Vergunningen Oegstgeest

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Oegstgeest. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Oegstgeest. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image

Bestemmingsrapport

 6.99

Samenvatting van een bestemmingsplan voor een specifieke locatie inclusief bouw – en gebruiksregels.

Bestemmingsrapport

 6.99

Samenvatting van een bestemmingsplan voor een specifieke locatie inclusief bouw – en gebruiksregels.

vergunning Datum start Datum einde
Overzetten aanvraag omgevingsvergunning aanbrengen van verticale drainages aan de Trekvaartbrug (sectie... 23-11-2022 23-01-2023 Details
Aanvraag omgevingsvergunning voor het vervangen van beplating van het volume op het dak van een pand... 23-11-2022 23-01-2023 Details
Toestemming voor het bouwen van een woning aan Oude Rijnzichtweg 11, 2342AT te Oegstgeest 23-11-2022 23-01-2023 Details
Beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht − Willem Einthovenstraat 13 in Oegstgeest 23-11-2022 23-01-2023 Details
Aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een pergola en schutting in de zijtuin aan Tulpenburg... 23-11-2022 23-01-2023 Details
Toestemming voor het bouwen van een orangerie in de achtertuin aan Haarlemmerstraatweg 2A, 2343LB te... 23-11-2022 23-01-2023 Details
Intrekken aanvraag omgevingsvergunning voor het aanbrengen van een erfafscheiding aan Eduard Flipselaan... 23-11-2022 23-01-2023 Details
Aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een dakkapel op de voorgevel van een woning aan Berlicumstraat... 23-11-2022 23-01-2023 Details
Toestemming voor het bouwen van een woning aan Oude Rijnzichtweg 13, 2342AT te Oegstgeest 23-11-2022 23-01-2023 Details
Toestemming voor het wijzigen van een constructie in een woning aan Reviuslaan 13, 2343JP Oegstgeest 23-11-2022 23-01-2023 Details
Toestemming voor het gebruik van het Dienstencentrum en het aansluitend terrein als opvanglocatie ten... 23-11-2022 23-01-2023 Details
Weigering voor wijzigen gebruik winkel naar horeca, het plaatsen van gevelroosters aan de voor- en zijgevel... 23-11-2022 23-01-2023 Details
Aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een erfafscheiding en aanpassen van een voorgevel... 23-11-2022 23-01-2023 Details
Terinzagelegging ontwerpbestemmingsplan Parapluplan Flitsbezorgdiensten Oegstgeest 23-11-2022 23-01-2023 Details
Aanvraag omgevingsvergunning voor het aanleggen van een inrit aan Haarlemmerstraatweg 22 en 24, 2343LB... 23-11-2022 23-01-2023 Details
Aanvraag omgevingsvergunning voor wijziging van een verleende omgevingsvergunning voor een tijdelijke... 23-11-2022 23-01-2023 Details
Verordening afvoer hemelwater en grondwater gemeente Oegstgeest 2022 21-11-2022 21-01-2023 Details
Verordening nadeelcompensatie Omgevingswet Oegstgeest 2022 17-11-2022 17-01-2023 Details
Aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak van een woning aan... 16-11-2022 16-01-2023 Details
Toestemming voor het plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak van een woning aan Menso Kamerlingh... 16-11-2022 16-01-2023 Details
Toestemming voor een verbouwing en uitbreiding, kappen 3 bomen, wijzigen parkeerinrichting op eigen terrein... 16-11-2022 16-01-2023 Details
Verlenging beslistermijn voor een functiewijziging van kantoor/winkel naar wonen en het wijzigen van... 16-11-2022 16-01-2023 Details
Aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak van een woning aan... 16-11-2022 16-01-2023 Details
Toestemming voor het plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak van een woning aan Phia Berghoutlaan... 16-11-2022 16-01-2023 Details
Intrekken aanvraag omgevingsvergunning voor uitbouw zij- en achtergevel aan woning aan Haarlemmerstraatweg... 16-11-2022 16-01-2023 Details
Intrekken aanvraag omgevingsvergunning voor aanbouw berging aan woning aan Dahlialaan 23, 2343XG Oegstgeest 16-11-2022 16-01-2023 Details
Aanvraag omgevingsvergunning voor een aanbouw aan een voorgevel en het plaatsen van een dakkapel op het... 16-11-2022 16-01-2023 Details
Gemeente Oegstgeest - Aanwijzen van een gehandicaptenparkeerplaats - Apollolaan nabij perceel 230 te... 14-11-2022 14-01-2023 Details
Verordening uitvoering en handhaving (omgevingsrecht) Oegstgeest 2022 10-11-2022 10-01-2023 Details
Aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een dakkapel op het voordakkapel van een woning aan... 09-11-2022 09-01-2023 Details
Toestemming voor het bouwen van een dakterras aan de Kempenaerstraat 99, 2341GK Oegstgeest 09-11-2022 09-01-2023 Details
Aanvraag omgevingsvergunning voor het aanleggen van twee inritten aan Haarlemmerstraatweg 22 en 24, 2343LB... 09-11-2022 09-01-2023 Details
Aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een erfafscheiding op een perceel, kadastraal bekend,... 09-11-2022 09-01-2023 Details
Aanvraag omgevingsvergunning voor het realiseren van een uitbouw aan zij- en achtergevel van een woning... 09-11-2022 09-01-2023 Details
Aanvraag omgevingsvergunning voor het uitvoeren van verticale drainages op een perceel, kadastraal bekend,... 09-11-2022 09-01-2023 Details
Toestemming voor het verbouwen en uitbreiden van een woning aan Carel Fabritiuslaan 4, 2343SG Oegstgeest 09-11-2022 09-01-2023 Details
Aanvraag omgevingsvergunning  voor kopersopties t.b.v.  44 woningen aan Rhijnhofweg/Zandenburg (44 woningen)... 09-11-2022 09-01-2023 Details
Aanvraag omgevingsvergunning voor het verlengen van uitbouw aan de zijgevel van een woning aan Erfprins... 09-11-2022 09-01-2023 Details
Aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een dakkapel op het achterdakvlak van een woning aan... 09-11-2022 09-01-2023 Details
Toestemming voor het plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak van een woning aan Anton van Duinkerkenlaan... 09-11-2022 09-01-2023 Details
Toestemming voor het voor het aanbrengen van veiligheidsmaatregelen voor het waterrad op een perceel,... 09-11-2022 09-01-2023 Details
Toestemming voor het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van een woning aan J.C. Bloemlaan 1 2343DG... 09-11-2022 09-01-2023 Details
Aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak van een woning aan... 09-11-2022 09-01-2023 Details
Toestemming voor het plaatsen van een berging met carport ter vervanging van 2 bergingen, het verplaatsen... 09-11-2022 09-01-2023 Details
Gemeente Oegstgeest - aanwijzen van twee parkeerplaatsen voor het opladen van elektrische voertuigen... 08-11-2022 08-01-2023 Details
Aanvraag omgevingsvergunning voor handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening t.b.v. het plaatsen... 02-11-2022 02-01-2023 Details
Intrekken omgevingsaanvraag voor het kappen van houtopstallen op een perceel kadastraal bekend, sectie... 02-11-2022 02-01-2023 Details
Aanvraag omgevingsvergunning voor het handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening en het plaatsen... 02-11-2022 02-01-2023 Details
Aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een erfafscheiding op een perceel, kadastraal bekend,... 02-11-2022 02-01-2023 Details
Aanvraag omgevingsvergunning voor het plegen van groot onderhoud van landgoed Oud-Poelgeest aan  Poelgeesterweg... 02-11-2022 02-01-2023 Details