Vergunningen Regio Twente

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Regio Twente. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Regio Twente. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image

Bestemmingsrapport

 7.99

Snel een bestemmingsplan inzien voor een specifiek adres of perceel inclusief bouw – en gebruiksregels.

Bestemmingsrapport

 7.99

Snel een bestemmingsplan inzien voor een specifiek adres of perceel inclusief bouw – en gebruiksregels.

Meer info Bestellen
vergunning Datum start Datum einde
Intrekking verordening op de bestuurscommissies Regio Twente 2016 26-07-2021 26-09-2021 Details
Besluit ondervolmacht bestuurssecretaris en algemeen manager OZJT/Samen14 25-06-2021 25-08-2021 Details
Besluit ondervolmacht bestuurssecretaris en algemeen manager OZJT/Samen14 30-04-2021 30-06-2021 Details
Mandaat-, machtigings- en volmachtbesluit Regio Twente 2020 06-11-2020 06-01-2021 Details
Controleverordening 2020 Regio Twente 16-04-2020 16-06-2020 Details
Algemene subsidieverordening Regio Twente 2019 25-11-2019 25-01-2020 Details
Nadere subsidieregeling Maatregelhulp Regio Twente 25-03-2019 25-05-2019 Details
Arbeidsvoorwaardenregeling Regio Twente (ART) 31-12-2018 28-02-2019 Details
Ondermandaat- en volmachtbesluit Directeur Publieke Gezondheid Twente 2018 28-12-2018 28-02-2019 Details
Financiële verordening Regio Twente 2018 28-12-2018 28-02-2019 Details
Subsidieverordening Maatregelhulp 07-08-2018 07-10-2018 Details
Regeling Klachtenmeldpunt en klachtenprocedure 13-07-2018 13-09-2018 Details
Inkoop- en aanbestedingsbeleid 13-07-2018 13-09-2018 Details
Regeling generatiepact Regio Twente 2017 21-03-2018 21-05-2018 Details
Treasurystatuut Regio Twente 2016 13-03-2018 13-05-2018 Details
Arbeidsvoorwaardenregeling Regio Twente (ART) 01-03-2018 01-05-2018 Details
Arbeidsvoorwaardenregeling Regio Twente (ART) 27-02-2018 27-04-2018 Details
regeling sanctiebeleid aanvullende en na-wettelijke uitkering Regio Twente 19-02-2018 19-04-2018 Details
Arbeidsvoorwaardenregeling Regio Twente (ART) 09-02-2018 09-04-2018 Details
Lokale beschikbaarheidsregeling Regio Twente 07-02-2018 07-04-2018 Details
Arbeidsvoorwaardenregeling Regio Twente (ART) 07-02-2018 07-04-2018 Details
Technische wijzigingen Regeling generatiepact Regio Twente 2017 02-10-2017 02-12-2017 Details
UWO-wijzigingen Nagekomen aanpassingen CARUWO als gevolg van IKB regio Twente 16-05-2017 16-07-2017 Details
UWO-wijzigingen Aanpassing verplaatsingskostenregeling verhuisplichtige ambtenaren) regio Twente 16-05-2017 16-07-2017 Details
Klachtenregeling Regio Twente 2017 09-05-2017 09-07-2017 Details
Ondermandaat- en volmachtbesluit Directeur publieke gezondheid Twente 2016 09-05-2017 09-07-2017 Details
Sociaal Statuut Regio Twente 09-05-2017 09-07-2017 Details
Wijziging van de Regeling generatiepact Regio Twente 2017 09-05-2017 09-07-2017 Details
Ondermandaat- en volmachtbesluit directeur publieke gezondheid Twente 2016 23-12-2016 23-02-2017 Details
Reglement taken en werkzaamheden van de auditcommissie Regio Twente 16-11-2016 16-01-2017 Details
Ondermandaat- en volmachtbesluit directeur Bedrijfsvoering Regio Twente 2015 16-11-2016 16-01-2017 Details
Ondermandaat- en volmachtbesluit directeur Leefomgeving Regio Twente 2015 16-11-2016 16-01-2017 Details
Ondermandaat- en volmachtbesluit secretaris/algemeen directeur Regio Twente 2015 16-11-2016 16-01-2017 Details
Wijzigingen arbeidsvoorwaardenregeling ECWGO/U201501194 Regio Twente 16-09-2016 16-11-2016 Details
Wijziging arbeidsvoorwaardenregeling ECWGOU201500965 Regio Twente 16-09-2016 16-11-2016 Details
Wijzigingen in arbeidsvoorwaardenregeling ECWGO/U201600078 Regio Twente 16-09-2016 16-11-2016 Details
Wijziging arbeidsvoorwaardenregeling bij U201501380 Regio Twente 16-09-2016 16-11-2016 Details
Wijziging arbeidsvoorwaardenregeling U201600450 en U201600266 Regio Twente 16-09-2016 16-11-2016 Details
Wijziging arbeidsvoorwaardenregeling ECWGO/U201600159 Regio Twente 16-09-2016 16-11-2016 Details
Wijzigingen arbeidsvoorwaarden CAR U201600259 Regio Twente 16-09-2016 16-11-2016 Details
Wijziging arbeidsvoorwaardenregeling U201502055 Regio Twente 16-09-2016 16-11-2016 Details
Actualiseren Mandaat- en volmachtbesluit Regio Twente 2015 04-08-2016 04-10-2016 Details
Verordening betreffende de zorg van het dagelijks bestuur voor de archiefbescheiden, het aanwijzen en... 04-08-2016 04-10-2016 Details
Verordening op de bestuurscommissies Regio Twente 2016 04-08-2016 04-10-2016 Details
Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van het dagelijks bestuur Regio Twente 04-08-2016 04-10-2016 Details
Mandaat- en volmachtbesluit Regio Twente 2015 18-05-2016 18-07-2016 Details
Directiestatuut Regio Twente 2016 13-04-2016 13-06-2016 Details
Statuut secretarissenberaad Regio Twente 2016 13-04-2016 13-06-2016 Details
Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van het algemeen bestuur Regio Twente 13-04-2016 13-06-2016 Details
Intrekken Verordening bestuurscommissie Regio Twente-Netwerkstad, Partiële Regionale Huisvestingsverordening... 13-04-2016 13-06-2016 Details