Vergunningen Oisterwijk

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Oisterwijk. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Oisterwijk. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Beleidsregels ontheffingen parkeerschijfzone centrumschil Oisterwijk 2022
Ontwerpbestemmingsplan "Herziening verblijfsrecreatieterreinen"
Vastgesteld bestemmingsplan Raadhuisstraat ong. Moergestel, gemeente Oisterwijk
Verleende omgevingsvergunning, het uitbreiden van een woonhuis en het plaatsen van een dakkapel aan de...
Verleende omgevingsvergunning, het aanleggen van vier outdoor padelbanen met bijbehorende verlichting,...
Besluitenlijst college 16 november gemeente Oisterwijk
Verleende omgevingsvergunning, voor het verbouwen van de woning aan de voor- en achterzijde, Eind 30...
Verleende omgevingsvergunning, het plaatsen van een schuiltent, Kerkstraat 10 Moergestel
Aangevraagde omgevingsvergunning, het kappen van 2 slechte populieren, Groenstraat (schapenweide) Oisterwijk
Verleende omgevingsvergunning, het aanpassen van het uiterlijk van de woning, Haarendijk 31 Haaren
Aangevraagde omgevingsvergunning, het plaatsen van een terras ten behoeve van het café, Rootven 43 Moergestel
Aangevraagde omgevingsvergunning, het kappen van een beuk en 2 eiken, Hondsbergselaan thv nr. 6 Oisterwijk
Aangevraagde omgevingsvergunning, het verbouwen en uitbreiden van een woonhuis, Haarendijk 3b Haaren
Aangevraagde omgevingsvergunning, het kappen van 2 eiken en 1 es, Molenakkerstraat ong. Moergestel
Aangevraagde omgevingsvergunning, het bouwen van een nieuwe woning met tuinhuis, De Roozendries 16 Moergestel
Aangevraagde omgevingsvergunning, het kappen van 10 bomen ten behoeve van erfverharding, Floraweg 3 Moergestel
Verleende omgevingsvergunning, het verbouwen van een woonhuis, Groenstraat 2 Oisterwijk
Aangevraagde omgevingsvergunning, het verlengen van de aanvraag voor het gebruik van de openbare ruimte...
Ontwerpbeschikking omgevingsvergunning uitgebreide voorbereidingsprocedure, Servennenstraat 11 Moergestel
Aangevraagde omgevingsvergunning, het kappen van een berk met een slechte vitaliteit, Willem de Zwijgerlaan...
Melding wet milieubeheer, het veranderen van een onderhoud- en opslagbedrijf, Laarakkerweg 11 Oisterwijk
Aangevraagde omgevingsvergunning, het bouwen van een woning, Kerkeind 19 Haaren
Aangevraagde omgevingsvergunning, het plaatsen van een schuiltent, Kerkstraat 10 Moergestel
Aangevraagde omgevingsvergunning, het verbouwen van een woning, Beukendreef 52 Oisterwijk
Melding wet milieubeheer, het veranderen van een cateringbedrijf, Sprendlingenpark 13 Oisterwijk
Melding wet milieubeheer, het realiseren van een gesloten bodemenergiesysteem, Klompven 29 Oisterwijk
Intrekking bouwstop, Sportlaan 6 Oisterwijk
Beleidskader huisvesting arbeidsmigranten gemeente Oisterwijk
Vastgesteld wijzigingsplan Fietspad Moergestel-Haghorst fase 2
Verleende omgevingsvergunning, het renoveren, verbouwen en uitbreiden van de boerderij en het realiseren...
Vastgesteld wijzigingsplan Stokske 7 Moergestel
Verleende vergunning aan Stichting Rebirth Events voor het houden van Rebellion en Haaren op z'n Hollands...
Verleende omgevingsvergunning, het plaatsen van een woonunit t.b.v. de bouw van een woning, Sportlaantje...
Besluitenlijst college 9 november 2021 gemeente Oisterwijk
Verleende omgevingsvergunning, het bouwen van een loods, Ruiting 11 Haaren
Aangevraagde omgevingsvergunning, het afwijken van het bestemmingsplan voor uitbreiding detailhandel,...
Aangevraagde omgevingsvergunning, het realiseren van een aanbouw op begane grond en 1e verdieping aan...
Aangevraagde omgevingsvergunning, het kappen van een linde (dikrandtonderzwam), t.h.v. Tilburgseweg 67...
Verleende omgevingsvergunning, het verbouwen van een woning, Kerkstraat 92 Oisterwijk
Verleende omgevingsvergunning, het herbouwen van de woning, Gaspeldoornstraat 19 Oisterwijk
Aangevraagde omgevingsvergunning, het bouwen van een woning, Hoek Spreeuwenburgerweg - Sprendlingenstraat...
Aangevraagde omgevingsvergunning, het kappen van een dode zuileik, T.h.v. Icarusplein 2 Oisterwijk
Verleende omgevingsvergunning, het bouwen van een onderkelderde houten vakantiewoning, Broeksteeg 68...
Aangevraagde omgevingsvergunning, het bouwen van een carport i.v.m. zonnepanelen, Kerkstraat 32 Oisterwijk
Aangevraagde omgevingsvergunning, het bouwen van een kantine annex presentatieruimte met kantoorruimte,...
Verleende omgevingsvergunning, het opslaan van materialen, Lindelaan 49 + 51 Haaren
Aangevraagde omgevingsvergunning, het kappen van een eik, t.h.v. Haarenseweg 77 Oisterwijk
Tijdelijke verkeersmaatregel op zaterdag 27 november 2021 van 10.00 uur tot 01.00 uur in Haaren
Aangevraagde omgevingsvergunning, het verbouwen van een woonhuis, Gaspeldoornstraat 4 Oisterwijk
Verlengingsbesluit, het bouwen van een recreatiewoning met berging, De Doesen 1A Moergestel