Vergunningen Omgevingsdienst IJsselland

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Omgevingsdienst IJsselland. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Omgevingsdienst IJsselland. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Kennisgeving besluit op het instemmen met een evaluatie van een bodemsanering voor de locatie Kanaalweg...
Kennisgeving besluit op het instemmen met een evaluatie van een bodemsanering volgens het besluit uniforme...
Kennisgeving besluit op het instemmen met een evaluatie van een bodemsanering volgens het besluit uniforme...
Kennisgeving BUS-melding
Kennisgeving BUS-melding
WM – Melding 8.40
Kennisgeving besluit op het instemmen met een evaluatie van een bodemsanering voor de locatie Greenterweg...
Kennisgeving ontvangst melding besluit uniforme saneringen (BUS) voor de locatie Haven Oost 16 in Ommen
WABO - Beschikking Uitgebreid
Kennisgeving besluit op het vaststellen van de ernst en spoedeisendheid van een bodemverontreiniging...
Kennisgeving BUS-melding
WABO - Ontwerpbeschikking Uitgebreid
WABO - beschikking Uitgebreid
WABO - Ontwerpbeschikking Uitgebreid
WABO - Beschikking Uitgebreid
Kennisgeving besluit op het vaststellen van de ernst en spoedeisendheid van een bodemverontreiniging...
Kennisgeving besluit op het instemmen met een evaluatie van een bodemsanering volgens het besluit uniforme...
WABO - Beschikking Regulier
Kennisgeving besluit op het instemmen met een evaluatie van een bodemsanering volgens het besluit uniforme...
Kennisgeving besluit op het instemmen met een evaluatie van een bodemsanering voor de locatie IJsseldijk...
Kennisgeving besluit op het instemmen met een evaluatie van een bodemsanering volgens het besluit uniforme...
Kennisgeving besluit op het instemmen met een evaluatie van een bodemsanering volgens het besluit uniforme...
Kennisgeving besluit op het instemmen met een evaluatie van een bodemsanering volgens het besluit uniforme...
Kennisgeving BUS-melding
Kennisgeving BUS-melding
Kennisgeving besluit op het instemmen met een evaluatie van een bodemsanering voor de locatie Tijlswegje...
Kennisgeving besluit op het instemmen met een evaluatie van een bodemsanering volgens het besluit uniforme...
Kennisgeving besluit op het instemmen met een evaluatie van een bodemsanering volgens het besluit uniforme...
WABO - Beschikking Uitgebreid
Kennisgeving besluit op het vaststellen van de ernst en spoedeisendheid van een bodemverontreiniging...
Kennisgeving besluit op het instemmen met een evaluatie van een bodemsanering voor de locatie Veneweg...
WABO - Ontwerpbeschikking Uitgebreid
Kennisgeving besluit op het instemmen met een evaluatie van een bodemsanering voor de locatie Hoofdvaart...
Kennisgeving besluit op het instemmen met een evaluatie van een bodemsanering volgens het besluit uniforme...
Kennisgeving besluit op het instemmen met een evaluatie van een bodemsanering voor de locatie Boven Havenstraat...
Kennisgeving besluit op het instemmen met een evaluatie van een bodemsanering volgens het besluit uniforme...
Beschikking Omgevingsvergunning
WABO - Beschikking Regulier
WABO - Beschikking Uitgebreid (rectificatie)
WABO - Beschikking Regulier
Kennisgeving BUS-melding
WABO - Beschikking Uitgebreid
Kennisgeving besluit op het instemmen met een evaluatie van een bodemsanering volgens het besluit uniforme...
WET MILIEUBEHEER (WM)
Besluit stortplaatsen en storten afvalstoffen (Bssa) Beschikking Regulier
WABO - Ontvangst aanvraag
Kennisgeving besluit op het instemmen met een evaluatie van een bodemsanering voor de locatie Steenwijkerweg...
Kennisgeving besluit op het instemmen met een deelsaneringsplan voor de locatie Kanaalstraat Oostzijde...
Kennisgeving besluit op het instemmen met een evaluatie van een bodemsanering volgens het besluit uniforme...
Kennisgeving besluit op het instemmen met een evaluatie van een bodemsanering volgens het besluit uniforme...