Vergunningen Overijssel

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Overijssel. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Overijssel. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Kennisgeving besluit op het instemmen met een evaluatie van een grondwatersanering voor de locatie Parallelstraat...
Hernieuwde ter inzage legging ontwerp Projectplan Waterwet, MER, ontwerp-ontgrondingenvergunning en ontwerpbesluiten...
provincie Overijssel - verkeersbesluit plaatsen tijdelijke verkeerstekens project N307 Roggebot - N307...
Kennisgeving ontvangst melding, Haaksbergerstraat 51 in Haaksbergen
Kennisgeving ontwerpbesluit op een aanvraag van een vergunning Wet natuurbescherming, Bedrijvenpark Twente...
Kennisgeving ontwerpbesluit op een aanvraag van een vergunning Wet natuurbescherming, Ceintuurbaan 5...
Kennisgeving ambtshalve wijziging omgevingsvergunning RWZI Enschede Lonnekerbrugstraat 175 te Enschede
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning voor de locatie Sluisstraat 24 in Delden
Kennisgeving definitief besluit op een aanvraag vergunning Wet natuurbescherming Montageweg 2 en Handelsweg...
Kennisgeving ontwerpbesluit op een aanvraag vergunning Wet natuurbescherming, Haarweg 25, 8141MS Heino
Kennisgeving ontwerpbesluit op vergunning Wet natuurbescherming, De Maat 21, 7707RM Balkbrug
Kennisgeving hernieuwd ontwerpbesluit op een aanvraag vergunning Wet natuurbescherming, Verlengde Zestiende...
Kennisgeving besluit op een ontheffing Wet natuurbescherming, Projectplan Twekkelerveld Enschede
Kennisgeving ontvangst melding besluit uniforme saneringen (BUS) voor de locatie met kadastraal perceelnummer...
Kennisgeving ontvangst melding besluit uniforme saneringen (BUS) voor de locatie Borggrevestraat 53 in...
Kennisgeving ontvangst melding besluit uniforme saneringen (BUS) voor de locatie Oranjestraat 61 in Westerhaar-Vriezenveensewijk
Kennisgeving ontvangst melding besluit uniforme saneringen (BUS) voor de locatie Veenstraat 12 Westerhaar-Vriezenveensewijk
Kennisgeving ontvangst melding besluit uniforme saneringen (BUS) voor de locatie Veenstraat 64 in Westerhaar-Vriezenveensewijk
Kennisgeving ontvangst melding besluit uniforme saneringen (BUS) voor de locatie Veenstraat 33 in Westerhaar-Vriezenveensewijk
Kennisgeving ontvangst melding besluit uniforme saneringen (BUS) voor de locatie Veenstraat 43 in Westerhaar-Vriezenveensewijk
Kennisgeving ontvangst melding besluit uniforme saneringen (BUS) voor de locatie Borggrevestraat 51 in...
Kennisgeving besluit op het instemmen met een evaluatie van een bodemsanering volgens het besluit uniforme...
Kennisgeving besluit op vergunning Wet natuurbescherming, Johannes Postweg 7 Kallenkote
Kennisgeving ontwerpbesluit op een aanvraag vergunning Wet natuurbescherming, Stobbeplasweg 2, 7776BX...
Kennisgeving ontwerpbesluit Wet natuurbescherming, Nijverheidsstraat 41 Rijssen
Herinrichting Noordwest Overijssel, deelgebied Blokzijl-Vollenhove; ontheffing artikel 35 Wet inrichting...
Wijziging subsidieplafond 2021 voor paragraaf 4.3
Kennisgeving ontwerpbesluit op een aanvraag vergunning Wet natuurbescherming, Katwolderweg 10, 8041AD...
Wijziging subsidieplafonds 2021 voor de paragraaf 10.2
Provincie Overijssel– aanvraag omgevingsvergunning – Nouryon Functional Chemicals B.V. - Zutphenseweg...
Kennisgeving ontvangst melding, Ceintuurbaan 15 in Zwolle
Kennisgeving besluit op een aanvraag ontheffing Wet natuurbescherming voor woningen in Balkbrug, Beerzerveld,...
Kennisgeving ontvangst melding, Brinkstraat 301-303 in Enschede
Kennisgeving ontvangst melding besluit uniforme saneringen (BUS) voor de locatie Slotsweg 23 in Hengevelde
Kennisgeving besluit Wet natuurbescherming soortenbescherming Notterveldsweg 2 Nijverdal
Kennisgeving ontwerpbesluit Wet natuurbescherming Rechterensweg 21 Staphorst
Kennisgeving ontwerpbesluit op een aanvraag vergunning Wet natuurbescherming, Boerweg 14, 8061PH Hasselt
Kennisgeving ontwerpbesluit Wet natuurbescherming, Schapendrift 8 Dalfsen
Kennisgeving ontvangst melding, Tichelpad in Hengelo
Kennisgeving ontvangst melding, Tiemeister 20 in Enschede
Kennisgeving ontvangst melding, Oude Boekeloseweg 29 in Hengelo
Kennisgeving ontvangst melding, Colosseum 65 in Enschede
Uitvoeringsbesluit subsidies Overijssel 2017
Provincie Overijsel - Verkeersbesluit N343 - kruising N343 Bisschopstraat-Bornsestraat-Abdijweg
Wijziging subsidieplafonds voor de paragrafen 3.3, 3.16, 3.17 en 3.19
Regeling aanpak schades kanaal Almelo-De Haandrik
Kennisgeving besluit op het instemmen met een evaluatie van een bodemsanering volgens het besluit uniforme...
Kennisgeving ontvangst melding, Ceintuurbaan 15 in Zwolle
Kennisgeving ontvangst melding besluit uniforme saneringen (BUS) voor de locatie Oude Postweg 3 in Ambt-Delden
Ontwerp Projectplan Waterwet, MER, ontwerp-ontgrondingenvergunning en ontwerpbesluiten Wnb dijkversterking...