Vergunningen Peelgemeenten

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Peelgemeenten. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Peelgemeenten. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image

Bestemmingsrapport

 7.99

Snel een bestemmingsplan inzien voor een specifiek adres of perceel inclusief bouw – en gebruiksregels.

Bestemmingsrapport

 7.99

Snel een bestemmingsplan inzien voor een specifiek adres of perceel inclusief bouw – en gebruiksregels.

Meer info Bestellen
vergunning Datum start Datum einde
Besluit tot vervanging van archiefbescheiden Gemeenschappelijke regeling Peelgemeenten 19-02-2024 19-04-2024 Details
Controleverordening Peelgemeenten 2023 24-01-2024 24-03-2024 Details
Controleprotocol 2023 Gemeenschappelijke regeling Peelgemeenten 18-01-2024 18-03-2024 Details
Aanwijzingsbesluit Woo-contactpersoon Peelgemeenten 13-06-2022 13-08-2022 Details
Reglement van orde voor de vergaderingen van het Algemeen Bestuur Gemeenschappelijke regeling Peelgemeenten 19-04-2022 19-06-2022 Details
Beheerregeling informatiebeheer Peelgemeenten 2022 31-03-2022 31-05-2022 Details
Intrekkingsbesluit diverse mandaten Peelgemeenten 24-03-2022 24-05-2022 Details
Beleid informatiebeveiligingsincidenten Gemeenschappelijke regeling Peelgemeenten 24-12-2021 24-02-2022 Details
Intrekkingsbesluit Machtiging Spoed Eisende Zorg Jeugdbescherming Brabant 20-12-2021 20-02-2022 Details
Extern mandaatbesluit Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) 15-03-2021 15-05-2021 Details
Intrekken Instellingsbesluit adviescommissie Sociaal domein Peelgemeenten 27-11-2020 27-01-2021 Details
Mandaatbesluit sociaal medische indicatie kinderopvang 26-03-2020 26-05-2020 Details
Machtiging rechtmatigheidscontrole op vaststelling clientaantallen i.v.m. bekostiging jeugdhulp door... 09-03-2020 09-05-2020 Details
Machtiging Spoed Eisende Zorg (SEZ) 05-03-2020 05-05-2020 Details
Bevoegdhedenregeling 2019 20-12-2019 20-02-2020 Details
Besluit deelname Werkgeversvereniging Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties 16-12-2019 16-02-2020 Details
Besluit plaatsvervangend secretaris / algemeen directeur 10-07-2019 10-09-2019 Details
Mandaatbesluit 20-12-2018 20-02-2019 Details
Privacybeleid Gemeenschappelijke regeling Peelgemeenten 15-11-2018 15-01-2019 Details
Privacyreglement Gemeenschappelijke regeling Peelgemeenten 15-11-2018 15-01-2019 Details
Bevoegdhedenregeling Peelgemeenten 2017 12-10-2017 12-12-2017 Details
Extern mandaatbesluit bijzondere bijstand 01-05-2017 01-07-2017 Details
Mandaatbesluit 16-03-2017 16-05-2017 Details