Vergunningen Omgevingsdienst Haaglanden

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Omgevingsdienst Haaglanden. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Omgevingsdienst Haaglanden. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Besluit aanwijzing externe toezichthouder Omgevingsdienst Haaglanden 2021-III
Besluit aanwijzing externe toezichthouders Omgevingsdienst Haaglanden 2021-II
Besluit aanwijzing tweede plaatsvervangend directeur ODH 2021
Besluit aanwijzing externe toezichthouder Omgevingsdienst Haaglanden 2021-I
Besluit aanwijzing externe toezichthouder Omgevingsdienst Haaglanden 2020-I
Vervangingsregeling management ODH 2020
Ondermandaatbesluit ODH 2020
Besluit aanwijzing externe toezichthouder Omgevingsdienst Haaglanden 2019-III
Regeling Generatiepact ODH 2018-2019 1e wijziging
geen
Besluit geschillencommissie personele aangelegenheden ODH
Verordening Rekeningcommissie Omgevingsdienst Haaglanden
Besluit aanwijzing externe toezichthouder ODH 2019-II
Benoemingsbesluit rekeningcommissie ODH 2019 Wassenaar
Ondermandaatbesluit ODH april 2019
Besluit aanwijzing tweede plaatsvervangend directeur ODH 2019
Ondermandaatbesluit ODH april 2019
Ondermandaatbesluit ODH 2019
Besluit aanwijzing externe toezichthouder Omgevingsdienst Haaglanden 2019-I
Financiële verordening Omgevingsdienst Haaglanden
Benoemingsbesluit rekeningcommissie ODH 2018
Budgethoudersregeling Omgevingsdienst Haaglanden
Besluit aanwijzing externe toezichthouder ODH DPA 2018-II
Besluit aanwijzing tweede plaatsvervangend directeur ODH 2018
Besluit aanwijzing externe toezichthouders Omgevingsdienst HaaglandenDPA 2018-I
Besluit aanwijzing externe toezichthouder ODH DPA 2017 VII
Ondermandaatbesluit ODH 2018
Beleidsregel toepassing bestuurlijke strafbeschikking milieu Omgevingsdienst Haaglanden 2017
Regeling beschikbaarheidsdiensten ODH
Aanwijzingsbesluit bijzondere regeling werktijden ODH
Ondermandaatbesluit ODH oktober 2017
Besluit aanwijzing externe toezichthouder ODH DPA 2017 VI
Besluit aanwijzing externe toezichthouder ODH DPA 2017 V
Ondermandaatbesluit ODH september 2017
Besluit aanwijzing externe toezichthouder ODH DPA 2017 IV
Uitvoeringsregeling generatiepact ODH 2018-2019
Benoemingsbesluit rekeningcommissie ODH 2016 Wassenaar
Regeling Generatiepact ODH 2018-2019
Besluit aanwijzing tweede plaatsvervangend directeur ODH 2017
Besluit aanwijzing externe toezichthouder Omgevingsdienst Haaglanden DPA 2017 II
Besluit aanwijzing externe toezichthouders Omgevingsdienst Haaglanden DPA 2017-I
Besluit aanwijzing externe toezichthouder Omgevingsdienst HaaglandenDPA 2017 III
Besluit verlening ondermandaat, volmacht en mandaat gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Haaglanden...
Besluit aanwijzing externe toezichthouder ODH DPA-II 2016
Besluit Informatiebeheer ODH 2017
Besluit aanwijzing externe toezichthouders Omgevingsdienst Haaglanden DPA 2016-I
Archiefverordening ODH 2017
2e wijziging van het Besluit verlening mandaat, volmacht en machtiging aan de directeur ODH
Benoemingsbesluit rekeningcommissie ODH 2016
Besluit aanwijzingtoezichthouder ODH Wijns