Vergunningen Omgevingsdienst Noord-Veluwe

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Omgevingsdienst Noord-Veluwe. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Omgevingsdienst Noord-Veluwe. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Instemmingsbesluit bedoeld in artikel 10.4 Algemene wet bestuursrecht
Delegatiebesluit Omgevingsdienst Noord-Veluwe 2012
Delegatiebesluit algemeen bestuur Omgevingsdienst Noord-Veluwe 2015
Wijziging mandaatregeling directeur-intrekking regeling 2019
Mandaatregeling van dagelijks bestuur en voorzitter aan directeur ODNV
Wijziging mandaatregeling directeur - intrekking regeling 2019
Aanwijzigingsbesluit toezichthouder Stantec 2020
Aanwijzigingsbesluit toezichthouders 2020
Mandaatregeling van het GO van ODNV aan het CGO (provincie arbeidsvoorwaarden)
Organisatieverordening Omgevingsdienst Noord-Veluwe
Treasurystatuut 2016
Delegatiebesluit Omgevingsdienst Noord-Veluwe 2012
Instructie Secretaris Omgevingsdienst Noord-Veluwe 2013
Reglement van orde dagelijks bestuur Omgevingsdienst Noord-Veluwe 2012
Financiële Verordening van Omgevingsdienst Noord-Veluwe
AB-voorstel Regeling interne klachtenbehandeling ODNV 2018
AB-voorstel Financiële verordening 2016
AB-voorstel Treasurystatuut 2016
Verordening elektronische bekendmaking Omgevingsdienst Noord-Veluwe 2013
Verordening ODNV doelmatig en doeltreffendheid 2012
Controleverordening Omgevingsdienst Noord-Veluwe 2012
Provincie Gelderland, aanvraag omgevingsvergunning onderdeel Bouwen, Nijverheidsweg 11 in Putten
Coöperatieve Pelsdierenfokkers Centrale Flevo B.A. te Putten
Van Werven B.V. te OLDEBROEK