302AL Emmeloord: het verbouwen van de woning 05-02-2024 05-04-2024 Details
Besluit omgevingsvergunning Darwinhage 42, 8302WE Emmeloord: het verbouwen van de woning 05-02-2024 05-04-2024 Details
Aanvraag vergunning voor het plaatsen van opslagcontainers gevaarlijke stoffen, Ecu 6, 8305BA Emmeloord 01-02-2024 01-04-2024 Details
Aanvraag vergunning voor het plaatsen van een dakopbouw op de woning, Wenmaekersstraat 27, 8302HA Emmeloord 01-02-2024 01-04-2024 Details
Beschikking ambtshalve uitschrijving uit de basisregistratie personen (BRP) 01-02-2024 01-04-2024 Details