Vergunningen Oisterwijk

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Oisterwijk. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Oisterwijk. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image

Bestemmingsrapport

 7.99

Samenvatting van een bestemmingsplan voor een specifieke locatie inclusief bouw – en gebruiksregels.

Bestemmingsrapport

 7.99

Samenvatting van een bestemmingsplan voor een specifieke locatie inclusief bouw – en gebruiksregels.

vergunning Datum start Datum einde
Verleende omgevingsvergunning, het verbouwen van een kapperszaak met bovenwoning naar bergingen en het... 01-02-2023 01-04-2023 Details
Verleende vergunning aan De Schaapjes voor een vrijstelling van de exploitatievergunning voor De Schaapjes... 01-02-2023 01-04-2023 Details
Bestemmingsplan Kom Moergestel, partiële herziening Postelstraat 15, gemeente Oisterwijk 01-02-2023 01-04-2023 Details
Aangevraagde omgevingsvergunning, het uitbreiden van een woonhuis, Wildemanstraat 64 Oisterwijk 01-02-2023 01-04-2023 Details
Aangevraagde omgevingsvergunning, het vernieuwen van het dak, Heiligenboom 3 in Moergestel 01-02-2023 01-04-2023 Details
Ontwerpwijzigingsplan Kloosterdreef 2a in Moergestel 01-02-2023 01-04-2023 Details
Verleende omgevingsvergunning, het realiseren van een bouwplaats, Poiterstraat 50 Oisterwijk 01-02-2023 01-04-2023 Details
Verleende omgevingsvergunning, het verplaatsen van de bedrijfswoning, Kerkhovensestraat 14 Oisterwijk 01-02-2023 01-04-2023 Details
Verleende vergunning aan De Schaapjes voor een Alcoholwetvergunning voor het horecabedrijf De Schaapjes... 01-02-2023 01-04-2023 Details
Verleende omgevingsvergunning, het plaatsen van een tijdelijke woonunit, Boxtelsebaan 16 Oisterwijk 01-02-2023 01-04-2023 Details
Ontwerpbestemmingsplan Lage Raam 1 in Haaren 01-02-2023 01-04-2023 Details
Verleende vergunning aan Carnavalsvereniging “De Struivenweners” Haaren, voor het houden van de carnavalsoptocht... 01-02-2023 01-04-2023 Details
Vastgesteld wijzigingsplan Oisterwijksebaan 7 in Heukelom 01-02-2023 01-04-2023 Details
Tijdelijke verkeersmaatregel vanaf Haarendijk tot de Kerkstraat Haaren zaterdag 18 februari 2023 van... 01-02-2023 01-04-2023 Details
Verleende omgevingsvergunning, het bouwen van een woning, Baerdijk 144 Oisterwijk 01-02-2023 01-04-2023 Details
Welstandsnota Oisterwijk 2015 30-01-2023 30-03-2023 Details
Welstandsnota Oisterwijk 2015 26-01-2023 26-03-2023 Details
Besluitenlijst raad van de gemeente Oisterwijk 15 december 2022 23-01-2023 23-03-2023 Details
Welstandsnota Oisterwijk 2015 23-01-2023 23-03-2023 Details
Besluitenlijst raad van de gemeente Oisterwijk 10 november 2022 23-01-2023 23-03-2023 Details
Welstandsnota Oisterwijk 2015 19-01-2023 19-03-2023 Details
Besluitenlijst 10 januari 2023 gemeente Oisterwijk 18-01-2023 18-03-2023 Details
Verlengingsbesluit, het verbouwen van het pand, Raadhuisstraat 9 Moergestel 18-01-2023 18-03-2023 Details
Geweigerde omgevingsvergunning, het kappen van 1 Japanse sierkers en 3 treurbeuken, Van Kemenadelaan... 18-01-2023 18-03-2023 Details
Aangevraagde omgevingsvergunning, het aanleggen van een zwembad en zonnepanelenweide en grondwaterpomp... 18-01-2023 18-03-2023 Details
Verlengingsbesluit, het omzetten van kantoorfunctie naar wonen, Spoorlaan 50 Oisterwijk 18-01-2023 18-03-2023 Details
Aangevraagde omgevingsvergunning, het wijzigen van de huisvesting van arbeidsmigranten, Nemelaerstraat... 18-01-2023 18-03-2023 Details
Test publicatie 17-01-2023 17-03-2023 Details
Algemeen Delegatiebesluit gemeente Oisterwijk 2022 17-01-2023 17-03-2023 Details
Welstandsnota Oisterwijk 2015 13-01-2023 13-03-2023 Details
Omgevingsvergunning mbt activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder b, f, g of h, of artikel... 11-01-2023 11-03-2023 Details
Omgevingsvergunning mbt activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder b, f, g of h, of artikel... 11-01-2023 11-03-2023 Details
Nota Kostenverhaal Gemeente Oisterwijk 11-01-2023 11-03-2023 Details
Verleende omgevingsvergunning, het vervangen van een poort, Scheibaan 7 Oisterwijk 11-01-2023 11-03-2023 Details
Aangevraagde omgevingsvergunning, het bouwen van een woonhuis, Molenwiek 1 Oisterwijk 11-01-2023 11-03-2023 Details
Aangevraagde omgevingsvergunning, het verbouwen van een woonhuis, Oisterwijksebaan 7 Heukelom 11-01-2023 11-03-2023 Details
Verlengingsbesluit, het verbouwen van een woning, Pannenschuurlaan 264 Oisterwijk 11-01-2023 11-03-2023 Details
Aangevraagde omgevingsvergunning, het gebruik van het parkeerterrein voor bouw werkzaamheden, Boxtelsebaan... 11-01-2023 11-03-2023 Details
Aangevraagde omgevingsvergunning, het realiseren van een uitbouw en een veranda, Gramayestraat 1 Oisterwijk 11-01-2023 11-03-2023 Details
Verleende omgevingsvergunning, het verduurzamen van het pand, Kasteellaan 4 Haaren 11-01-2023 11-03-2023 Details
Aangevraagde omgevingsvergunning, het realiseren van een teelt ondersteunende kas, Holstraat 2 Haaren 11-01-2023 11-03-2023 Details
Aangevraagde omgevingsvergunning, het plaatsen van een tijdelijke woonunit, Molenwiek 8 Oisterwijk 11-01-2023 11-03-2023 Details
Verlengingsbesluit, het plaatsen van een garagebox, Peperstraat 7 Oisterwijk 11-01-2023 11-03-2023 Details
Kennisgeving besluit Nota bodembeheer 11-01-2023 11-03-2023 Details
Verlengingsbesluit, het bouwen van een vrijstaande woning, Oirschotseweg 15B Oisterwijk 11-01-2023 11-03-2023 Details
Besluitenlijst college 20 december 2022 gemeente Oisterwijk 11-01-2023 11-03-2023 Details
Inkoop- en aanbestedingsbeleid 2021 10-01-2023 10-03-2023 Details
Algemene inkoopvoorwaarden leveringen en diensten 2013 10-01-2023 10-03-2023 Details
Kadernota Vastgoed (2017) 10-01-2023 10-03-2023 Details
Kadernota Wegen 2013-2017 10-01-2023 10-03-2023 Details