Vergunningen Onderbanken

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Onderbanken. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Onderbanken. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
GEWIJZIGDE VERORDENING OP DE HEFFING EN DE INVORDERING VAN RIOOLHEFFING 2018
Intrekking Beleidsregels Terrassen gemeente Onderbanken
GEWIJZIGDE VERORDENING OP DE HEFFING EN INVORDERING VAN AFVALSTOFFENHEFFING 2018
Gemeenteblad bekendmakingen A20180051
Gemeenteblad bekendmakingen Y20180050
Intrekking Beleidsregels Terrassen gemeente Onderbanken
Gemeenteblad bekendmakingen V20180050
Gemeenteblad bekendmakingen S20180048
Gemeenteblad bekendmakingen V20180046
Gemeenteblad bekendmakingen S20180048
Gemeenteblad bekendmakingen A20180047a
Gemeenteblad bekendmakingen 37747
Gemeenteblad bekendmakingen V20180047
Gemeenteblad bekendmakingen A20180047
Gemeenteblad bekendmakingen 37820
Gemeenteblad bekendmakingen 37398
Gemeenteblad bekendmakingen 36569
Gemeenteblad bekendmakingen 37457
Gemeenteblad bekendmakingen S20180046
Gemeenteblad bekendmakingen Y20180045
Archiefverordening
Gemeenteblad bekendmakingen 14573/36744
Besluit Informatiebeheer Onderbanken 2013
Vaststelling bestemmingsplan 'Bedrijventerrein Rode Beek'
Vaststelling bestemmingsplan 'Bedrijventerrein Rode Beek'
Gemeenteblad bekendmakingen A20180044
Gemeenteblad bekendmakingen Y20180044
Gemeenteblad bekendmakingen Z20180041
Gemeenteblad bekendmakingen V20180041
Gemeenteblad bekendmakingen S20180041
Gemeenteblad bekendmakingen A20180040
Gemeenteblad bekendmakingen 36005 en 26006
Gemeente Onderbanken - Verkeersbesluit t.b.v. het instellen van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken...
Gemeenteblad bekendmakingen Y20180037
Gemeenteblad bekendmakingen V20180037
Gemeenteblad bekendmakingen A20180037
Gemeenteblad bekendmakingen A20180037
Projectafwijkingsbesluit “Het Verwoeste Kasteel Etzenrade”
Gemeenteblad bekendmakingen V20180036
Gemeenteblad bekendmakingen S20180036
Gemeenteblad bekendmakingen V20180036
Gemeenteblad bekendmakingen A20180036
Gemeenteblad bekendmakingen A20180035
Parkstad Limburg Energie Transitie (PALET)
Kennisgeving Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)
Gemeenteblad bekendmakingen A20180034
Gemeenteblad bekendmakingen Y20180035
Gemeenteblad bekendmakingen V20180035
Gemeenteblad bekendmakingen S20180035
Ontwerp omgevingsvergunning eetcafé De Kem