Vergunningen Oldebroek

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Oldebroek. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Oldebroek. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Verleende omgevingsvergunning Heigraaf nabij 4 in Wezep, plaatsen van een schuilgelegenheid
Verleende omgevingsvergunning Jasmijnstraat 23 in Wezep, uitbreiden en verbouwen van de woning
Verleende omgevingsvergunning Zuiderzeestraatweg 357 in Oldebroek, kappen van een eik
Verleende stookontheffing Eekterweg 39A in Oosterwolde, vreugdevuur tijdens jaarwisseling 2021-2022
WIJZIGING Verleende Standplaatsvergunning
Verleende omgevingsvergunning Kleine Woldweg 4 in Oosterwolde, vervangen van een bedrijfsgebouw
Verleende stookontheffing Bovenheigraaf 30 in Oldebroek, vreugdevuur tijdens jaarwisseling 2021-2022
Verleende omgevingsvergunning Duurzaamheidstraat 24, 24A, 24B en 24C in Hattemerbroek, bouwen van een...
Verleende omgevingsvergunning Hanesteenseweg 15 in Hattemerbroek, kappen van een esdoorn
Verleende omgevingsvergunning van Asch van Wijcklaan 6 in Oldebroek, plaatsen van een dakkapel
Wijziging periode Verleende Standplaatsvergunning
Aanvraag omgevingsvergunning Voskuilersteeg 12B in Hattemerbroek, bouwen van een wagenloods
Aanvraag omgevingsvergunning Gerrit Blaauwerve 29 in Oosterwolde, bouwen van een woning
Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning, Zuiderzeestraatweg 382 in Oldebroek, bouw van een stapmolen,...
Melding Activiteitenbesluit Zuiderzeestraatweg 265 in Oldebroek, starten van een bedrijf (verhuizen van...
Aanvraag omgevingsvergunning Zwaluwstraat 30 in Hattemerbroek, uitbouwen van de woning
Aanvraag omgevingsvergunning Gerrit Blaauwerve 20 en 22 in Oosterwolde, bouwen van een twee-onder-een...
Aanvraag omgevingsvergunning Meidoornplein 83 in Wezep, plaatsen van een Pin-kiosk
Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning, Gerrit Blaauwerve 30 en 32 in Oosterwolde, bouwen van een...
Melding Activiteitenbesluit Warmtekrachtstraat 4 in Hattemerbroek, starten van een bedrijf (opslag en...
Melding Activiteitenbesluit Groote Woldweg 75B in Oosterwolde, veranderen van het bedrijf (opslag van...
Melding Activiteitenbesluit Voskuilersteeg 12B in Hattemerbroek, veranderen van het bedrijf (bouwen van...
Sloopmelding Middenweg 47 in ’t Loo Oldebroek, verwijderen van asbesthoudend materiaal
Vastgesteld bestemmingsplan Oosterwolde, Oostendorperstraatweg
Verleende omgevingsvergunning Marienrade/Zuiderzeestraatweg (nabij) in Wezep, kappen van 2 platanen,...
Ongewijzigd vastgesteld bestemmingsplan Oldebroek West, Hogekamp 1e herziening en beeldkwaliteitsplan
Verleende omgevingsvergunning Van Asch van Wijcklaan 47 in Oldebroek, plaatsen van een dakkapel/dakopbouw
Verleende omgevingsvergunning Kleine Woldweg 10B in Oosterwolde, bouwen van een woning
Verleende omgevingsvergunning Zuiderzeestraatweg 627 in Hattemerbroek, wijzigen van een reeds verleende...
Verleende omgevingsvergunning Warmtekrachtstraat 1 in Hattemerbroek, plaatsen van een hekwerk
Aanvraag omgevingsvergunning Aansluiting A28 in Wezep (kad. S 307), aanleggen aansluiting A28 in Wezep
Sloopmelding De Bulten 10 in Wezep, slopen van een bijgebouw en verwijderen van asbesthoudende materialen
Aanvraag omgevingsvergunning Noordsingel 2 in Wezep, bouwen van een woning
Sloopmelding Leliestraat 16 en 18 in Oldebroek, verwijderen van asbesthoudende materialen
Sloopmelding Groote Woldweg 87 in Oosterwolde, verwijderen van asbesthoudende materialen
Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning, Heigraaf nabij 4 in Wezep, plaatsen van een schuilgelegenheid
Melding gesloten bodemenergiesysteem, Rendementstraat 25 in Hattemerbroek, realiseren van een gesloten...
Melding Activiteitenbesluit, Duurzaamheidstraat 23 in Hattemerbroek, starten van een bedrijf
Sloopmelding Leliestraat 12 in Oldebroek, verwijderen van asbesthoudende materialen
Verleende vergunning Alcoholwet Stationsweg 25 in Wezep
Verleende omgevingsvergunning Winterdijk 28 in Oosterwolde, plaatsen van twee tijdelijke woonunits en...
Verleende Geluidsontheffing
Verleende omgevingsvergunning Mulligenweg 36 in Oldebroek, bouwen van een woning en bijgebouw
Verleende Geluidsontheffing
Verleende omgevingsvergunning Duinkerkerweg 30 M1 in Oosterwolde, plaatsen van een pré-mantelzorgunit
Verleende omgevingsvergunning Molenpad 4 in Oosterwolde, verbouwen van de woning
Wijziging Verleend Verkeersbesluit, aanwijzen gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats op naam / kenteken
Verleende omgevingsvergunning Jachtlaan 16 in Wezep, kappen van 9 grove dennen
Verleende stookontheffing Winterdijk 27 in Oosterwolde, verbranden van snoeihout in het buitengebied
Verleende stookontheffing Winterdijk 32 in Oldebroek, verbranden van snoeihout in het buitengebied