Vergunningen Omgevingsdienst Rivierenland

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Omgevingsdienst Rivierenland. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Omgevingsdienst Rivierenland. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Besluit aanwijzing toezichthouders Gelderse omgevingsdiensten gemeente West Betuwe
Aanwijzingsbesluit toezichthouders Omgevingsdienst Rivierenland april 2021
Financiële verordening Omgevingsdienst Rivierenland 2016
In verband met de Wnra van rechtswege vervallen.
Verwijderd ivm dubbele plaatsing.
Agressiebeleid Omgevingsdienst Rivierenland 2019
Regeling houdende de verlening van mandaat en volmacht van het dagelijks bestuur en voorzitter aan de...
Agressiebeleid
Budgethoudersregeling Omgevingsdienst Rivierenland 2018
Begrotingsrichtlijnen 2021 ODR
Strategisch Informatiebeveiligingsbeleid ODR 2020-2023
Privacybeleid Omgevingsdienst Rivierenland
Regeling houdende de verlening van Mandaat en volmacht van het dagelijks bestuur en de voorzitter aan...
Regeling houdende de verlening van mandaat en volmacht van het algemeen bestuur aan de directeur van...
Regeling houdende de verlening van mandaat en volmacht van het dagelijks bestuur en voorzitter aan de...
Regeling houdende de verlening van Mandaat en volmacht van het algemeen bestuur aan de afdelingshoofden...
Intrekkingsbesluit houdende de regelingen van inzake de verlening van volmacht en mandaat aan de directeur...
Regeling houdende de verlening van Mandaat en volmacht aan de directeur van de Omgevingsdienst Rivierenland...
Doorlopende (algemene) volmacht 2019-2
Statuut voorzittersoverleg Gelders stelsel 2018
Vervangingsregeling directeur, afdelingshoofden en coördinatoren van de Omgevingsdienst Rivierenland...
Reglement ambtelijk horen Omgevingsdienst Rivierenland 2019
Regeling interne klachtbehandeling Omgevingsdienst Rivierenland 2020
Controleverordening Omgevingsdienst Rivierenland
Ondermandaatbesluit directeur van de Omgevingsdienst Rivierenland 2019-2
Regeling houdende de verlening van Mandaat en volmacht aan de directeur
‘De regeling houdende de verlening van Mandaat en volmacht aan de afdelingshoofden van de Omgevingsdienst...
Besluit aanwijzing toezichthouders Omgevingsdienst Rivierenland februari 2019
Besluit aanwijzing toezichthouders Omgevingsdienst Rivierenland 2019
Aanwijzingsbesluit toezichthouders Omgevingsdienst Rivierenland november 2019.
Instemmingsbesluit mandaatverlening Omgevingsdienst Rivierenland 2019
Bekendmaking drie (Beleids)regelingen
Aanvullende regeling Individueel Keuzebudget voor Gelderse Omgevingsdiensten
Regeling tot wijziging van de Rechtpositieregeling ODR (CAR/UWO Gelderse Omgevingsdiensten) - 2017-01.”
Tijdelijke overgangsregeling fiets van 1 januari 2017 tot en met 31 december 2018 voor Gelderse Omgevingsdiensten
Financiële verordening Omgevingsdienst Rivierenland 2016
Verordening elektronische bekendmaking en kennisgeving Omgevingsdienst Rivierenland 2016
Bekendmaking Agressiebeleid
Bekendmaking diverse besluiten
[Besluit tot afsluiten elektronische weg indienen Wob-verzoeken]
Ondermandaatbesluit directeur Omgevingsdienst Rivierenland 2016
Bekendmaking 'Risicomanagement en bepaling weerstandsvermogen' en 'Begrotingsrichtlijnen voor de begroting...
Bekendmaking Reïntegratiebeleid 2015 en Arbobeleid ODR
Bekendmaking aanwijzing klachtencoördinator door het Dagelijks Bestuur en de voorzitter van de ODR
Bekendmaking Besluit aanwijzing klachtencoördinator
Fietsenregeling 2015-2016 en Regeling vakbondscontributie 2015-2016
Controleprotocol Omgevingsdienst Rivierenland
Intrekking Verordening elektronische bekendmaking ODR
Het Dagelijks Bestuur van Omgevingsdienst Rivierenland;