Vergunningen Overijssel

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Overijssel. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Overijssel. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Kennisgeving besluit op het instemmen met een evaluatie van een bodemsanering volgens het besluit uniforme...
Kennisgeving besluit op het instemmen met een evaluatie van een bodemsanering volgens het besluit uniforme...
Kennisgeving besluit op het instemmen met een evaluatie van een bodemsanering volgens het besluit uniforme...
Kennisgeving ontvangst melding, Luttenbergerweg in Hellendoorn
Kennisgeving m.e.r.-beoordeling Ontgrondingenwet, Spiekpolder oostkant Buitenlanden Langeholte
Kennisgeving m.e.r.-beoordeling Ontgrondingenwet, Breebroeksleiding en Soestwetering te Schalkhaar.
Kennisgeving m.e.r.-beoordeling Ontgrondingenwet, De Tippe Zwolle
Kennisgeving ontvangst melding, Parkeerplaat thv Eilermark Ekersdijk in Enschede
Provincie Overijssel – verleende omgevingsvergunning – OLO 6164373 - Bedrijvenpark Twente 243 te Almelo
Provincie Overijssel - verleende Omgevingsvergunning – OLO 5203233 - Vervanging koelinstallatie Vilsteren-Vilsterse...
Kennisgeving besluit op ontheffing tijdelijk en uitzonderlijk gebruik (TUG), Luttekeveldweg 4 in Markelo
Regeling POP3 subsidies provincie Overijssel
Provincie Overijssel – verleende omgevingsvergunning –OLO 6232965 - Bedrijvenpark Twente 243 te Almelo
Wijziging subsidieplafonds POP3 voor regeling 2.3 Regeling uitvoering LEADER projecten voor LAG Zuidwest...
Kennisgeving besluit op ontheffing Wet Natuurbescherming houtopstanden, Ketelgatstraat 15, 8121RD Olst
Kennisgeving ontvangst melding besluit uniforme saneringen (BUS) voor de locatie Haven 12 in Goor
Kennisgeving besluit op ontheffing tijdelijk en uitzonderlijk gebruik (TUG), Gunnersraat 39a in Weerselo
Kennisgeving besluit op een aanvraag van een omgevingsvergunning WABO voor de locatie Boldershoekweg...
Kennisgeving ontvangst melding Activiteitenbesluit, Wegtersweg 17 Hengelo
Nadere regels voor de lijst der geldelijke regelingen Staphorst
Regeling uitwegen Overijssel 2021
Kennisgeving besluit op ontbrandingstoestemming Vuurwerkbesluit, Willem Wilminkplein in Enschede
Nota reserves, voorzieningen en doeluitkeringen Provincie Overijssel 2021
Kennisgeving besluit op ontbrandingstoestemming Vuurwerkbesluit, Visvijver 't Vletgoor (Aaltinksweg)...
Kennisgeving besluit op ontbrandingstoestemming Vuurwerkbesluit, Industrieplein in Hengelo
Kennisgeving besluit op ontheffing Grondwaterbescherming, Beumersteeg 13, 7451LM Holten
Kennisgeving besluit op een aanvraag vergunning Ontgrondingswet, woonwijk De Tippe Zwolle
Kennisgeving ontvangst melding, Frederikastraat 82 Enschede
Kennisgeving ontvangst melding, nabij Jacobsriet in Enschede
Mandaat/machtigingsbesluit concessie IJssel-Vecht 2023-2035
Besluit verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning voor de locatie Almelosestraat 3 in Zenderen
Provincie Overijssel – Verlengingsbesluit omgevingsvergunning – OLO 6232965 - Bedrijvenpark Twente 243...
Provincie Overijssel, terinzagelegging Ontwerp Tussentijdse Actualisatie Omgevingsverordening Overijssel...
Kennisgeving wijziging op vergunning Wet natuurbescherming, Rivierenwijk Deventer
Kennisgeving besluit op ontheffing Wet Natuurbescherming houtopstanden, Kapmelding houtopstanden Wijhe...
Kennisgeving besluit op intrekken van vergunning wet natuurbescherming voor de locatie, Oslokade 1, 8263CH...
Kennisgeving besluit op ontheffing tijdelijk en uitzonderlijk gebruik (TUG), Oosterhofweg in Rijssen
Kennisgeving besluit op ontheffing tijdelijk en uitzonderlijk gebruik (TUG), Denekamperstraat 74 in Agelo
Kennisgeving besluit op een aanvraag van een omgevingsvergunning WABO voor de locatie Boldershoekweg...
Kennisgeving besluit op ontbrandingstoestemming Vuurwerkbesluit, Parkweg 1 in Enschede
Kennisgeving besluit op vergunning Wet natuurbescherming, Westerlaan in Zwolle
Kennisgeving besluit op ontbrandingstoestemming Vuurwerkbesluit, Parkweg 1 in Enschede
Kennisgeving besluit op aanvraag ontheffing Wet natuurbescherming Zwolseweg 180 in Deventer
Kennisgeving besluit op het instemmen met een evaluatie van een bodemsanering volgens het besluit uniforme...
Kennisgeving ontvangst melding besluit uniforme saneringen (BUS) voor de locatie Hazendammerweg 2a in...
Openstelling en subsidieplafond POP3 voor 3.10 Regeling niet productieve investeringen voor biodiversiteit,...
Kennisgeving besluit op een aanvraag ontheffing Wet natuurbescherming voor het gebied ‘Dikkers’ in Hengelo
Uitvoeringsbesluit subsidies Overijssel 2017
Kennisgeving ontvangst melding besluit uniforme saneringen (BUS) voor de locatie Merelstraat 13 in Goor
Kennisgeving besluit op het instemmen met een evaluatie van een bodemsanering volgens het besluit uniforme...