Vergunningen Raalte

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Raalte. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Raalte. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Leidraad Invordering gemeentelijke belastingen 2021
Aanvragen omgevingsvergunning met reguliere voorbereidingsprocedure
Verleende omgevingsvergunningen met reguliere voorbereidingsprocedure
Verkeersmaatregelen
Ontwerp omgevingsvergunning met uitgebreide voorbereidingsprocedure
Verleende omgevingsvergunning met uitgebreide voorbereidingsprocedure
[Besluit Kerkslagen 2, 2c,2d,2e Lierderholthuis]
Vergunning voor het ophangen van spandoeken in Heino op grond van artikel 2.10 van de APV (Algemene Plaatselijke...
Ontwerpbesluit Hoenlo 65 tm 73 Raalte (voorlopige adressen)
Verkeersmaatregelen
Verleende omgevingsvergunningen met reguliere voorbereidingsprocedure
Meldingsplichtige evenementen op grond van artikel 2.25 van de APV (Algemene Plaatselijke Verordening):
ontwerp-projectbesluit Keizersveldweg 10 in Mariënheem
Ontwerp omgevingsvergunning met uitgebreide voorbereidingsprocedure
Vergunning voor plaatsing koelopslagcontainer op grond van artikel 2.10 van de APV (Algemene Plaatselijke...
Aanvragen omgevingsvergunning met reguliere voorbereidingsprocedure
Meldingsplichtige activiteiten op grond van artikel 4.3 van de APV (Algemene Plaatselijke Verordening):
Aanvraag omgevingsvergunning met uitgebreide voorbereidingsprocedure
Verlengen beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning
Verleende omgevingsvergunning met uitgebreide voorbereidingsprocedure
Verkeersmaatregelen
Bestemmingsplan Buitengebied, partiële herziening nr. 47, omgeving Oude Twentseweg 16
Bestemmingsplan Buitengebied Raalte, 2e partiele herziening, nr. 17, omgeving Okkenbroekstraat 14 en...
Omgevingsvergunning Reko plas Luttenberg
Verleende omgevingsvergunningen met reguliere voorbereidingsprocedure
Aanvragen omgevingsvergunning met reguliere voorbereidingsprocedure
Meldingsplichtige evenementen op grond van artikel 2.25 van de APV (Algemene Plaatselijke Verordening):
Kennisgeving mobiel puinbreken:
Verleende omgevingsvergunningen met reguliere voorbereidingsprocedure
Verkeersmaatregelen
Meldingsplichtige evenementen op grond van artikel 2.25 van de APV (Algemene Plaatselijke Verordening):
Kennisgeving melding artikel 8.41 van de Wet milieubeheer: op grond van het Activiteitenbesluit:
Aanvragen omgevingsvergunning met reguliere voorbereidingsprocedure
Verlengen beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning
Bestemmingsplan ‘Buitengebied Raalte, partiële herziening nr. 49, omgeving Berkendijk 15’, gemeente Raalte
Verleende omgevingsvergunningen met reguliere voorbereidingsprocedure
Gemeente Raalte, Bestemmingsplan ‘Buitengebied Raalte, partiële herziening nr. 49, omgeving Berkendijk...
Bestemmingsplan Raalte, Drostenkamp, partiële herziening nr. 2, Zwolsestraat omgeving 82-84, gemeente...
Gemeente Raalte, Bestemmingsplan Raalte, Drostenkamp, partiële herziening nr. 2, Zwolsestraat omgeving...
Verkeersmaatregelen
Vergunning voor plaatsing van sandwichborden in de gemeente Raalte op grond van artikel 2.10 van de APV...
Meldingsplichtige evenementen op grond van artikel 2.25 van de APV (Algemene Plaatselijke Verordening):
Aanvragen omgevingsvergunning met reguliere voorbereidingsprocedure
Aanwezigheidsvergunning op grond van artikel 30b Wet op de Kansspelen en artikel 2.40 van de APV:
Wet Natuurbescherming - kapmeldingen
Meldingsplichtige activiteit op grond van artikel 4.3 van de APV (Algemene Plaatselijke Verordening):
Loterijvergunning op grond van artikel 3 van de Wet op de Kansspelen:
Verlengen beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning
Gemeente Raalte - Verkeersbesluit voor het aanwijzen van parkeerplaatsen voor opladen elektrische voertuigen...
Aanvragen omgevingsvergunning met reguliere voorbereidingsprocedure