Vergunningen Papendrecht

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Papendrecht. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Papendrecht. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Ingediende aanvraag omgevingsvergunning Westeind 58
Ingediende aanvraag omgevingsvergunning Perceel E3967 Kavel 23-1 Land van Matena
Ingediende aanvraag omgevingsvergunning perceel C4583
Ingediende aanvraag omgevingsvergunning Nanengat perceel C3373
Geweigerde omgevingsvergunning Rembrandtlaan 49
Geweigerde omgevingsvergunning Burgemeester Keijzerweg 24
Gemeente Papendrecht, verleende omgevingsvergunning Scheepvaartweg 11 te Papendrecht
Gemeente Papendrecht Kennisgeving ontvangst activiteitenbesluit milieubeheer Westeind 159 te Papendrecht
Verleende omgevingsvergunning Haagbeukhof 172
Verleende omgevingsvergunning Korenbloemstraat 1A
Beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning verlengd Perceel E 3863
Ingediende aanvraag omgevingsvergunning Land van Matena, kavelnummer 26 en gelegen aan de toekomstige...
Ingediende aanvraag omgevingsvergunning Korenbloemstraat 1d
Ingediende aanvraag omgevingsvergunning Dennenhof 28
Gemeente Papendrecht Kennisgeving ontvangst activiteitenbesluit milieubeheer Oosteind 10 te Papendrecht
Verleende omgevingsvergunning perceel C 4634 (gedeeltelijk) ter hoogte van de Parkweg
Verleende omgevingsvergunning Tjalk 13
Verleende omgevingsvergunning Aalscholver 36
Ingediende aanvraag omgevingsvergunning Matenasche Scheidkade 4
Ingediende aanvraag omgevingsvergunning Frans van Mierisstraat 19
Ingediende aanvraag omgevingsvergunning 't Waaltje, kavel 3 en gelegen op het toekomstige adres 't Waaltje...
Verleende omgevingsvergunning Kappen Walmolen 2
Verleende omgevingsvergunning 't Waaltje 5
Buiten behandeling aanvraag omgevingsvergunning Schoorweg 28
Verleende omgevingsvergunning Wiardi Beckmanstraat 60
Beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning verlengd P.C. Hooftlaan 35
Beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning verlengd Ericahof 1
Tarieven 2022 voor gemeentegrond, parkeergarages, graafwerkzaamheden, onoverdekte sportaccommodaties...
Ingediende aanvraag omgevingsvergunning Vlethaak 1
Ingediende aanvraag omgevingsvergunning Eijkmanstraat 8
Ingediende aanvraag omgevingsvergunning Kavel 7 Land van Matena Perceel E3967
Verordening bekostiging leerlingenvervoer gemeente Papendrecht 2022
Aanwijzingsbesluit ondergrondse inzamelvoorziening glas Zernikelaan 2021-0042772
Verleende omgevingsvergunning H.J.A.M. Schaepmanlaan 28
Beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning verlengd percelen E 3792 en E 3958 ter hoogte van de Reynier...
Verleende omgevingsvergunning Frans Halsstraat 58
Verleende omgevingsvergunning perceel sectie A, nummers 5678 en 7539 (gedeeltelijk)
Verleende omgevingsvergunning Kattestraat 15
Verleende omgevingsvergunning Vliedberg 4
Beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning verlengd 't Waaltje 3
Bekendmaking gasaansluitplicht
Ingediende aanvraag omgevingsvergunning Rozenstraat 34
Ingediende aanvraag omgevingsvergunning Kappen Gemeente Papendrecht
Gladheidsbestrijdingsplan 2021-2022
Ingediende aanvraag omgevingsvergunning Walmolen 2
Ingediende aanvraag omgevingsvergunning Schoorweg 28
Wijziging Aanvraagformulier Artikel 2:37b APV Kamerverhuurbedrijf
Ingediende aanvraag omgevingsvergunning Visschersbuurt 1
Ingediende aanvraag omgevingsvergunning Tiendweg-Oost 6 (Perceel C 1892, nabij Oosteind 130)
Ingediende aanvraag omgevingsvergunning Visschersbuurt 1