Vergunningen Opsterland

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Opsterland. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Opsterland. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Kennisgeving ontvangst melding APV/BW Djippegatspaed 3 te Bakkeveen, het weiland naast huisnummer 2
Kennisgeving besluit op aanvraag omgevingsvergunning Binnenwei 17 te Hemrik
Kennisgeving besluit op aanvraag evenementenvergunning tussen Skeanpaed Terwispel en Wetterkant 27 te...
Kennisgeving ontvangst melding APV/BW Beetsterweg 36 te Beetsterzwaag
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning kadastraal G 148 nabij Gedyksterwei te Beetsterzwaag
Kennisgeving ontvangst aanvraag evenementenvergunning Opsterland
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Compagnonsfeart 69 te Wijnjewoude
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Hege Kamp 43 te Ureterp
Kennisgeving besluit op aanvraag omgevingsvergunning Blauwe Kampwei 10 te Nij Beets
Kennisgeving besluit op aanvraag omgevingsvergunning Binnenwei 22 te Hemrik
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Kolderveen te Terwispel
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning nabij Wetterwille te Gorredijk
Kennisgeving besluit op aanvraag omgevingsvergunning Beetsterweg 34 te Beetsterzwaag
Kennisgeving ontvangst melding APV/BW 't Ikenhiem 16 te Gorredijk
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Voltawerk 20 te Gorredijk
Kennisgeving ontvangst melding APV/BW Prikkewei 23B te Nij Beets
Kennisgeving ontvangst melding 8.40 Wet milieubeheer De Leijen 13 te Gorredijk
Kennisgeving ontvangst melding APV/BW Ulesprong 21 te Tijnje
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning De Feart 44 te Ureterp
Kennisgeving ontvangst melding APV/BW Boerestreek 4C te Langezwaag
Kennisgeving besluit op aanvraag omgevingsvergunning Bremerwei 20 te Siegerswoude
Kennisgeving besluit op aanvraag vergunning APV/BW Bakkeveen
Kennisgeving besluit op aanvraag omgevingsvergunning Rattelwacht 22 te Gorredijk
Kennisgeving ontvangst aanvraag evenementenvergunning heafeart en natuurgebied De Deelen
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Skoalleane 55 te Ureterp
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Commissieweg 3 en 5 te Beetsterzwaag
Kennisgeving ontvangst melding 8.40 Wet milieubeheer Langewâl 12 en 13 Gorredijk
Kennisgeving ontvangst melding 8.40 Wet milieubeheer De Kromten 18 te Gorredijk
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Commissieweg 5 te Beetsterzwaag
Kennisgeving ontvangst aanvraag evenementenvergunning Langezwaag
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Commissieweg 5 te Beetsterzwaag
Kennisgeving ontvangst melding APV/BW It Gorrefean, minirotonde bij Kindcentrum Loevestein, in Gorredijk
Kennisgeving besluit op aanvraag vergunning APV/BW Hoofdstraat 110 te Beetsterzwaag
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Hoofdstraat 8 te Beetsterzwaag
Kennisgeving besluit op aanvraag omgevingsvergunning Jan Hofswyk 3 te Wijnjewoude
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Poostweg 2 te Beetsterzwaag
Kennisgeving ontvangst melding APV/BW het weiland tegenover Lytse Wyngaerden 10 in Langezwaag
Subsidieregeling reductie energiegebruik woningen Opsterland
Ontwerpwijzigingsplan en ontwerpbesluit hogere waarde Wet geluidhinder “Stationsweg 94 - Gorredijk”
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Farskewei 10 te Tijnje
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning De Buorren 40 te Lippenhuizen
Kennisgeving besluit op aanvraag vergunning APV/BW Schansburg tegenover bibliotheek te Gorredijk
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning De Kalkovens te Gorredijk
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Hege Kamp 25 te Ureterp
Kennisgeving ontvangst melding 8.40 Wet milieubeheer Bremerwei 20 te Siegerswoude
Kennisgeving ontvangst melding APV/BW Jan Hofswyk 3 te Wijnjewoude
Kennisgeving besluit op aanvraag vergunning APV/BW Tijnje
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Beetsterweg 34 te Beetsterzwaag
Kennisgeving verlenging beslistermijn omgevingsvergunning Geert van der Zwaagstrjitte 4 te Gorredijk
Kennisgeving ontvangst melding APV/BW het weiland naast De Buorren 139 in Lippenhuizen