Vergunningen Nuth

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Nuth. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Nuth. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Verleende vergunning APV week 51-2018
Verleende omgevingsvergunning week 51-2018
Ingekomen omgevingsvergunning week 51-2018
Publicatie vastgesteld bestemmingsplan week 50 2018
Publicatie vastgesteld bestemmingsplan week 50 2018
Kennisgeving Activiteitenbesluit Milieubeheer week 50 2018
Kennisgeving Activiteitenbesluit Milieubeheer week 50 2018
Publicatie vastgesteld bestemmingsplan ‘Stationstraat 30 Nuth’ ex artikel 3.1 Wet ruimtelijke ordening;...
Publicatie vastgesteld bestemmingsplan ‘Watertoren Schimmert’ ex artikel 3.1 Wet ruimtelijke ordening;...
Ingekomen omgevingsvergunning week 50-2018
Verlengen beslistermijn Omgevingsvergunning week 49-2018
Verleende omgevingsvergunning week 50-2018
Verlengen beslistermijn Omgevingsvergunning week 50-2018
Verlengen beslistermijn Omgevingsvergunning week 49-2018
Verleende omgevingsvergunning week 49-2018
Gewijzigde verordening afvalstoffenheffing gemeente Nuth 2018
Verordening tot intrekking van de verordening hondenbelasting 2018, gemeente Nuth
Gewijzigde verordening rioolheffing gemeente Nuth 2018
Verlengen beslistermijn Omgevingsvergunning week 49-2018
Ingekomen omgevingsvergunning week 49-2018
Verleende omgevingsvergunning week 48-2018
Verleende omgevingsvergunning week 48-2018
Verleende vergunning APV week 48-2018
Kennisgeving reguliere voorbereidingsprocedure week 48 2018
Kennisgeving reguliere voorbereidingsprocedure week 48 2018
Ingekomen omgevingsvergunning week 48-2018
Gemeente Nuth - Buitenring Parkstad Limburg eindsituatie bebordingsplan - Nuth
Gemeente Nuth - Individuele gehandicaptenparkeerplaats - Bavostraat
Kennisgeving ontwerpbestemmingsplan Voorsterstraat 13-15 en Valkenburgerweg 17 te Nuth
Ingekomen omgevingsvergunning week 46-2018
Kennisgeving Activiteitenbesluit Milieubeheer week 46 2018
Verleende vergunning APV week 46-2018
Verleende vergunning APV week 46-2018
Verleende omgevingsvergunning week 45-2018
Ingekomen omgevingsvergunning week 45-2018
Verleende omgevingsvergunning week 45-2018
Ingekomen omgevingsvergunning week 44-2018
Verleende omgevingsvergunning week 43-2018
Ingekomen omgevingsvergunning week 43-2018
Verleende vergunning APV week 42-2018
Kennisgeving Activiteitenbesluit Milieubeheer week 42 2018
Kennisgeving Activiteitenbesluit Milieubeheer week 42 2018
Ingekomen omgevingsvergunning week 42-2018
Verleende omgevingsvergunning week 42-2018
Ingekomen omgevingsvergunning week 41-2018
Vastgesteld bestemmingsplan “Hunnecum – Putgats” te Nuth
Gemeente Nuth - Instellen parkeerverbod - Panhuisweg
Verleende omgevingsvergunning week 41-2018
Intrekken aanvraag omgevingsvergunning week 41 2018
Verlengen beslistermijn Omgevingsvergunning week 41-2018