Vergunningen Overijssel

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Overijssel. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Overijssel. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image

Bestemmingsrapport

 6.99

Samenvatting van een bestemmingsplan voor een specifieke locatie inclusief bouw – en gebruiksregels.

Bestemmingsrapport

 6.99

Samenvatting van een bestemmingsplan voor een specifieke locatie inclusief bouw – en gebruiksregels.

vergunning Datum start Datum einde
Kennisgeving op een aanvraag ontheffing soortenbescherming Wet natuurbescherming voor de locatie , Kloosterhaar 24-11-2022 24-01-2023 Details
Kennisgeving besluit ernst en spoedeisendheid op een aanvraag instemmen met een deelsaneringsplan voor... 24-11-2022 24-01-2023 Details
Provincie Overijssel– aanvraag omgevingsvergunning – OLO 7186807 - KLK Kolb Specialties B.V. - Langestraat... 24-11-2022 24-01-2023 Details
Kennisgeving besluit op ontheffing werk/object/beplanting weg, in de berm op de N350, provinciale weg... 24-11-2022 24-01-2023 Details
Kennisgeving ontvangst melding besluit uniforme saneringen (BUS) voor de locatie Roerdompstraat ongenummerd... 23-11-2022 23-01-2023 Details
Kennisgeving besluit op het instemmen met een evaluatie van een bodemsanering voor de locatie Nijverheidsstraat... 23-11-2022 23-01-2023 Details
Kennisgeving ontvangst aanvraag ontheffing werk/object/beplanting vaarweg, langs de V77, provinciale... 23-11-2022 23-01-2023 Details
Kennisgeving besluit op een Ontheffing soortenbescherming Wet natuurbescherming, De Mars 27, 8014BJ Zwolle 23-11-2022 23-01-2023 Details
Kennisgeving ontvangst melding besluit uniforme saneringen (BUS) voor de locatie Hasseltweg 10 in Haaksbergen 23-11-2022 23-01-2023 Details
Kennisgeving besluit op ontheffing Wet Natuurbescherming houtopstanden, perceel HLD01 AA 98 23-11-2022 23-01-2023 Details
Kennisgeving besluit op ontbrandingstoestemming Vuurwerkbesluit, Bolwerksweg in Deventer 22-11-2022 22-01-2023 Details
Kennisgeving besluit op een aanvraag ontheffing Wet natuurbescherming, Notenhoek 21 Hellendoorn 22-11-2022 22-01-2023 Details
Kennisgeving op een aanvraag ontheffing soortenbescherming Wet natuurbescherming voor de locatie , Kennedylaan... 22-11-2022 22-01-2023 Details
Kennisgeving besluit op vergunning Wet natuurbescherming, Duikerbrug nabij Hondemotsweg 19 Raalte 21-11-2022 21-01-2023 Details
Kennisgeving besluit op ontheffing plaatsing van aanduidingsborden, op de N740, provinciale weg Delden... 21-11-2022 21-01-2023 Details
Kennisgeving besluit op ontheffing kabels en leidingen langs de V20, kanaal Almelo - Nordhorn, tussen... 21-11-2022 21-01-2023 Details
Kennisgeving ontvangst melding besluit uniforme saneringen (BUS) voor de locatie Kerkstraat in Losser 21-11-2022 21-01-2023 Details
Publicatie subsidieplafonds voor paragrafen 4.15 en 7.2 17-11-2022 17-01-2023 Details
Provincie Overijssel, Kennisgeving voornemen Windturbines De Lutte 17-11-2022 17-01-2023 Details
Wijziging Subsidieplafond POP3 voor regeling 2.3 LAG Salland en LAG Noord Overijssel 16-11-2022 16-01-2023 Details
Kennisgeving besluit op het instemmen met een evaluatie van een bodemsanering volgens het besluit uniforme... 16-11-2022 16-01-2023 Details
Kennisgeving besluit op ontheffing plaatsing van aanduidingsborden, op de N377, provinciale weg Hasselt... 16-11-2022 16-01-2023 Details
Communicatiekanalenstrategie dienstverlening 16-11-2022 16-01-2023 Details
Kennisgeving besluit op aanvraag ontheffing Wet natuurbescherming, gehele provincie Overijssel 16-11-2022 16-01-2023 Details
Kennisgeving termijnverlenging 2022-012567, op de N349, provinciale weg Almelo - Denekamp, ter hoogte... 16-11-2022 16-01-2023 Details
Kennisgeving besluit op het instemmen met een evaluatie van een bodemsanering voor de locatie Brunneper... 16-11-2022 16-01-2023 Details
Kennisgeving ontvangst aanvraag ontheffing plaatsing van tijdelijke omleidingsborden, op de N740, provinciale... 16-11-2022 16-01-2023 Details
Kennisgeving ontvangst melding besluit uniforme saneringen (BUS) voor de locatie Poortstraat 70 in Oldenzaal 16-11-2022 16-01-2023 Details
Subsidieregeling natuur- en landschapsbeheer Overijssel 2016 15-11-2022 15-01-2023 Details
Kennisgeving melding Besluit uniforme saneringen (BUS) voor de locatie Thorbeckegracht 68b in Zwolle 14-11-2022 14-01-2023 Details
Kennisgeving melding Besluit uniforme saneringen (BUS) voor de locatie De Plas 8 in Raalte 14-11-2022 14-01-2023 Details
Ontheffing Besluit stortplaats en stortverbod afvalstoffen (Bssa) Boldershoekweg 51 in Hengelo. 14-11-2022 14-01-2023 Details
Kennisgeving besluit op het instemmen met een evaluatie van een bodemsanering volgens het besluit uniforme... 14-11-2022 14-01-2023 Details
Kennisgeving besluit op ontheffing kabels en leidingen, onder de N731, provinciale weg Glanerbrug - Overdinkel,... 14-11-2022 14-01-2023 Details
Kennisgeving besluit op vergunning Wet natuurbescherming, Terwee 4 Hasselt 11-11-2022 11-01-2023 Details
Kennisgeving ontheffing Wet natuurbescherming Jupiterstraat, Mombaerstraat en Vornkenstraat te Zwolle 11-11-2022 11-01-2023 Details
Subsidieregeling natuur- en landschapsbeheer Overijssel 2016 11-11-2022 11-01-2023 Details
Kennisgeving besluit op ontheffing tijdelijk en uitzonderlijk gebruik (TUG), Beuningerstraat 25 in De... 11-11-2022 11-01-2023 Details
Kennisgeving ontvangst melding besluit uniforme saneringen (BUS) voor de locatie Bollenweg 2a in Ambt... 11-11-2022 11-01-2023 Details
Kennisgeving ontvangst melding besluit uniforme saneringen (BUS) voor de locatie Rondweg 9 in Enter 11-11-2022 11-01-2023 Details
Kennisgeving besluit op ontheffing tijdelijk en uitzonderlijk gebruik (TUG), Beverborgsweg 4 in Beuningen 11-11-2022 11-01-2023 Details
Kennisgeving ontvangst melding besluit uniforme saneringen (BUS) voor de locatie Veenstraat 47 in Westerhaar-Vriezenveensewijk 11-11-2022 11-01-2023 Details
Kennisgeving besluit op ontheffing voor een ligplaats in en het werk op de oever van de V01, provinciale... 10-11-2022 10-01-2023 Details
Kennisgeving besluit op een aanvraag instemmen met een evaluatie voor de locatie Dannenberg 16A Rijssen. 10-11-2022 10-01-2023 Details
Kennisgeving besluit op ontheffing evenementen op of aan de weg, op de N343, provinciale weg Oldenzaal... 10-11-2022 10-01-2023 Details
Kennisgeving ontvangst melding, Columbus 4 Almelo 09-11-2022 09-01-2023 Details
Kennisgeving ontvangst melding van het ontbranden van vuurwerk, Vetkampstraat 1 Deventer 08-11-2022 08-01-2023 Details
Subsidiestelsel Natuur en Landschap, Openstelling Natuurbeheer 2023 08-11-2022 08-01-2023 Details
Kennisgeving besluit op ontheffing evenement op of aan de weg, op de N331, provinciale weg Zwolle - grens... 08-11-2022 08-01-2023 Details
Kennisgeving besluit op ontheffing werk, op de N760, provinciale weg IJsselmuiden - Genemuiden, tussen... 08-11-2022 08-01-2023 Details