Vergunningen Opsterland

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Opsterland. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Opsterland. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image

Bestemmingsrapport

 7.99

Snel een bestemmingsplan inzien voor een specifiek adres of perceel inclusief bouw – en gebruiksregels.

Bestemmingsrapport

 7.99

Snel een bestemmingsplan inzien voor een specifiek adres of perceel inclusief bouw – en gebruiksregels.

Meer info Bestellen
vergunning Datum start Datum einde
Kennisgeving ontvangst aanvraag Omgevingsvergunning, Hein Voswei 34, 8406EW Tijnje 07-12-2023 07-02-2024 Details
Aanwijzingsbesluit toezichthouders FUMO voor de gemeentelijke deelnemers 2023 07-12-2023 07-02-2024 Details
Kennisgeving ontvangst aanvraag Omgevingsvergunning, De Vonken 16, 8407EC Terwispel 06-12-2023 06-02-2024 Details
Kennisgeving ontvangst aanvraag Omgevingsvergunning, De Ripen te Nij Beets 06-12-2023 06-02-2024 Details
Kennisgeving ontvangst aanvraag Omgevingsvergunning, De Dûker 1, 8407AD Terwispel 06-12-2023 06-02-2024 Details
Ontwerpwijzigingsplan “Gearen 2 – Nij Beets” 06-12-2023 06-02-2024 Details
Kennisgeving besluit op aanvraag Omgevingsvergunning, Van Harinxmaweg 4, 9244CJ Beetsterzwaag 04-12-2023 04-02-2024 Details
Kennisgeving ontvangst aanvraag Omgevingsvergunning, Kerkepad Oost 21, 9244CC Beetsterzwaag 04-12-2023 04-02-2024 Details
Kennisgeving ontvangst APV-melding Meester Geertswei 26, 9241GL Wijnjewoude 04-12-2023 04-02-2024 Details
Kennisgeving ontvangst Melding uitweg APV Tolbaas 29 te Gorredijk 04-12-2023 04-02-2024 Details
Kennisgeving ontvangst aanvraag Omgevingsvergunning, Bremerwei 4, 9248SH Siegerswoude 04-12-2023 04-02-2024 Details
Kennisgeving ontvangst aanvraag Omgevingsvergunning, Van Harinxmaweg 18, 9246TL Olterterp 04-12-2023 04-02-2024 Details
Kennisgeving ontvangst aanvraag Omgevingsvergunning, Boerestreek 9, 8408JD Lippenhuizen 04-12-2023 04-02-2024 Details
Kennisgeving besluit op aanvraag Omgevingsvergunning, Riperwei 84, 8406AL Tijnje 04-12-2023 04-02-2024 Details
Kennisgeving ontvangst aanvraag Omgevingsvergunning, Jarig van der Wielen Wei 25, 9243SG Bakkeveen 01-12-2023 01-02-2024 Details
Kennisgeving ontvangst aanvraag Omgevingsvergunning, Binnenwei 32, 9248KX Siegerswoude 01-12-2023 01-02-2024 Details
Verordening rekenkamer Opsterland 2023 30-11-2023 30-01-2024 Details
Kennisgeving ontvangst APV-melding Lippenhuizen 30-11-2023 30-01-2024 Details
Kennisgeving besluit op aanvraag APV-vergunning, Hoofdstraat 70, 8401CB Gorredijk 30-11-2023 30-01-2024 Details
Kennisgeving ontvangst aanvraag Evenementenvergunning, in en om Lippenhuizen 30-11-2023 30-01-2024 Details
Kennisgeving ontvangst aanvraag APV-vergunning, Tussen Schansburg en de Lijnbaan te Gorredijk 30-11-2023 30-01-2024 Details
Kennisgeving besluit op aanvraag Evenementenvergunning, Hoofdstraat te Beetsterzwaag 30-11-2023 30-01-2024 Details
Kennisgeving ontvangst aanvraag Omgevingsvergunning, Duerswâld 9, 9241GW Wijnjewoude 29-11-2023 29-01-2024 Details
Kennisgeving besluit op aanvraag APV-vergunning, Beetsterzwaag 29-11-2023 29-01-2024 Details
Besluit tot onttrekking aan de openbaarheid van vier parkeerplaatsen aan de Pastorielaan in Beetsterzwaag 29-11-2023 29-01-2024 Details
Kennisgeving ontvangst aanvraag Omgevingsvergunning, Fûgelliet 49 te Ureterp 29-11-2023 29-01-2024 Details
Kennisgeving ontvangst aanvraag Omgevingsvergunning, Hoofdstraat 3, 9244CL Beetsterzwaag 29-11-2023 29-01-2024 Details
Kennisgeving besluit op aanvraag Omgevingsvergunning, Opper Haudmare 11, 9241HP Wijnjewoude 29-11-2023 29-01-2024 Details
Kennisgeving besluit op aanvraag Evenementenvergunning, weiland Griene Leane naast sportpark Ureterp 27-11-2023 27-01-2024 Details
Kennisgeving ontvangst aanvraag Evenementenvergunning, Mjûmster Wei 16, 9243SK Bakkeveen 27-11-2023 27-01-2024 Details
Kennisgeving besluit op aanvraag Aanstellingsbesluit verkeersregelaars, Van It Wâldhûs naar MFC De Swingel... 27-11-2023 27-01-2024 Details
Kennisgeving besluit op aanvraag Omgevingsvergunning, Fûgelsang 12, 8403BA Jonkerslân 27-11-2023 27-01-2024 Details
Kennisgeving besluit op aanvraag APV-vergunning, Kuiperslaan 32, 9244AT Beetsterzwaag 24-11-2023 24-01-2024 Details
Kennisgeving ontvangst aanvraag Evenementenvergunning, Beetsterzwaag 24-11-2023 24-01-2024 Details
Kennisgeving besluit op aanvraag Omgevingsvergunning, Alde Dyk 46, 8407AE Terwispel 24-11-2023 24-01-2024 Details
Kennisgeving besluit op aanvraag Evenementenvergunning, Hellingbaas 1, 8401JH Gorredijk 23-11-2023 23-01-2024 Details
Kennisgeving besluit op aanvraag Evenementenvergunning, Gorredijk, start finish sportcentrum Kortezwaag 23-11-2023 23-01-2024 Details
Wijzigingsplan “Domela Nieuwenhuisweg 11 – Nij Beets” vastgesteld 22-11-2023 22-01-2024 Details
Kennisgeving verlenging beslistermijn Omgevingsvergunning Foareker 54, 9247AC Ureterp 22-11-2023 22-01-2024 Details
Kennisgeving besluit op aanvraag APV-vergunning, Lippenhuizen 22-11-2023 22-01-2024 Details
Kennisgeving besluit op aanvraag Omgevingsvergunning, Hoofdstraat 108, 108A t/m 108D te Beetsterzwaag 22-11-2023 22-01-2024 Details
Kennisgeving besluit op aanvraag Omgevingsvergunning, Mientewei 2A-A, 8401AA Gorredijk 22-11-2023 22-01-2024 Details
Kennisgeving ontvangst aanvraag Omgevingsvergunning, Mandefjild 20, 9243SC Bakkeveen 22-11-2023 22-01-2024 Details
Kennisgeving besluit op aanvraag APV-vergunning, Warrewei 23, 8406AA Tijnje 20-11-2023 20-01-2024 Details
Kennisgeving besluit op aanvraag Evenementenvergunning, nabij de NAM locatie aan de Skieppeleane Ureterp 20-11-2023 20-01-2024 Details
Kennisgeving ontvangst aanvraag Omgevingsvergunning, Fûgelsang 12, 8403BA Jonkerslân 20-11-2023 20-01-2024 Details
Kennisgeving besluit op aanvraag APV-vergunning, Bakkeveen 20-11-2023 20-01-2024 Details
Kennisgeving besluit op aanvraag APV-vergunning, gemeente Opsterland 20-11-2023 20-01-2024 Details
Kennisgeving ontvangst aanvraag Omgevingsvergunning, Tolheksleane 46, 9249NV Frieschepalen 17-11-2023 17-01-2024 Details
Kennisgeving besluit op aanvraag Evenementenvergunning, Mjûmster Wei 16, 9243SK Bakkeveen 17-11-2023 17-01-2024 Details