Vergunningen Omgevingsdienst de Vallei

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Omgevingsdienst de Vallei. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Omgevingsdienst de Vallei. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Aanwijzing toezichthouder
Financiële verordening Omgevingsdienst De Vallei 2019
Besluit tot wijziging van de CAR/UWO Gelderse Omgevingsdiensten 2016 (2018-01)
Regeling houdende de verlening van mandaat, volmacht en machtiging van feitelijke handelingen aan de...
Besluit tot wijziging van de Regeling tegemoetkoming reiskosten woon-werkverkeer Gelderse Omgevingsdiensten...
Besluit tot wijziging van de CAR/UWO Gelderse Omgevingsdiensten 2016 (2018-2)
Gedragscode integriteit 2012
Besluit OddV Vertegenwoordiging werkgevers CGO
Besluit aanwijzing toezichthouders ketentoezicht OddV 2018
Aanwijzingsbesluit toezichthouders Omgevingsdienst De Vallei
Wijziging Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling en Uitwerkingsovereenkomst
Aanvullende regeling Individueel Keuzebudget Gelderse Omgevingsdiensten
Tijdelijke overgangsregeling fiets van 1 januari 2017 tot en met 31 december 2018 Gelderse Omgevingsdiensten
Regeling tot wijziging van de CAR/UWO Gelderse Omgevingsdiensten 2017-01
Lokale Arbeidsvoorwaardenregeling Gelderse Omgevingsdiensten
Regeling tegemoetkoming reiskosten woon-werkverkeer Gelderse Omgevingsdiensten
Ondermandaat Omgevingsdienst De Vallei Wageningen
Ondermandaatbesluit Omgevingsdienst De Vallei Scherpenzeel
Ondermandaatbesluit Omgevingsdienst De Vallei Nijkerk
Ondermandaat Omgevingsdienst De Vallei Barneveld
Ondermandaatbesluit Omgevingsdienst De Vallei Ede
Financiële Verordening 2016 Omgevingsdienst De Vallei
Regeling interne klachtbehandeling OddV 2017
Verordening elektronische bekendmaking en kennisgeving Omgevingsdienst De Vallei 2016