Vergunningen Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image

Bestemmingsrapport

 7.99

Snel een bestemmingsplan inzien voor een specifiek adres of perceel inclusief bouw – en gebruiksregels.

Bestemmingsrapport

 7.99

Snel een bestemmingsplan inzien voor een specifiek adres of perceel inclusief bouw – en gebruiksregels.

Meer info Bestellen
vergunning Datum start Datum einde
Treasurystatuut Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant 2022 29-06-2023 29-08-2023 Details
Financiële verordening Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant 2022 29-06-2023 29-08-2023 Details
Inkoop- en aanbestedingsbeleid 2022 29-06-2023 29-08-2023 Details
Melding met het voornemen de bodem te saneren aan Ettensebaan 10 te Breda 07-04-2022 07-06-2022 Details
Melding met het voornemen de bodem te saneren aan Ettensebaan 10 te Breda 10-03-2022 10-05-2022 Details
Melding met het voornemen de bodem te saneren aan Slingerweg 90 te Breda 13-01-2022 13-03-2022 Details
Melding voor een puinbreker aan IABC 5325 te Breda 13-01-2022 13-03-2022 Details
Bodemverontreiniging op de locatie Speelhuislaan 173-175 te Breda 30-12-2021 28-02-2022 Details
Vaststellen van ernst en spoed van de bodemverontreiniging en het instemmen met het deelsaneringsplan... 02-12-2021 02-02-2022 Details
Kennisgeving Wet bodembescherming (Wbb) beschikking op grond van artikel 4 en 14 Besluit uniforme saneringen... 02-12-2021 02-02-2022 Details
Besluit aanwijzing onbezoldigde ambtenaren als toezichthouder OMWB 2020 10-12-2020 10-02-2021 Details
Aanvullend aanwijzingsbesluit toezichthouders OMWB 20-04-2020 20-06-2020 Details
Besluit aanwijzing toezichthouders uitvoering Convenant “Groene handhaving Noord-Brabant 07-04-2020 07-06-2020 Details
Ondermandaatbesluit heffing leges Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant 25-02-2020 25-04-2020 Details
Algemeen ondermandaatbesluit Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant 2020 19-12-2019 19-02-2020 Details
Algemeen delegatiebesluit Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant 2020 12-12-2019 12-02-2020 Details
Algemeen mandaatbesluit Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant 2020 12-12-2019 12-02-2020 Details
Directiestatuut Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant 2020 12-12-2019 12-02-2020 Details
Ondermandaatbesluit OMWB juli 2018 gemeentelijke bevoegdheden 01-10-2019 01-12-2019 Details
Algemeen delegatiebesluit Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant 30-09-2019 30-11-2019 Details
Ondermandaatbesluit OMWB gemeentelijke bevoegdheden 30-09-2019 30-11-2019 Details
Ondermandaatbesluit OMWB 2013 provinciale bevoegdheden 30-09-2019 30-11-2019 Details
Algemeen mandaatbesluit Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant 30-09-2019 30-11-2019 Details
Algemeen ondermandaatbesluit Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant juli 2018 30-09-2019 30-11-2019 Details
Reglement van orde voor de vergaderingen van het algemeen bestuur Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant 30-09-2019 30-11-2019 Details
Directiestatuut Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant 30-09-2019 30-11-2019 Details
Inkoop- en aanbestedingsbeleid 2017 OMWB 26-09-2019 26-11-2019 Details
Inkoop- en aanbestedingsreglement 2017 OMWB 09-08-2019 09-10-2019 Details
Algemene inkoopvoorwaarden 2017 voor Leveringen en Diensten ten behoeve van de OMWB 09-08-2019 09-10-2019 Details
Organisatieverordening OMWB 08-08-2019 08-10-2019 Details
Besluit vervanging archiefbescheiden Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant 08-08-2019 08-10-2019 Details
Financiële verordening Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant 2018 08-08-2019 08-10-2019 Details
Treasurystatuut Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant 08-08-2019 08-10-2019 Details
Budgethoudersregeling OMWB 2017 08-08-2019 08-10-2019 Details
Verordening op de Auditcommissie Omgevingsdienst Midden-en West-Brabant 08-08-2019 08-10-2019 Details
Archiefverordening Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant 2018 08-08-2019 08-10-2019 Details
Besluit Informatiebeheer Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant 2018 08-08-2019 08-10-2019 Details
Verordening elektronische bekendmaking en kennisgeving Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant 2018 15-02-2019 15-04-2019 Details