Vergunningen Oldebroek

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Oldebroek. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Oldebroek. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image

Bestemmingsrapport

 7.99

Samenvatting van een bestemmingsplan voor een specifieke locatie inclusief bouw – en gebruiksregels.

Bestemmingsrapport

 7.99

Samenvatting van een bestemmingsplan voor een specifieke locatie inclusief bouw – en gebruiksregels.

vergunning Datum start Datum einde
Gemeente Oldebroek - Laadpaal Colijnhof Wezep - Colijnhof 01-02-2023 01-04-2023 Details
Gemeente Oldebroek - Laadpaal Willem Dreesstraat Wezep - Willem Dreesstraat 01-02-2023 01-04-2023 Details
Gemeente Oldebroek - Laadpaal Raadhuisplein Oldebroek - Raadhuisplein 01-02-2023 01-04-2023 Details
Gemeente Oldebroek - Laadpaal Komijnakker Wezep - Komijnakker 01-02-2023 01-04-2023 Details
Gemeente Oldebroek - Laadpaal Sint Nicolaasplein Oosterwolde - Sint Nicolaasplein 01-02-2023 01-04-2023 Details
Bekendmaking vestiging voorkeursrecht ex artikel 6 Wet voorkeursrecht gemeenten “Zoekgebieden Wonen en... 01-02-2023 01-04-2023 Details
Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning Warmtekrachtstraat 29, 31, 33, 35, 37 en 39 in Hattemerbroek,... 31-01-2023 31-03-2023 Details
Verleende omgevingsvergunning Veluwelaan 8 in Wezep, uitbreiden van de eerste verdieping van de school 31-01-2023 31-03-2023 Details
Aanvraag omgevingsvergunning Van Pallandtlaan 4 in Wezep, kappen van 7 Amerikaanse eiken en 1 haagbeuk 31-01-2023 31-03-2023 Details
Verleende ontheffing tijdelijk schenken alcohol (art. 35 Alcoholwet), in weiland achter Oostendorperstraatweg... 31-01-2023 31-03-2023 Details
Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning Duurzaamheidstraat 19C in Hattemerbroek, uitbreiden van... 31-01-2023 31-03-2023 Details
Verleende omgevingsvergunning Zuiderzeestraatweg 446 in Wezep, renoveren van het dak en het plaatsen... 31-01-2023 31-03-2023 Details
Aanvraag omgevingsvergunning Schepersbos 40 in Wezep (in groenstrook), kappen van een berk 31-01-2023 31-03-2023 Details
Verleende omgevingsvergunning Groote Woldweg 57 in Oosterwolde, bouwen van een woning 31-01-2023 31-03-2023 Details
Verleende omgevingsvergunning Duurzaamheidstraat 19C in Hattemerbroek, uitbreiden van het bedrijfspand... 31-01-2023 31-03-2023 Details
Aanvraag omgevingsvergunning Ottenweg 17 in Oldebroek, bouwen van een schuur 31-01-2023 31-03-2023 Details
Verleende omgevingsvergunning Duurzaamheidstraat 2A in Hattemerbroek, uitbreiden van een bestaand bedrijfspand... 31-01-2023 31-03-2023 Details
Verleende omgevingsvergunning Groote Woldweg 75B in Oosterwolde, tijdelijk legaliseren van opslag van... 31-01-2023 31-03-2023 Details
Verleende omgevingsvergunning Veenweg 23 in Oldebroek, bouwen van een schuur 31-01-2023 31-03-2023 Details
Standplaatsvergunning, intrekking 31-01-2023 31-03-2023 Details
Sloopmelding Rozenstraat 1 in Oldebroek, slopen van een bijgebouw 31-01-2023 31-03-2023 Details
Sloopmelding Ottenweg 17 in Oldebroek, verwijderen van asbesthoudende materialen 31-01-2023 31-03-2023 Details
Toestemming voor het houden van een zaalverloting op 10, 17, 23 en 24 maart 2023 te Hattemerbroek 24-01-2023 24-03-2023 Details
Aanvraag omgevingsvergunning Wolweversstraat 2 in Wezep, bouwen van een bijgebouw met kelder 24-01-2023 24-03-2023 Details
Verleende omgevingsvergunning Noordsingel 50 in Wezep, plaatsen van een dakkapel 24-01-2023 24-03-2023 Details
Melding Activiteitenbesluit Groote Woldweg 75B in Oosterwolde, veranderen van het bedrijf (tijdelijk... 24-01-2023 24-03-2023 Details
Aanvraag omgevingsvergunning Veenweg 25 in Oldebroek, aanleggen van een regenwatervijver 24-01-2023 24-03-2023 Details
Verleende Geluidsontheffing 24-01-2023 24-03-2023 Details
Sloopmelding Bovenheigraaf 72 in ’t Loo Oldebroek, slopen van een bijgebouw en het verwijderen van asbesthoudende... 24-01-2023 24-03-2023 Details
Aanvraag omgevingsvergunning Speltakker 30 in Wezep, kappen van een boom (els) 24-01-2023 24-03-2023 Details
Verleende omgevingsvergunning Colijnhof 12 in Wezep, plaatsen van een dakkapel 24-01-2023 24-03-2023 Details
Ingekomen aanvraag evenementenvergunning 24-01-2023 24-03-2023 Details
Sloopmelding Sportlaan 8 in ’t Loo Oldebroek, slopen van een bijgebouw 24-01-2023 24-03-2023 Details
Melding gesloten bodemenergiesysteem Buurskamp 25 in Wezep: realiseren van een gesloten bodemenergiesysteem... 24-01-2023 24-03-2023 Details
Sloopmelding Berberisstraat 11 in Wezep, verwijderen van asbesthoudende materialen 24-01-2023 24-03-2023 Details
Aanvraag omgevingsvergunning Middeldijk 1 in Hattemerbroek, plaatsen van een tijdelijke woonunit 24-01-2023 24-03-2023 Details
Verleende omgevingsvergunning Groote Woldweg 68 in Oosterwolde, verbouwen/verduurzamen van de bedrijfswoning... 24-01-2023 24-03-2023 Details
Melding Activiteitenbesluit Zuiderzeestraatweg 357 in Oldebroek, veranderen van het bedrijf (aanschaf... 24-01-2023 24-03-2023 Details
Verleende omgevingsvergunning Broekerenk 18 en 20 in 't Loo Oldebroek, bouwen van een dubbele bedrijfswoning 24-01-2023 24-03-2023 Details
Aanvraag omgevingsvergunning Zuiderzeestraatweg achter 308 in Oldebroek, bouwen van een woning 24-01-2023 24-03-2023 Details
Sloopmelding Nieuwlandsweg 45 t/m 99 (oneven in Wezep), verwijderen van asbesthoudende materialen 24-01-2023 24-03-2023 Details
Aanvraag omgevingsvergunning Bovendwarsweg 112 in Oldebroek, realiseren van een mantelzorgwoning 24-01-2023 24-03-2023 Details
Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Oldebroek 2023 19-01-2023 19-03-2023 Details
Verleende Aanwezigheidsvergunning speelautomaten voor Café “de Meidoorn” 18-01-2023 18-03-2023 Details
Verleende omgevingsvergunning diverse locaties in de gemeente Oldebroek, kappen van 39 bomen 17-01-2023 17-03-2023 Details
Besluit Hogere waarden, i.c.m. gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan Wezep, Buurskamp en beeldkwaliteitsplan 17-01-2023 17-03-2023 Details
Verleende omgevingsvergunning diverse locaties in Oldebroek, kappen van 9 bomen 17-01-2023 17-03-2023 Details
Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan Wezep, Buurskamp, het beeldkwaliteitsplan en besluit Hogere waarden 17-01-2023 17-03-2023 Details
Ontwerpbestemmingsplan Buitengebied, Zuiderzeestraatweg 308 17-01-2023 17-03-2023 Details
Verleende omgevingsvergunning diverse locaties in Wezep, kappen van 5 bomen 17-01-2023 17-03-2023 Details