Vergunningen Raalte

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Raalte. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Raalte. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image

Bestemmingsrapport

 6.99

Samenvatting van een bestemmingsplan voor een specifieke locatie inclusief bouw – en gebruiksregels.

Bestemmingsrapport

 6.99

Samenvatting van een bestemmingsplan voor een specifieke locatie inclusief bouw – en gebruiksregels.

vergunning Datum start Datum einde
Aanvraag omgevingsvergunning, het bouwen van een bedrijfshal, Zwolseweg 76 8055PB Laag Zuthem, [RTE00L00061]... 28-11-2022 28-01-2023 Details
Verleende omgevingsvergunning met reguliere procedure, het kappen van 1 inlandse eik, Pleegsterdijk 9,... 28-11-2022 28-01-2023 Details
Aanvraag omgevingsvergunning, het plaatsen van zonnepanelen in veldopstelling, Zuthemerweg nabij nr 7... 28-11-2022 28-01-2023 Details
Aanvraag omgevingsvergunning, het bouwen van een woning, bij Pleegsterdijk bij nr. 27 in Raalte 28-11-2022 28-01-2023 Details
Ontwerpbesluit omgevingsvergunning met uitgebreide procedure, brandveilig gebruik tijdelijke klaslokalen,... 24-11-2022 24-01-2023 Details
Ontwerpbesluit omgevingsvergunning met uitgebreide procedure, Actualisa­tie omgevings­vergu­nning milieu... 24-11-2022 24-01-2023 Details
Verleende omgevingsvergunning met reguliere procedure, het verbouwen van de woning, Torenvalk 3 8103GJ... 24-11-2022 24-01-2023 Details
Verkeersmaatregelen 23-11-2022 23-01-2023 Details
Meldingsplichtige evenementen op grond van artikel 2.25 van de APV (Algemene Plaatselijke Verordening): 23-11-2022 23-01-2023 Details
Aanvraag omgevingsvergunning, het vergroten van de woning, Plataan 14 8141SN Heino 23-11-2022 23-01-2023 Details
Tijdelijke standplaatsvergunning op grond van artikel 5.18 van de APV (Algemene Plaatselijke Verordening): 23-11-2022 23-01-2023 Details
Vergunningplichtige evenementen op grond van artikel 2.25 van de APV (Algemene Plaatselijke Verordening); 23-11-2022 23-01-2023 Details
Het plaatsen van 12 grondgebonden zonnepanelen 21-11-2022 21-01-2023 Details
Verleende omgevingsvergunning met reguliere procedure, het kappen van een eik (kap berk is ingetrokken),... 21-11-2022 21-01-2023 Details
Het kappen van een paardenkastanje 21-11-2022 21-01-2023 Details
Tijdelijke afwijking (10 jaren) van bestemmingsplan voor aanleggen van een poel ter verbetering van natuurwaarden... 21-11-2022 21-01-2023 Details
Het bouwen van een bijgebouw, Boetelerveldweg 3 8106RC Mariënheem 21-11-2022 21-01-2023 Details
Aanvraag omgevingsvergunning, het bouwen van een bedrijfshal met kantoor en showroom 21-11-2022 21-01-2023 Details
Wet milieubeheer melding, verplaatsen interieurbouwbedrijf, Heesweg 18 8102HJ Raalte en Kanaaldijk OZ... 21-11-2022 21-01-2023 Details
Verleende omgevingsvergunning met reguliere procedure, het realiseren van een inrit, Raarhoeksweg 17... 21-11-2022 21-01-2023 Details
Aanvraag omgevingsvergunning, het vergroten van bedrijfshal 18-11-2022 18-01-2023 Details
Aanvraag omgevingsvergunning, het vergroten van de woning en het bouwen van vervangend bijgebouw 18-11-2022 18-01-2023 Details
Aanvraag omgevingsvergunning, exploitatie kringloopwinkel 18-11-2022 18-01-2023 Details
Aanvraag omgevingsvergunning, het bouwen van een vervangend bijgebouw 18-11-2022 18-01-2023 Details
Aanvragen omgevingsvergunning met reguliere voorbereidingsprocedure 16-11-2022 16-01-2023 Details
Meldingsplichtige evenementen op grond van artikel 2.25 van de APV (Algemene Plaatselijke Verordening): 16-11-2022 16-01-2023 Details
Verkeersmaatregelen 16-11-2022 16-01-2023 Details
Verleende omgevingsvergunningen met reguliere voorbereidingsprocedure 16-11-2022 16-01-2023 Details
Ontwerp omgevingsvergunning met uitgebreide voorbereidingsprocedure 16-11-2022 16-01-2023 Details
Kennisgeving melding artikel 8.41 van de Wet milieubeheer: op grond van het Activiteitenbesluit: 16-11-2022 16-01-2023 Details
Wijzigingsplan ‘Buitengebied Raalte, 47e wijziging, omgeving Pleegsterdijk 17, gemeente Raalte’ 16-11-2022 16-01-2023 Details
Melding incidentele festiviteit op grond van artikel 4.3 van de APV (Algemene Plaatselijke Verordening)... 16-11-2022 16-01-2023 Details
Aanvraag omgevingsvergunning met uitgebreide voorbereidingsprocedure 16-11-2022 16-01-2023 Details
Bestemmingsplan ‘Heino, Lentheweg 6, gemeente Raalte’ 16-11-2022 16-01-2023 Details
Gemeente Raalte - Verkeersbesluit voor het reserveren van parkeerplaatsen voor het opladen van elektrische... 14-11-2022 14-01-2023 Details
Verleende omgevingsvergunningen met reguliere voorbereidingsprocedure 09-11-2022 09-01-2023 Details
Meldingsplichtige evenementen op grond van artikel 2.25 van de APV (Algemene Plaatselijke Verordening): 09-11-2022 09-01-2023 Details
Verkeersmaatregelen 09-11-2022 09-01-2023 Details
Aanvragen omgevingsvergunning met reguliere voorbereidingsprocedure 09-11-2022 09-01-2023 Details
Tijdelijke standplaatsvergunning op grond van artikel 5.18 van de APV (Algemene Plaatselijke Verordening): 09-11-2022 09-01-2023 Details
Kennisgeving voornemen tot uitgifte van onroerende zaken (gronden en/of opstallen) gemeente Raalte 09-11-2022 09-01-2023 Details
Geluidontheffing op grond van artikel 4.6 van de APV (Algemene Plaatselijke Verordening): 09-11-2022 09-01-2023 Details
Ontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied Raalte, partiële herziening nr.60, omgeving Bloemenkampsweg 9 en... 09-11-2022 09-01-2023 Details
Beleidsregels Eenmalige energietoeslag 2022 gemeente Raalte 07-11-2022 07-01-2023 Details
Beleidsregels studietoeslag gemeente Raalte 2022 07-11-2022 07-01-2023 Details
Beleidsregels terug- en invordering bedrijfskapitaal Tozo gemeente Raalte 2022 07-11-2022 07-01-2023 Details
Aanvragen omgevingsvergunning met reguliere voorbereidingsprocedure 02-11-2022 02-01-2023 Details
Verkeersmaatregelen 02-11-2022 02-01-2023 Details
Melding incidentele festiviteit op grond van artikel 4.3 van de APV (Algemene Plaatselijke Verordening)... 02-11-2022 02-01-2023 Details
Weigering omgevingsvergunning met reguliere procedure 02-11-2022 02-01-2023 Details