Vergunningen Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Vaststellen van ernst en spoed van de bodemverontreiniging en het instemmen met het deelsaneringsplan...
Kennisgeving Wet bodembescherming (Wbb) beschikking op grond van artikel 4 en 14 Besluit uniforme saneringen...
Besluit aanwijzing onbezoldigde ambtenaren als toezichthouder OMWB 2020
Aanvullend aanwijzingsbesluit toezichthouders OMWB
Besluit aanwijzing toezichthouders uitvoering Convenant “Groene handhaving Noord-Brabant
Ondermandaatbesluit heffing leges Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant
Algemeen ondermandaatbesluit Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant 2020
Algemeen delegatiebesluit Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant 2020
Algemeen mandaatbesluit Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant 2020
Directiestatuut Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant 2020
Ondermandaatbesluit OMWB juli 2018 gemeentelijke bevoegdheden
Algemeen mandaatbesluit Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant
Ondermandaatbesluit OMWB 2013 provinciale bevoegdheden
Ondermandaatbesluit OMWB gemeentelijke bevoegdheden
Algemeen delegatiebesluit Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant
Reglement van orde voor de vergaderingen van het algemeen bestuur Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant
Algemeen ondermandaatbesluit Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant juli 2018
Directiestatuut Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant
Inkoop- en aanbestedingsbeleid 2017 OMWB
Inkoop- en aanbestedingsreglement 2017 OMWB
Algemene inkoopvoorwaarden 2017 voor Leveringen en Diensten ten behoeve van de OMWB
Organisatieverordening OMWB
Archiefverordening Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant 2018
Financiële verordening Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant 2018
Treasurystatuut Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant
Budgethoudersregeling OMWB 2017
Verordening op de Auditcommissie Omgevingsdienst Midden-en West-Brabant
Besluit vervanging archiefbescheiden Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant
Besluit Informatiebeheer Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant 2018
Verordening elektronische bekendmaking en kennisgeving Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant 2018