Vergunningen Oirschot

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Oirschot. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Oirschot. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Ontvangst aanvraag omgevingsvergunning, Oranjestraat 52 in Oost West en Middelbeers, bouwen van een terrasafscheiding
Wijzigingsplan ‘Buitengebied, wijziging De Maneschijn 4’ en besluit hogere waarde Wet geluidhinder vastgesteld
Besluit op aanvraag omgevingsvergunning, St. Annastraat 7 in Oost West en Middelbeers, kappen van een...
Besluit op aanvraag omgevingsvergunning, Achterste Heistraat 2 in Oost West en Middelbeers, veranderen...
Besluit op aanvraag omgevingsvergunning, Kuikseindseweg 9 in Oost West en Middelbeers, kappen van 1 beukenboom...
Ontwerpbesluit op aanvraag omgevingsvergunning, Nieuwstraat 2 in Oirschot, afwijken van het bestemmingsplan...
Besluit op aanvraag omgevingsvergunning, De Stille Wille 27 in Oost West en Middelbeers, realiseren van...
Ontvangst aanvraag omgevingsvergunning, perceel achter Spoordonkseweg 124B in Oirschot, herinrichten...
Ontvangst aanvraag omgevingsvergunning, Standaardplein 3 in Oirschot, plaatsen van zonnepanelen
Ontvangst aanvraag omgevingsvergunning, Postelstraat 16 in Oost West en Middelbeers, verbouwen van een...
Besluit op aanvraag omgevingsvergunning, Lindenlaan 3 in Oirschot, kappen van een boom
Besluit op aanvraag omgevingsvergunning, Eindhovensedijk 34 in Oirschot, tijdelijk afwijken (periode...
Besluit op aanvraag omgevingsvergunning, nabij Oude Grintweg 78 in Oirschot, aanleggen en vervangen van...
Ontvangst aanvraag omgevingsvergunning, Theetuin thv nummer 2 in Oirschot, kappen van twee bomen
Verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning, Provincialeweg (2 landbouwpercelen aan de N395)...
Besluit op aanvraag omgevingsvergunning, Driehoek 7 in Oost West en Middelbeers, uitbreiden en verbouwen...
Ontvangst aanvraag omgevingsvergunning, Catalijnenakker/Baksakker/Dullofsakker en Hoppenakker in Oirschot,...
Ontvangst aanvraag omgevingsvergunning, Koestraat 45 in Oirschot, plaatsen van reclame
Ontvangst aanvraag omgevingsvergunning, Montfortlaan 12R in Oirschot, baggeren, versmallen en verdiepen...
Wijzigingsplan ‘Buitengebied, wijziging Achterste Heistraat 9’ gewijzigd vastgesteld
Ontvangst aanvraag omgevingsvergunning, Oude Grintweg 76 in Oirschot, uitbreiden en verbouwen van een...
Afhandeling melding wijziging alcoholvergunning, Sportparklaan 2A in Oost West En Middelbeers, wijzigen...
Besluit op aanvraag omgevingsvergunning, Hoogeindseweg 3C in Oost West En Middelbeers, bouwen van een...
Afhandeling melding algemene plaatselijke verordening, buitengebied van de gemeente Oirschot - start...
Ontvangst aanvraag omgevingsvergunning, Hoeven 7 in Oirschot, gewijzigd uitvoeren van de eerder verleende...
Wijzigingsplan ‘Buitengebied, wijziging De Bollen 2’ gewijzigd vastgesteld
Ontwerpbestemmingsplan ‘Doornboomstraat/Smidsstraat´ en besluit Milieueffectrapportage
Besluit op aanvraag omgevingsvergunning, Schepersweg 2 in Oost West en Middelbeers, verbouwen van een...
Besluit verhoging subsidieplafond op grond van de nadere regels corona compensatie cultuur, drops- en...
Ontvangst aanvraag omgevingsvergunning, Kuikseindseweg 31 kavel 36 in Oost West En Middelbeers, plaatsen...
Antennebeleid gemeente Oirschot 2021
Besluit op aanvraag omgevingsvergunning, Eikenbussel 1 in Oirschot, plaatsen van 4 vlaggenmasten en plaatsen...
Besluit op aanvraag omgevingsvergunning, Sweerts de Landasstraat 8 in Oirschot, afwijken van het bestemmingsplan...
Besluit op aanvraag omgevingsvergunning, Lubberstraat 5 in Oirschot, verbouwen en uitbreiden van een...
Besluit op aanvraag omgevingsvergunning, Lindeakkers 38 in Oost West en Middelbeers, plaatsen van een...
Ontvangst aanvraag omgevingsvergunning, St. Annastraat 7 in Oost West en Middelbeers, kappen van een...
Besluit op aanvraag omgevingsvergunning, St. Annastraat 1 in Oost West En Middelbeers, afwijken van het...
Besluit op aanvraag omgevingsvergunning, Vestdijk 51 in Oost West en Middelbeers, nemen van isolerende...
Ontvangst aanvraag omgevingsvergunning, Achterste Heistraat 2 in Oost West en Middelbeers, veranderen...
Ontvangst aanvraag omgevingsvergunning, Kampsesteeg 6 in Oirschot, uitbreiden van een woning
Ontvangst aanvraag omgevingsvergunning, Michiel de Ruyterlaan 72 in Oirschot, plaatsen van een dakkapel...
Besluit op aanvraag omgevingsvergunning, Bestseweg 59 in Oirschot, afwijken van het bestemmingsplan voor...
Ontvangst aanvraag omgevingsvergunning, Vestdijk 51 in Oost West En Middelbeers, nemen van isolerende...
Ontvangst aanvraag omgevingsvergunning, Broekstraat ongenummerd in Oirschot, bouwen van vier woningen
Ontvangst aanvraag omgevingsvergunning, Krukkerd 5 A in Oirschot, bouwen van een mantelzorgwoning
Besluit op aanvraag omgevingsvergunning, Nieuwstraat 32 in Oirschot, verbouwen van een bijgebouw tot...
Ontvangst aanvraag omgevingsvergunning, Industrieweg 20 in Oost West En Middelbeers, bouwen van een bedrijfshal...
Ontvangst aanvraag omgevingsvergunning, Spoordonkseweg 124B in Oirschot, afwijken van het bestemmingsplan...
Ontvangst aanvraag omgevingsvergunning, Lindenlaan 3 in Oirschot, kappen van een boom
Verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning, Broekstraat 27C in Oirschot, realiseren van recreatieve...