Vergunningen Nuenen, Gerwen en Nederwetten

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Nuenen, Gerwen en Nederwetten. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Nuenen, Gerwen en Nederwetten. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten, verleende omgevingsvergunning voor het oprichten van een woonhuis...
Eeneind 32 gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten, rectificatie verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning...
Vooraankondiging, ontwerp bestemmingsplan wijziging bedrijfsvoering ‘Herziening Pastoorsmast 3 – 4,’,...
Gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten, aanvraag omgevingsvergunning ontvangen voor het wijzigen van...
Gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten, aanvraag omgevingsvergunning ontvangen voor het plaatsen van...
Gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten, aanvraag omgevingsvergunning ontvangen voor het oprichten van...
Gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten, aanvraag omgevingsvergunning ontvangen voor het dempen van een...
Gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten, verleende omgevingsvergunning voor het aanleggen van 4 padelbanen,...
Gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten, aanvraag omgevingsvergunning ontvangen voor het verbouwen en...
Gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten, aanvraag omgevingsvergunning ontvangen voor het uitbreiden van...
Alcoholwetvergunning (art. 3 Alcoholwet) en exploitatievergunning (art. 2:28 Apv)
Gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten, verleende omgevingsvergunning voor het aanpassen van de bestaande...
Gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten, aanvraag omgevingsvergunning ontvangen voor het verbouwen van...
Alcoholwetvergunning (art. 3 Alcoholwet) en exploitatievergunning (art. 2:28 Apv) i.v.m. overnname bestaande...
Alcoholwetvergunning (art. 3 Alcoholwet)en exploitatievergunning (art. 2:28 Apv) i.v.m. wijziging ondernemingsvorm...
Besluit straatnaamgeving Oktober 2021
Ontwerpbestemmingsplan Buitengebied herziening Soeterbeekseweg, kruising Blekerdijk, bouw twee Ruimte...
Gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten, verleende omgevingsvergunning voor het aanleggen van een vijver,...
Gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten, aanvraag omgevingsvergunning ontvangen voor het uitbreiden van...
Beleidsregels naamgeving en adressering gemeente Nuenen c.a. 2021
Gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten, aanvraag omgevingsvergunning ontvangen voor het uitbreiden van...
Gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten, aanvraag omgevingsvergunning ontvangen voor het wijzigen van...
Kennisgeving melding Activiteitenbesluit
Broekdijk 3 gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten, intrekken aanvraag omgevingsvergunning voor het vervangen...
Ontwerp omgevingsvergunning 2e fase oprichten woning, Antoniusschutlaan 4 Nuenen c.a.
Gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten, aanvraag omgevingsvergunning ontvangen voor het plaatsen van...
Gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten, verleende omgevingsvergunning voor het plaatsen van een dakkapel...
Gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten, aanvraag omgevingsvergunning ontvangen voor het vervangen van...
Gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten, verleende omgevingsvergunning voor het omvormen van percelen...
Intocht Sint Nederwetten 21 november 2021
Ontvangst Sint Nuenen 14 november 2021
Gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten, verleende omgevingsvergunning voor het renoveren van het dak...
Schenken zwakalcoholhoudende dranken tijdens Prinsenbal Gerwen
Gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten, verleende omgevingsvergunning voor het plaatsen van een veranda,...
Schenken zwakalcoholhoudende dranken t.g.v. Prinsenbal Nederwetten
Intocht Sint Gerwen
Gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten, aanvraag omgevingsvergunning ontvangen voor het plaatsen van...
Gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten, aanvraag omgevingsvergunning ontvangen voor het plaatsen van...
Gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten, aanvraag omgevingsvergunning ontvangen voor het wijzigen van...
Gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten, aanvraag omgevingsvergunning ontvangen voor het wijzigen van...
gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten, verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning voor het...
Aanvraag artikel 3 Aloholwet en aanvraag Exploitatievergunning artikel 2:28 Algemene Plaatselijke Verordening...
Gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten, verleende omgevingsvergunning voor het wijzigen van het gebruik...
Beekstraat, perceel t.o. huisnummer 52A gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten, intrekken aanvraag omgevingsvergunning...
Beekstraat, perceel t.o. huisnummer 52A gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten, intrekken aanvraag omgevingsvergunning...
Verordening voorzieningen huisvestingonderwijs gemeente Nuenen c.a. 2021
Gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten, aanvraag omgevingsvergunning ontvangen voor het plaatsen van...
Terrasvergunning tot wederopzegging
Gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten, verleende omgevingsvergunning voor het uitbreiden van de hal...
Gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten, aanvraag omgevingsvergunning ontvangen voor het aanleggen van...