Vergunningen Oud-Beijerland

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Oud-Beijerland. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Oud-Beijerland. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Intrekken verordening op de heffing en invordering van eenmalig rioolaansluitrecht 2018, Oud-Beijerland
Openbare kennisgeving, Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Oud-Beijerland 2019
Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Oud-Beijerland 2019
Verordening Toeristenbelasting 2019
Verordening Watertoeristenbelasting 2019
Verordening op de heffing en invordering van precariobelasting 2019
Verordening rioolheffing 2019
Verordening lijkbezorgingsrechten 2019
Verordening kwijtschelding 2019
Verordening havengelden 2019
Verordening Reclamebelasting 2019
Verordening hondenbelasting 2019
BESTEMMINGSPLAN KONINGSHOF (INCLUSIEF BESLUIT HOGERE GRENSWAARDEN WET GELUIDHINDER) GEWIJZIGD VASTGESTELD
Havenverordening Oud-Beijerland 2018
Ontwerpbestemmingsplan ‘Abel Tasmankwartier’ met bijbehorende stukken ter inzage en ontwerpbesluit ‘Vaststelling...
Ontwerpbestemmingsplan ‘Abel Tasmankwartier’ met bijbehorende stukken ter inzage en ontwerpbesluit ‘Vaststelling...
BESTEMMINGSPLAN KONINGSHOF (INCLUSIEF BESLUIT HOGERE GRENSWAARDEN WET GELUIDHINDER) GEWIJZIGD VASTGESTELD
BESTEMMINGSPLAN KLOOSRING 2 OUD-BEIJERLAND (INCLUSIEF BESLUIT HOGERE GRENSWAARDEN WET GELUIDHINDER) VASTGESTELD
BESTEMMINGSPLAN KLOOSRING 2 OUD-BEIJERLAND (INCLUSIEF BESLUIT HOGERE GRENSWAARDEN WET GELUIDHINDER) VASTGESTELD
VASTSTELLING BESTEMMINGSPLAN ‘MFA KINDERBOERDERIJ BOEZEMSINGEL’ OUD-BEIJERLAND
ONTWERPBESTEMMINGSPLAN ‘ACTUALISATIE DE OPEN WAARD’ EN ONTWERPBESLUIT HOGERE WAARDEN MET BIJBEHORENDE...
ONTWERPBESTEMMINGSPLAN ‘ACTUALISATIE DE OPEN WAARD’ EN ONTWERPBESLUIT HOGERE WAARDEN MET BIJBEHORENDE...
VASTSTELLING BESTEMMINGSPLAN ‘MFA KINDERBOERDERIJ BOEZEMSINGEL’ OUD-BEIJERLAND
Havenverordening Oud-Beijerland 2018
Omgevingsvergunning ingediend
Omgevingsvergunning ingediend
Omgevingsvergunning ingediend
Omgevingsvergunning ingediend
Buiten behandeling stellen aanvraag omgevingsvergunning
Omgevingsvergunning ingediend
Sociaal Plan Hoeksche Waard 2019
Wegsleepverordening gemeente Oud-Beijerland
Omgevingsvergunning verleend
Vergunning verleend
Omgevingsvergunning verleend
Omgevingsvergunning verleend
Vergunning/vrijstelling/ontheffing verleend
Vergunning verleend
Gemeente Oud-Beijerland - Gehandcaptenparkeerplaats Rembrandtstraat - het eerste parkeervak direct naast...
CAR/UWO gemeente Oud-Beijerland
Omgevingsvergunning ingediend
Omgevngsvergunning ingediend
Omgevingsvergunning ingediend
Omgevingsvergunning ingediend:
Omgevingsvergunning ingediend
Omgevingsvergunning ingediend
Omgevingsvergunning ingediend
Omgevingsvergunning verlenging beslistermijn
Gemeente Oud-Beijerland - Gehandicaptenparkeerplaats Croonenburgh - het eerste zuidelijk gelegen parkeervak...
Gemeente Oud-Beijerland - Gehandicaptenparkeerplaats Pijlstaart - tegenover Pijlstaart 15