Vergunningen Noordwijkerhout

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Noordwijkerhout. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Noordwijkerhout. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Legesverordening Noordwijkerhout 2019
Verordening rioolheffing Noordwijkerhout 2019
Verordening toeristenbelasting Noordwijkerhout 2019
Verordening precariobelasting Noordwijkerhout 2019
Marktgeldverordening 2019
Verordening hondenbelasting Noordwijkerhout 2019
Verordening forensenbelasting Noordwijkerhout 2019
Regeling kwijtschelding gemeentelijke belastingen Noordwijkerhout
Intrekking Verordening toelage in doorberekening precario
Verordening afvalstoffenheffing Noordwijkerhout 2019
Terinzagelegging gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan Schippersvaartweg 39
Vaststelling bestemmingsplan De Zilk
Voorontwerp bestemmingsplan Zeestraat 85
M.e.r. beoordelingsbesluit (voorontwerp)bestemmingsplan ‘Zeestraat 85’
Onherroepelijk bestemmingsplan “1e herziening Buitengebied 2017”
Bekendmaking m.e.r.-beoordelingsbesluit locatie Het Zilt
Onherroepelijk bestemmingsplan ’s-Gravendamseweg 4 en 6 na uitspraak Raad van State
Vaststelling bestemmingsplan Noordelijke Ontsluiting Bavoterrein en besluit hogere grenswaarden
Gewijzigde vaststelling Chw-omgevingsplan Bavoterrein (ook wel bestemmingsplan met verbrede reikwijdte)
Vaststelling uitwerkingsplan Het Zilt en het besluit Hogere waarden uitwerkingsplan Het Zilt, te De Zilk
Vastgesteld bestemmingsplan ‘Parapluplan Parkeren en Wonen’
Terinzagelegging ontwerpbestemmingsplan Pilarenlaan
Voorontwerp bestemmingsplan Oosterduinen 8, 10 en 12
Kennisgeving onherroepelijk bestemmingsplan Sportpark De Boekhorst
Onherroepelijk bestemmingsplan “Gooweg sectie D nr. 2651 en 2652”, gemeente Noordwijkerhout
Gemeente Noordwijkerhout - Reservering van parkeervakken voor het laden van elektrische auto's - Arena
Onherroepelijk bestemmingsplan “Schippersvaartweg 26-69”
Vastgesteld bestemmingsplan “Buitengebied, 1e herziening 2017”
Kennisgeving onherroepelijk bestemmingsplan Kerkstraat 7
Gemeente Noordwijkerhout - Parkeervakken gereserveerd voor laden elektrische auto - Eyken Donck
Terinzagelegging vastgesteld bestemmingsplan Ambachtsweg perceel B1977
Uitbreiden bloembollenbedrijf Robijnslaan 43
Ontwerp bestemmingsplan De Zilk
Voorontwerp bestemmingsplan Het Zilt en concept beeldkwaliteitsplan Het Zilt
Terinzagelegging vastgesteld bestemmingsplan Sportpark De Boekhorst
Rectificatie Vastgesteld bestemmingsplan “Teylingen College, locatie Leeuwenhorst 2017”
Terinzagelegging bestemmingsplan “Gooweg sectie D nr. 2651 en 2652” en besluit hogere grenswaarde (geluid)
Rectificatie wegens technische storing m.b.t. www.ruimtelijkeplannen.nl
Vastgesteld bestemmingsplan “Kerkstraat 7”
Vastgesteld bestemmingsplan “Teylingen College, locatie Leeuwenhorst 2017”
Inspraakprocedure voorontwerpbestemmingsplan Pilarenlaan
Terinzagelegging ontwerpbestemmingsplan ‘Parapluplan Parkeren en Wonen’
Gemeente Noordwijkerhout - Middagafsluiting - Centrum
Verordening individuele studietoeslag Participatiewet ISD Bollenstreek 2017.
Verordening tegenprestatie naar vermogen Participatiewet, IOAW en IOAZ ISD Bollenstreek (Noordwijkerhout)...
Afstemmingsverordening PW, IOAW en IOAZ ISD Bollenstreek 2017
Verordening Fonds voorkomen huisuitzettingen
Vastgesteld bestemmingsplan “Schippersvaartweg 26 en 69”
Intrekken Exploitatieverordening Noordwijkerhout 2000
Gemeente Noordwijkerhout - Reservering van parkeerplaatsen voor het laden van elektrische auto's - Meander