Vergunningen Opsterland

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Opsterland. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Opsterland. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Commissieweg 5 te Beetsterzwaag
Kennisgeving ontvangst aanvraag evenementenvergunning Langezwaag
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Commissieweg 5 te Beetsterzwaag
Kennisgeving ontvangst melding APV/BW It Gorrefean, minirotonde bij Kindcentrum Loevestein, in Gorredijk
Kennisgeving besluit op aanvraag vergunning APV/BW Hoofdstraat 110 te Beetsterzwaag
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Hoofdstraat 8 te Beetsterzwaag
Kennisgeving besluit op aanvraag omgevingsvergunning Jan Hofswyk 3 te Wijnjewoude
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Poostweg 2 te Beetsterzwaag
Kennisgeving ontvangst melding APV/BW het weiland tegenover Lytse Wyngaerden 10 in Langezwaag
Subsidieregeling reductie energiegebruik woningen Opsterland
Ontwerpwijzigingsplan en ontwerpbesluit hogere waarde Wet geluidhinder “Stationsweg 94 - Gorredijk”
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Farskewei 10 te Tijnje
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning De Buorren 40 te Lippenhuizen
Kennisgeving besluit op aanvraag vergunning APV/BW Schansburg tegenover bibliotheek te Gorredijk
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning De Kalkovens te Gorredijk
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Hege Kamp 25 te Ureterp
Kennisgeving ontvangst melding 8.40 Wet milieubeheer Bremerwei 20 te Siegerswoude
Kennisgeving ontvangst melding APV/BW Jan Hofswyk 3 te Wijnjewoude
Kennisgeving besluit op aanvraag vergunning APV/BW Tijnje
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Beetsterweg 34 te Beetsterzwaag
Kennisgeving verlenging beslistermijn omgevingsvergunning Geert van der Zwaagstrjitte 4 te Gorredijk
Kennisgeving ontvangst melding APV/BW het weiland naast De Buorren 139 in Lippenhuizen
Kennisgeving besluit op aanvraag vergunning APV/BW Beetsterzwaag, Gorredijk en Ureterp
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Jan Hofswyk 3 te Wijnjewoude
Kennisgeving verlenging beslistermijn omgevingsvergunning Binnenwei 17 te Hemrik
Kennisgeving ontvangst melding APV/BW Tjalling Harkeswei 40 te Lippenhuizen
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Blauwe Kampwei 10 te Nij Beets
Kennisgeving besluit op aanvraag omgevingsvergunning Koaibosk 3 te Terwispel
Kennisgeving besluit op aanvraag omgevingsvergunning Nije Drintse Wei 1 te Bakkeveen
Ontwerp-bestemmingsplan “Beetsterzwaag - Commissieweg 2 t/m 5”
Kennisgeving besluit op aanvraag omgevingsvergunning Van Harinxmaweg 17 te Olterterp
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Binnenwei 3 te Siegerswoude
Kennisgeving besluit op aanvraag omgevingsvergunning Langewâl 12 en 13 Gorredijk
Kennisgeving besluit op aanvraag omgevingsvergunning Hege Kamp 31 te Ureterp
Kennisgeving ontvangst aanvraag evenementenvergunning Vlaslaan 26 te Beetsterzwaag
Kennisgeving besluit op aanvraag vergunning APV/BW Kuiperslaan 32, 9244 AT te Beetsterzwaag
Kennisgeving besluit op aanvraag omgevingsvergunning Hoofdstraat 74, 74A, 74B en 74C te Gorredijk
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Koaibosk 6 te Terwispel
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning bij appartementengebouw aan de Vlaslaan te Beetsterzwaag
Kennisgeving ontvangst aanvraag evenementenvergunning tussen Skeanpaed Terwispel en Wetterkant 27 te...
Kennisgeving besluit op aanvraag vergunning APV/BW parkeerterrein Vlaslaan 26 te Beetsterzwaag
Ontwerpwijzigingsplan “Bûtewei 12 - Lippenhuizen”
Kennisgeving besluit op aanvraag evenementenvergunning Dorpsstraat en Damshûs terrein Nij Beets
Kennisgeving ontvangst melding APV/BW Duerswâldmer Wei 2 te Bakkeveen
Kennisgeving ontvangst melding 8.40 Wet milieubeheer Bûtewei 9A te Terwispel
Kennisgeving besluit op aanvraag omgevingsvergunning Hellingwâl 1 te Terwispel
Kennisgeving besluit op aanvraag vergunning APV/BW parkeerterrein Weibuorren 100, 9247 BD te Ureterp
Kennisgeving besluit op aanvraag omgevingsvergunning Boekweitpaed 51 te Ureterp
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Hoofdstraat 30 te Gorredijk
Kennisgeving ontvangst melding APV/BW Lytse Wyngaerden 31 te Langezwaag