Vergunningen Opsterland

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Opsterland. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Opsterland. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Beetsterzwaag, Beetsterweg 32, opvang alleenstaande minderjarige vreemdelingen
Langezwaag, 't Hou 31, nieuwbouw bijgebouw
Overige, kap diverse bomen Opperhaudmare
Ureterp, Ljip 15, dakkapel
Ureterp, Butewei 16 A, kap diverse bomen
Langezwaag, De Streek 1
Tijnje, Pipegaelsplein, midwinterspektakel
Langezwaag, Skoalplein 7, erfscheiding
Gorredijk, Hoofdstraat 70, verbouw muziekcafé
Beetsterzwaag, Kerkepad West 7
Bakkeveen, Mjumsterwei, kap eik
Bakkeveen, Tsjerkewal 9
2015-45737
Wijnjewoude, Gentiaan 21,23,25 en 27
Beetsterzwaag, Hoofdstraat 3
Beetsterzwaag, Kuiperskaan 2
Siegerswoude, Foarwurk 23
Wijnjewoude, Klein Groningen 12 A
Gorredijk, Centrum, Kerstfair
Wijnjewoude, Mounleane 4, verbouw bedrijfspand en woning
Wijnjewoude, Merkebuorren 73
Bakkeveen, Mjûmster Wei nabij nr 37
Bakkeveen, Duerswâldmer Wei 2
Ureterp, collecte tbv Taptoe
Siegerswoude, Foarwurk 41
Wijnjewoude, Weinterp 78, uitbreiding woning
Ureterp, Selmien West 6 A
Hemrik, Engbert Pierswei, kappen van 11 bomen
Bakkeveen, oliebollenactie
Langezwaag, Skoalplein 13, bouw veranda
Lippenhuizen, collecte verkoop Rookworst
Publicatie omgevingsvergunning Foarwurk 23 Siegerswoude
Wet milieubeheer kennisgeving m.e.r.-beoordelingsbesluit Foarwurk 41 Siegerswoude, Opsterland.
Gemeente Opsterland - Aanpassen voorrangsregeling kruispunt - Hearsterwei / Kromhoek / Tolheksleane...
Beetsterzwaag, Hoofdstraat en Pastorielaan
Hemrik, Wampex
Luxwoude, De Weech 27
Gorredijk, Nieuwstraat 27
Bakkeveen, Mjûmster Wei nabij nr 37
Publicatie omgevingsvergunning Tjalling Harkeswei 33 te Lippenhuizen
Beetsterzwaag, Hoofdstraat 3
Wijnjewoude, Weinterp 55
Langezwaag, 't Hou 31
Beetsterzwaag, Van Harinxmaweg 7
Wijnjewoude, Weinterp 45
Lippenhuizen, sectie G, nummer 1085
Algemene plaatselijke verordening Opsterland 2015
Publicatie omgevingsvergunning Tjalling Harkeswei 33 te Lippenhuizen
Publicatie omgevingsvergunning Tjalling Harkeswei 33 te Lippenhuizen
Verordening lijkbezorgingsrechten Opsterland 2016