Vergunningen Oud-Beijerland

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Oud-Beijerland. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Oud-Beijerland. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image

Bestemmingsrapport

 7.99

Snel een bestemmingsplan inzien voor een specifiek adres of perceel inclusief bouw – en gebruiksregels.

Bestemmingsrapport

 7.99

Snel een bestemmingsplan inzien voor een specifiek adres of perceel inclusief bouw – en gebruiksregels.

Meer info Bestellen
vergunning Datum start Datum einde
Intrekken verordening op de heffing en invordering van eenmalig rioolaansluitrecht 2018, Oud-Beijerland 28-12-2018 28-02-2019 Details
Openbare kennisgeving, Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Oud-Beijerland 2019 27-12-2018 27-02-2019 Details
Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Oud-Beijerland 2019 27-12-2018 27-02-2019 Details
Verordening Toeristenbelasting 2019 18-12-2018 18-02-2019 Details
Verordening Watertoeristenbelasting 2019 18-12-2018 18-02-2019 Details
Verordening op de heffing en invordering van precariobelasting 2019 18-12-2018 18-02-2019 Details
Verordening rioolheffing 2019 18-12-2018 18-02-2019 Details
Verordening lijkbezorgingsrechten 2019 18-12-2018 18-02-2019 Details
Verordening kwijtschelding 2019 18-12-2018 18-02-2019 Details
Verordening havengelden 2019 18-12-2018 18-02-2019 Details
Verordening Reclamebelasting 2019 18-12-2018 18-02-2019 Details
Verordening hondenbelasting 2019 18-12-2018 18-02-2019 Details
BESTEMMINGSPLAN KONINGSHOF (INCLUSIEF BESLUIT HOGERE GRENSWAARDEN WET GELUIDHINDER) GEWIJZIGD VASTGESTELD 14-12-2018 14-02-2019 Details
Havenverordening Oud-Beijerland 2018 14-12-2018 14-02-2019 Details
Ontwerpbestemmingsplan ‘Abel Tasmankwartier’ met bijbehorende stukken ter inzage en ontwerpbesluit ‘Vaststelling... 14-12-2018 14-02-2019 Details
Ontwerpbestemmingsplan ‘Abel Tasmankwartier’ met bijbehorende stukken ter inzage en ontwerpbesluit ‘Vaststelling... 14-12-2018 14-02-2019 Details
BESTEMMINGSPLAN KONINGSHOF (INCLUSIEF BESLUIT HOGERE GRENSWAARDEN WET GELUIDHINDER) GEWIJZIGD VASTGESTELD 14-12-2018 14-02-2019 Details
BESTEMMINGSPLAN KLOOSRING 2 OUD-BEIJERLAND (INCLUSIEF BESLUIT HOGERE GRENSWAARDEN WET GELUIDHINDER) VASTGESTELD 30-11-2018 30-01-2019 Details
BESTEMMINGSPLAN KLOOSRING 2 OUD-BEIJERLAND (INCLUSIEF BESLUIT HOGERE GRENSWAARDEN WET GELUIDHINDER) VASTGESTELD 30-11-2018 30-01-2019 Details
VASTSTELLING BESTEMMINGSPLAN ‘MFA KINDERBOERDERIJ BOEZEMSINGEL’ OUD-BEIJERLAND 23-11-2018 23-01-2019 Details
ONTWERPBESTEMMINGSPLAN ‘ACTUALISATIE DE OPEN WAARD’ EN ONTWERPBESLUIT HOGERE WAARDEN MET BIJBEHORENDE... 23-11-2018 23-01-2019 Details
ONTWERPBESTEMMINGSPLAN ‘ACTUALISATIE DE OPEN WAARD’ EN ONTWERPBESLUIT HOGERE WAARDEN MET BIJBEHORENDE... 23-11-2018 23-01-2019 Details
VASTSTELLING BESTEMMINGSPLAN ‘MFA KINDERBOERDERIJ BOEZEMSINGEL’ OUD-BEIJERLAND 23-11-2018 23-01-2019 Details
Havenverordening Oud-Beijerland 2018 20-11-2018 20-01-2019 Details
Omgevingsvergunning ingediend 13-11-2018 13-01-2019 Details
Omgevingsvergunning ingediend 13-11-2018 13-01-2019 Details
Omgevingsvergunning ingediend 13-11-2018 13-01-2019 Details
Omgevingsvergunning ingediend 13-11-2018 13-01-2019 Details
Buiten behandeling stellen aanvraag omgevingsvergunning 13-11-2018 13-01-2019 Details
Omgevingsvergunning ingediend 13-11-2018 13-01-2019 Details
Sociaal Plan Hoeksche Waard 2019 12-11-2018 12-01-2019 Details
Wegsleepverordening gemeente Oud-Beijerland 12-11-2018 12-01-2019 Details
Omgevingsvergunning verleend 07-11-2018 07-01-2019 Details
Vergunning verleend 07-11-2018 07-01-2019 Details
Omgevingsvergunning verleend 07-11-2018 07-01-2019 Details
Omgevingsvergunning verleend 07-11-2018 07-01-2019 Details
Vergunning/vrijstelling/ontheffing verleend 07-11-2018 07-01-2019 Details
Vergunning verleend 07-11-2018 07-01-2019 Details
Gemeente Oud-Beijerland - Gehandcaptenparkeerplaats Rembrandtstraat - het eerste parkeervak direct naast... 07-11-2018 07-01-2019 Details
CAR/UWO gemeente Oud-Beijerland 07-11-2018 07-01-2019 Details
Omgevingsvergunning ingediend 06-11-2018 06-01-2019 Details
Omgevngsvergunning ingediend 06-11-2018 06-01-2019 Details
Omgevingsvergunning ingediend 06-11-2018 06-01-2019 Details
Omgevingsvergunning ingediend: 06-11-2018 06-01-2019 Details
Omgevingsvergunning ingediend 06-11-2018 06-01-2019 Details
Omgevingsvergunning ingediend 06-11-2018 06-01-2019 Details
Omgevingsvergunning ingediend 06-11-2018 06-01-2019 Details
Omgevingsvergunning verlenging beslistermijn 06-11-2018 06-01-2019 Details
Gemeente Oud-Beijerland - Gehandicaptenparkeerplaats Croonenburgh - het eerste zuidelijk gelegen parkeervak... 06-11-2018 06-01-2019 Details
Gemeente Oud-Beijerland - Gehandicaptenparkeerplaats Pijlstaart - tegenover Pijlstaart 15 02-11-2018 02-01-2019 Details