Vergunningen Opsterland

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Opsterland. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Opsterland. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Kennisgeving besluit op aanvraag omgevingsvergunning Skoalleane 55 te Ureterp
Kennisgeving ontvangst melding 8.40 Wet milieubeheer Stationsweg 94 te Gorredijk
Kennisgeving besluit op aanvraag vergunning APV/BW Beetsterzwaag, Nij Beets, Lippenhuizen, Luxwoude,...
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Alde Dyk 28 te Terwispel
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Leppedyk 4 te Nij Beets
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Wylp 17 te Ureterp
Kennisgeving besluit op aanvraag omgevingsvergunning De Ripen 3 te Nij Beets
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Seagerij 11 te Terwispel
Kennisgeving besluit op aanvraag omgevingsvergunning nabij Wetterwille te Gorredijk
Kennisgeving besluit op aanvraag omgevingsvergunning Welgelegen 19 te Lippenhuizen
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Hoofdstraat 93 te Beetsterzwaag
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning De Buorren 19 te Lippenhuizen
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Koaibosk 3A te Terwispel
Kennisgeving besluit op aanvraag vergunning APV/BW parkeerplaats Foarwurk Siegerswoude
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Selmien West 6A te Ureterp
Kennisgeving besluit op aanvraag drank- en horecavergunning De Streek 79 te Terwispel
Besluit werkkostenregeling 2022
Kennisgeving besluit op aanvraag omgevingsvergunning Commissieweg 5 te Beetsterzwaag
Kennisgeving besluit op aanvraag ontheffing APV/BW Opsterland
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Tsjerkewâl 4 te Bakkeveen
Kennisgeving ontvangst melding APV/BW het weiland tegenover Lytse Wyngaerden 10 in Langezwaag
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning De Gilden 1A te Ureterp
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning De Rusken 4A, 4B te Frieschepalen
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Hegedyk 31 te Langezwaag
Kennisgeving ontvangst aanvraag evenementenvergunning Omgeving Lippenhuizen
De Rechtspositieregeling voor de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand van 2008 wordt per 1...
Kennisgeving ontvangst melding APV/BW in het maïsland achter Duerswâld 11 in Wijnjewoude
Kennisgeving besluit op aanvraag omgevingsvergunning Lytse Wyngaerden 6 te Langezwaag
Bekendmaking subsidieplafonds 2022
Kennisgeving besluit op aanvraag omgevingsvergunning Compagnonsfeart 69 te Wijnjewoude
Kennisgeving besluit op aanvraag omgevingsvergunning Hege Kamp 25 te Ureterp
Kennisgeving ontvangst melding APV/BW in het weiland tegenover Leidyk 27 in Ureterp
Kennisgeving ontvangst melding APV/BW het weiland tegenover Leidyk 5 in Ureterp
Kennisgeving besluit op aanvraag omgevingsvergunning Compagnonsfeart 59 te Wijnjewoude
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Van Harinxmaweg 13 te Beetsterzwaag
Kennisgeving verlenging beslistermijn omgevingsvergunning Edisonlaan 1 te Drachten-Azeven
Kennisgeving ontvangst melding APV/BW Hoofdstraat 54 te Beetsterzwaag
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Achterwei 2 te Olterterp
Gemeente Opsterland - Instellen van een parkeervoorziening gereserveerd voor elektrische auto’s (hierna:...
gemeente Opsterland - Instellen van een parkeervoorziening gereserveerd voor elektrische auto’s (hierna:...
Gemeente Opsterland - Instellen van een parkeervoorziening gereserveerd voor elektrische auto’s (hierna:...
Gemeente Opsterland - Instellen van een parkeervoorziening gereserveerd voor elektrische auto’s (hierna:...
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Postleane 13 te Ureterp
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Kerkepad Oost 25 te Beetsterzwaag
Kennisgeving ontvangst melding APV/BW Tussen de brug en rotonde aan It Goarrefean in Gorredijk
Kennisgeving ontvangst melding APV/BW in een maïsland ter hoogte van Leidyk 25 in Ureterp
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Hein Voswei 34 te Tijnje
Kennisgeving ontvangst melding APV/BW in het weiland voor Bûtewei 57 in Hemrik
Kennisgeving ontwerpbesluit op aanvraag omgevingsvergunning De Mersken 1 te Siegerswoude
Kennisgeving ontvangst melding APV/BW in het weiland achter Merkebuorren 74 in Wijnjewoude