Vergunningen Oegstgeest

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Oegstgeest. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Oegstgeest. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Parkeernota 2021
Gemeente Oegstgeest - Voornemen tot uitschrijven uit de Basisregistratie personen - Wu, S
Bomenlijst 2021
Gemeente Oegstgeest - twee parkeerplaatsen bij de laadpaal voor het opladen van elektrische voertuigen...
Gemeente Oegstgeest - twee parkeerplaatsen bij de laadpaal voor het opladen van elektrische voertuigen...
Gemeente Oegstgeet - twee parkeerplaatsen bij de laadpaal voor het opladen van elektrische voertuigen...
Gemeente Oegstgeest - Het verkeersbesluit “Verkeersbesluit aanwijzen 2e parkeerplaats opladen elektrisch...
Reclamenota gemeente Oegstgeest
Beschikking Besluit lozen buiten inrichtingen (Blbi)– van Leyden Gaellaan 1 te Oegstgeest
Gemeente Oegstgeest - - één parkeerplaats bij de laadpaal voor het opladen van elektrische voertuigen...
Gemeente Oegstgeest - één parkeerplaats bij de laadpaal voor het opladen van elektrische voertuigen nabij...
Gemeente Oegstgeest - één parkeerplaats bij de laadpaal voor het opladen van elektrische voertuigen nabij...
Gemeente Oegstgeest - één parkeerplaats bij de laadpaal voor het opladen van elektrische voertuigen nabij...
Gemeente Oegstgeest - één parkeerplaats bij de laadpaal voor het opladen van elektrische voertuigen nabij...
Gemeente Oegstgeest - twee parkeerplaatsen bij de laadpaal voor het opladen van elektrische voertuigen...
Aanvraag Wet algemene bepalingen omgevingsrecht - van Leyden Gaellaan 1 te Oegstgeest
Vastgestelde omgevingsvergunning uitgebreide procedure aan Oude Rhijnhofweg 24 te Oegstgeest
gemeente Oegstgeest - twee parkeerplaatsen bij de laadpaal voor het opladen van elektrische voertuigen...
gemeente Oegstgeest - twee parkeerplaatsen bij de laadpaal voor het opladen van elektrische voertuigen...
gemeente Oegstgeest - twee parkeerplaatsen bij de laadpaal voor het opladen van elektrische voertuigen...
Verordening rechtspositie raads- en commissieleden Oegstgeest 2021
Regeling budgethouderschap gemeente Oegstgeest 2021
Regeling Organisatiestructuur gemeente Oegstgeest 2021
Gemeente Oegstgeest - Terinzagelegging ontwerpbestemmingsplan Haarlemmertrekvaart 31 en 33
Gemeente Oegstgeest - twee parkeerplaatsen bij de laadpaal voor het opladen van elektrische voertuigen...
Gemeente Oegstgeest - - twee parkeerplaatsen bij de laadpaal voor het opladen van elektrische voertuigen...
Herstelbesluit bestemmingsplan aan Vinkeweg
Gemeente Oegstgeest - vertrokken met onbekende bestemming - van Cleef, MWC
Subsidieregeling Vakonderwijs gemeente Oegstgeest
Verordening op de Vertrouwenscommissie van de gemeente Oegstgeest (2021)
Aanvraag Wet milieubeheer - Willem Einthovenstraat te Oegstgeest
Gemeente Oegstgeest - één parkeerplaats bij de laadpaal voor het opladen van elektrische voertuigen nabij...
Gemeente Oegstgeest - één parkeerplaats bij de laadpaal voor het opladen van elektrische voertuigen nabij...
Gemeente Oegstgeest - één parkeerplaats bij de laadpaal voor het opladen van elektrische voertuigen nabij...
gemeente Oegstgeest - één parkeerplaats bij de laadpaal voor het opladen van elektrische voertuigen nabij...
Gemeente Oegstgeest - een tweede parkeerplaats bij de laadpaal nabij Oranjelaan 32 aan te wijzen als...
Gemeente Oegstgeest - een tweede parkeerplaats bij de laadpaal nabij Spaargarenstraat 5 aan te wijzen...
Gemeente Oegstgeest - concept omgevingsvergunning uitgebreide procedure - plaatsen van vijf lichtmasten...
Gemeente Oegstgeest - voornemen tot uitschrijven uit de Basisregistratie personen - Griffin, S.P.
Subsidieregeling lokaal sportakkoord Oegstgeest 2021
Verordening materiële en financiële gelijkstelling onderwijs Oegstgeest 2007
Ingekomen melding Activiteitenbesluit milieubeheer - Rhijnhofweg 9C te Oegstgeest.
Gemeente Oegstgeest - één parkeerplaats bij de laadpaal voor het opladen van elektrische voertuigen nabij...
Gemeente Oegstgeest - één parkeerplaats bij de laadpaal voor het opladen van elektrische voertuigen nabij...
Gemeente Oegstgeest - - één parkeerplaats bij de laadpaal voor het opladen van elektrische voertuigen...
Gemeente Oegstgeest - één parkeerplaats bij de laadpaal voor het opladen van elektrische voertuigen nabij...
Gemeente Oegstgeest - vertrokken met onbekende bestemming - Agness A
Gemeente Oegstgeest - Een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken aan te wijzen in de Mauritslaan ter...
Gemeente Oegstgeest - Een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken aan te wijzen in de Aert van Neslaan...
Gemeente Oegstgeest - voornemen tot uitschrijven uit de Basisregistratie personen - van Cleef, MWC