Vergunningen Opmeer

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Opmeer. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Opmeer. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image

Bestemmingsrapport

 7.99

Snel een bestemmingsplan inzien voor een specifiek adres of perceel inclusief bouw – en gebruiksregels.

Bestemmingsrapport

 7.99

Snel een bestemmingsplan inzien voor een specifiek adres of perceel inclusief bouw – en gebruiksregels.

Meer info Bestellen
vergunning Datum start Datum einde
gemeente Opmeer - Verwijderen gehandicaptenparkeerplaats op kenteken - Oeverwal 39 Hoogwoud 29-02-2024 29-04-2024 Details
Aanvraag vergunning voor het bouwen van een kleine windturbine, Herenweg 95, 1718AD Hoogwoud 28-02-2024 28-04-2024 Details
Aanvraag vergunning voor het bouwen van een kleine windturbine, Herenweg 95, 1718AD Hoogwoud 28-02-2024 28-04-2024 Details
gemeente Opmeer - Gehandicpatenparkeerplaats op kenteken - Weidehof Spanbroek 28-02-2024 28-04-2024 Details
Aanvraag vergunning voor het oprichten van een kleine windturbine, Tropweere 22, 1661BP De Weere 28-02-2024 28-04-2024 Details
Toestemming voor aanleggen van 3x 240Al kabeltracé, OMR01 X 118, Lutkedijk, Spanbroek 28-02-2024 28-04-2024 Details
Toestemming voor verbouwen van de woning, Barnsteen 63, 1718DG Hoogwoud 28-02-2024 28-04-2024 Details
Toestemming voor aanbouwen van een ligboxenstal, Langereis 23, 1718MC Hoogwoud 28-02-2024 28-04-2024 Details
Voornemen adres op te nemen als: Vertrokken naar onbekende bestemming 28-02-2024 28-04-2024 Details
Kennisgeving verleende reclamevergunning voor het plaatsen van tijdelijke reclame borden, gemeente opmeer... 26-02-2024 26-04-2024 Details
Toestemming voor verbreden van de bestaande uitrit, Slotweg 20, 1715GD Spanbroek 21-02-2024 21-04-2024 Details
Kennisgeving buiten behandeling stelling van de aanvraag exploitatievergunning ten behoeve van het expathotel... 21-02-2024 21-04-2024 Details
Kennisgeving verleende Alcoholwetvergunning voor slijterij De Bierbroeder op het perceel Wuiver 20 in... 19-02-2024 19-04-2024 Details
Kennisgeving verleende Alcoholwetvergunning voor slijterij De Bierbroeder op het perceel Wuiver 20 in... 19-02-2024 19-04-2024 Details
Toestemming voor aanbouwen aan de rechtergevel van de woning, Roerdomp 83, 1715HK Spanbroek 19-02-2024 19-04-2024 Details
Kennisgeving verleende exploitatievergunning en Alcoholwetvergunning voor het horecabedrijf Sportcentrum... 14-02-2024 14-04-2024 Details
Toestemming voor nieuwbouwen van een bedrijfshal, De Veken 228a, 1716KJ Opmeer 14-02-2024 14-04-2024 Details
Toestemming voor het bouwen van een nieuwe schuurkas , Herenweg 28a, 1718AE Hoogwoud 14-02-2024 14-04-2024 Details
Aanvraag vergunning voor het kappen van een boom, Gouwe 2a, 1718LJ Hoogwoud 14-02-2024 14-04-2024 Details
Rectificatie: Kennisgeving verleende incidentele standplaatsvergunning W.S.P.P. de Leeuwplein Opmeer 07-02-2024 07-04-2024 Details
Aanwijzing toezichthouders Omgevingswet gemeente Opmeer 06-02-2024 06-04-2024 Details
Besluit beperking openbaarheid archiefbescheiden 05-02-2024 05-04-2024 Details
Toestemming voor realiseren van een B&B, Herenweg 81, 1718AD Hoogwoud 05-02-2024 05-04-2024 Details
Gemeente Opmeer - Verkeersbesluit instellen Gehandicaptenparkeerplaats - Graaf Florisstraat 2a Hoogwoud 02-02-2024 02-04-2024 Details
Aanvraag vergunning voor het renoveren van de beschoeiing, Rietgans 19, 1715HM Spanbroek 01-02-2024 01-04-2024 Details
Aanvraag vergunning voor het renoveren van de beschoeiing, Rietgans 19, 1715HM Spanbroek 01-02-2024 01-04-2024 Details
Kennisgeving verleende Alcoholwetvergunning voor café-restaurant Vroeg of Laat 01-02-2024 01-04-2024 Details
Toestemming voor aanvraag tijdelijke standplaatsvergunning Noten verkoop, Ooster Boekelweg 2a, 1718LN... 31-01-2024 31-03-2024 Details
Aanvraag vergunning voor het aanbrengen van een extra aanlegsteiger bij de haven, haven nabij Hertog... 26-01-2024 26-03-2024 Details
Besluit 25-01-2024 25-03-2024 Details
Woonvisie 2023-2028 'Een (t)huis voor iedereen in Opmeer' 24-01-2024 24-03-2024 Details
Buiten behandelingstelling voor het plaatsen van een dakkapel, Spanbroekerweg 136, 1715GT Spanbroek 23-01-2024 23-03-2024 Details
Nota Sociaal Domein 2023 - 2026, Samen op weg naar balans 22-01-2024 22-03-2024 Details
Kennisgeving besluit, Oosterboekelweg 4, 1718 LN Hoogwoud 22-01-2024 22-03-2024 Details
Kennisgeving verleende vergunning plaatsen voorwerp op of aan de weg 22-01-2024 22-03-2024 Details
Kennisgeving weigering aanvraag aanwezigheidsvergunning voor de plaatsing van twee kansspelautomaten... 18-01-2024 18-03-2024 Details
Kennisgeving verleende Alcoholwetvergunning voor camping Boven het Maaiveld 18-01-2024 18-03-2024 Details
Verordening nadeelcompensatie gemeente Opmeer 18-01-2024 18-03-2024 Details
BEKENDMAKING AANWIJZING TOEZICHTHOUDERS 18-01-2024 18-03-2024 Details
Aanvraag vergunning voor het realiseren van een kelder, Spanbroekerweg 116, 1715GT Spanbroek 17-01-2024 17-03-2024 Details
Verordening bekostiging leerlingenvervoer gemeente Opmeer 2023 17-01-2024 17-03-2024 Details
Vastgesteld Besluit Hogere waarden Wet geluidhinder, Driestedenweg 145, 1661BL De Weere 17-01-2024 17-03-2024 Details
Onderwijsachterstandenbeleid gemeente Opmeer 2023 17-01-2024 17-03-2024 Details
Toestemming voor het nieuwbouwen van een woning, Driestedenweg 145, 1661BL De Weere 17-01-2024 17-03-2024 Details
Aanvraag vergunning voor het plaatsen van een dakkapel, Spanbroekerweg 136, 1715GT Spanbroek 10-01-2024 10-03-2024 Details
Besluit maatwerkvoorschriften m.b.t. afvalwater, Herenweg 36 in Spanbroek 09-01-2024 09-03-2024 Details
Aanvraag vergunning voor het bouwen van 11 starterswoningen, nabij/tegenover Oeverwal 2, 1718DA Hoogwoud 08-01-2024 08-03-2024 Details
Aanvraag vergunning voor het bouwen van 11 starterswoningen, nabij/tegenover Oeverwal 2, 1718DA Hoogwoud 08-01-2024 08-03-2024 Details
Aanvraag vergunning voor het verbreden van de bestaande uittrit, Slotweg 20, 1715GD Spanbroek 08-01-2024 08-03-2024 Details
Aanvraag vergunning voor het bouwen van 11 starterswoningen, nabij/tegenover Oeverwal 2, 1718DA Hoogwoud 08-01-2024 08-03-2024 Details