Vergunningen Omgevingsdienst Veluwe IJssel

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Omgevingsdienst Veluwe IJssel. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Omgevingsdienst Veluwe IJssel. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
WNRA-MANDAATBESLUIT OMGEVINGSDIENST VELUWE IJSSEL
AVG-MANDAATBESLUIT OMGEVINGSDIENST VELUWE IJSSEL
Financiële verordening Omgevingsdienst Veluwe IJssel
Organisatieverordening Omgevingsdienst Veluwe IJssel 2019
Regeling melden vermoeden misstand Gelderse omgevingsdiensten 2018
Regeling tot eerste wijziging van de Budgethoudersregeling Omgevingsdienst Veluwe IJssel 2017
Besluit tot eerste wijziging van het mandaat- en volmachtbesluit Omgevingsdienst Veluwe IJssel 2017
Vervangingsregeling directeur en managers Omgevingsdienst Veluwe IJssel 2017
Budgethoudersregeling Omgevingsdienst Veluwe IJssel
Lokale Arbeidsvoorwaardenregeling Gelderse Omgevingsdiensten
Sociaal Statuut Gelderse Omgevingsdiensten
Controleverordening Omgevingsdienst Veluwe IJssel
Regeling tegemoetkoming reiskosten woon-werkverkeer Gelderse Omgevingsdiensten
Aanvullende regeling Individueel Keuzebudget Gelderse Omgevingsdiensten
Tijdelijke overgangsregeling fiets van 1 januari 2017 tot en met 31 december 2018 Gelderse Omgevingsdiensten
Regeling tegemoetkoming reiskosten woon-werkverkeer Gelderse Omgevingsdiensten
Mandaat- en volmachtbesluit directeur Omgevingsdienst Veluwe IJssel 2017
WOB-MANDAATBESLUIT MANAGERS OMGEVINGSDIENST VELUWE IJSSEL
BESLUIT TOT INTREKKING VAN HET DELEGATIEBESLUIT OVIJ 2013
Ondermandaat- en ondervolmachtbesluit managers Omgevingsdienst Veluwe IJssel 2017
Mandaat- en volmachtbesluit directeur Omgevingsdienst Veluwe IJssel 2017
Budgethoudersregeling Omgevingsdienst Veluwe IJssel
Vervangingsregeling directeur en managers Omgevingsdienst Veluwe IJssel 2017
Notitie Planning & controlcyclus Omgevingsdienst Veluwe IJssel 2015
Kaderregeling gesprekkencyclus Omgevingsdienst Veluwe IJssel 2015
CONTROLEPROTOCOL VOOR DE ACCOUNTANTSCONTROLE OP DE JAARREKENING VAN OVIJ 2015
Besluit toezichthouders Ketentoezicht Omgevingsdienst Veluwe IJssel 2015
Regeling werving en selectie Omgevingsdienst Veluwe IJssel 2015
Convenant medezeggenschap Omgevingsdienst Veluwe IJssel 2015
Ziekteverzuimprotocol Omgevingsdienst Veluwe IJssel 2015
Procedureregeling functiebeschrijving en -waardering OVIJ 2015
Machtiging VNG selectielijst 2016
CAR/UWO Omgevingsdienst Veluwe IJssel 2016
Vorming en Opleidingsplan OVIJ 2016
Treasurystatuut Omgevingsdienst Veluwe IJssel 2016
Financiële verordening Omgevingsdienst Veluwe IJssel
Regeling gebruik dienstauto’s gemeente Apeldoorn
Regeling vakbondscontributie Omgevingsdienst Veluwe IJssel 2015-2016
Regeling interne klachtbehandeling Omgevingsdienst Veluwe IJssel 2015
Aanvullende cafetariaregeling 2016 Gelderse Omgevingsdiensten
E-verordening
Fietsregeling OVIJ 2015-2016