Vergunningen Ommen

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Ommen. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Ommen. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Kennisgeving beschikking Omgevingsvergunning reguliere voorbereidingsprocedure
Binnengekomen aanvragen voor een omgevingsvergunning
Kennisgeving verlengen beslistermijn omgevingsvergunning
Geweigerde omgevingsvergunning
Gemeente Ommen - Aanwijzing openbare laadvoorziening - van Alewijkstraat 30 te Beerzeveld
Gemeente Ommen - Herziening gehandicaptenparkeerplaats - Baron van Fridaghstraat 115 Ommen
Binnengekomen aanvragen voor een omgevingsvergunning
Kennisgeving beschikking Verleende omgevingsvergunning
Kennisgeving beschikking verlenging beslistermijn
Vaststelling besluit hogere grenswaarde wegverkeerslawaai Stationsweg 7
Kennisgeving beschikking Omgevingsvergunning Reguliere voorbereidingsprocedure
Binnengekomen aanvragen voor een omgevingsvergunning
Vaststelling wijzigingsplan Stationsweg 7 Ommen
Kennisgeving beschikking verlenging beslistermijn
Verkoopactie bloemen
Besluit ontheffing artikel 35 Alcoholwet en ontheffing geluidshinder
Kennisgeving binnengekomen aanvragen voor een Omgevingsvergunning
Kennisgeving beschikking Omgevingsvergunning Reguliere voorbereidingsprocedure
WABO - Ontwerpbeschikking Uitgebreid 1ᵉ Polderweg 14 in Beerzerveld
Ontwerp omgevingsvergunning toegangsweg gemaal Emsland
Ontwerp omgevingsvergunning minicamping Hogeveldsweg 2 Giethmen
Kennisgeving binnengekomen aanvragen voor een Omgevingsvergunning
Kennisgeving beschikking Omgevingsvergunning Reguliere voorbereidingsprocedure
Besluit evenementenvergunning Sinterklaasintocht Ommen
Besluit terrasontheffing breakaway
Kennisgeving binnengekomen aanvragen voor een Omgevingsvergunning
Kennisgeving beschikking Omgevingsvergunning Reguliere voorbereidingsprocedure
Besluit evenementenvergunning Najaarsconcert SDG
Besluit standplaatsvergunning visverkoop Zaal Dijk Lemele
Kennisgeving beschikking verlengen beslistermijn Omgevingsvergunning
Besluit evenementenvergunning Zomaar Novemberfeestje Beerzerveld
Kennisgeving binnengekomen aanvragen voor een Omgevingsvergunning
Kennisgeving beschikking Omgevingsvergunning Reguliere voorbereidingsprocedure
Kennisgeving beschikking verlengen beslistermijn Omgevingsvergunning
Kennisgeving binnengekomen aanvragen voor een Omgevingsvergunning
Kennisgeving beschikking Omgevingsvergunning Reguliere voorbereidingsprocedure
Inzamelingsvergunning textiel
Vaststelling bestemmingsplan Varsenerstraat 2-6
Kennisgeving binnengekomen aanvragen voor een Omgevingsvergunning
Ontwerp Omgevingsvisie Ommen
Ontwerp hogere grenswaarde wegverkeerslawaai Burggraven
Verlening definitieve omgevingsvergunning brug over de Vecht nabij stuw Junne
Ter inzage legging ontwerp bestemmingsplan ‘Centrum Ommen, herziening Burggraven’
Kennisgeving beschikking Omgevingsvergunning Reguliere voorbereidingsprocedure
Kennisgeving beschikking verlengen beslistermijn Omgevingsvergunning
Vergunning verkoopactie
Bingo vergunning
Besluit Loterijvergunning
Kennisgeving beschikking verlengen beslistermijn Omgevingsvergunning
Besluit evenementenvergunning