Vergunningen Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Besluit ondermandaat, ondermachtiging en ondervolmacht Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied 2018 stadsdeel...
Besluit ondermandaat, ondermachtiging en ondervolmacht Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied 2018 stadsdeel...
Besluit ondermandaat, ondermachtiging en ondervolmacht Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied 2018 stadsdeel...
Besluit ondermandaat, ondermachtiging en ondervolmacht Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied 2018 stadsdeel...
Besluit ondermandaat, ondermachtiging en ondervolmacht Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied 2018 stadsdeel...
Besluit ondermandaat, ondermachtiging en ondervolmacht Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied 2018 stadsdeel...
Ondermandaatbesluit Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied - gemeente Amsterdam
Besluit ondermandaat en ondermachtiging Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied 2020 provincie Noord-Holland...
Besluit ondermandaat inzake legesheffing Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied 2020 gemeente Amsterdam
Ondermandaatbesluit Markermeerdijken
Archivaris van Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied 2020
Besluit ondermandaat en ondermachtiging inzake legesheffing 2020
Besluit ondermandaat, ondermachtiging en ondervolmacht Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied 2020 gemeente...
Ondermandaatbesluit Markermeerdijken Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied 2019 gemeente Hoorn
Financiële Verordening Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied 2020
Besluit aanwijzing interne en externe toezichthouders
Interne klachtenregeling Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied 2019
Besluit mandaat en machtiging klachtenregeling
Besluit ondermandaat, ondermachtiging en ondervolmacht Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied 2020
Ondermandaatbesluit Markermeerdijken
Ondermandaatbesluit Markermeerdijken Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied 2019 gemeente Waterland
Ondermandaatbesluit Markermeerdijken Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied 2019 gemeente Edam-Volendam
Besluit ondermandaat legesheffing 2019
Besluit mandaat, machtiging en volmacht
Besluit tot wijziging besluit aanwijzing functionarissen inzake convenant gegevensuitwisseling Omgevingsdienst...
Besluit ondermandaat, ondermachtiging en ondervolmacht Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied 2019 gemeente...
Besluit van de directeur van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied van 23 april 2019, tot het vaststellen...
Besluit tot het vaststellen van de Vervangingsregeling directie Regulering en Expertise Omgevingsdienst...
Besluit tot het vaststellen van de Vervangingsregeling directie Toezicht en Handhaving Omgevingsdienst...
Besluit van de adjunct-directeur directie Bedrijfsvoering van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied...
Klachtenregeling Aanbestedingen Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied 2019
Besluit aanwijzing interne en externe toezichthouders Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied 2019
Gemeente Amsterdam - Wabo, uitgebreide procedure, ontwerpbesluit, Turbinestraat 13, 1014 AV, Amsterdam
Organisatieverordening Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied 2018
Provincie Noord-Holland - Bouwbesluit 2012 en Algemene Plaatselijke Verordening, ontwerpbeschikking geluidsontheffing...
Besluit ondermandaat en ondermachtiging Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied 2019 provincie Noord-Holland
Provincie NH - Wabo, uitgebreide procedure, ontwerpbeschikking, cluster 2
Besluit van de Directeur van de Omgevingsdienst NZKG, houdende de verlening van ondermandaat, ondermachtiging...
Besluit van de directeur van de Omgevingsdienst NZKG, houdende de verlening van ondermandaat, ondermachtiging...
Besluit mandaat, machtiging en volmacht Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied 2018
Besluit ondermandaat, ondermachtiging en ondervolmacht Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied 2018 gemeente...
Besluit ondermandaat, ondermachtiging en ondervolmacht Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied 2018 gemeente...
Gemeente Amsterdam - Wabo, uitgebreide procedure, ontwerpbesluit Exclusiva Kabelweg 88, Amsterdam
Besluit aanwijzing interne en externe toezichthouders Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied 2018
Besluit ondermandaat, ondermachtiging en ondervolmacht Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied 2018 gemeente...
Besluit ondermandaat, ondermachtiging en ondervolmacht Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied 2017 gemeente...
Besluit ondermandaat, ondermachtiging en ondervolmacht Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied 2017 gemeente...
Besluit ondermandaat, ondermachtiging en ondervolmacht Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied 2017 gemeente...
Besluit aanwijzing interne en externe toezichthouders Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied 2017 (eerste...
Besluit ondermandaat, ondermachtiging en ondervolmacht Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied 2017 gemeente...