Vergunningen Regio Twente

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Regio Twente. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Regio Twente. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Intrekking verordening op de bestuurscommissies Regio Twente 2016
Besluit ondervolmacht bestuurssecretaris en algemeen manager OZJT/Samen14
Besluit ondervolmacht bestuurssecretaris en algemeen manager OZJT/Samen14
Mandaat-, machtigings- en volmachtbesluit Regio Twente 2020
Controleverordening 2020 Regio Twente
Algemene subsidieverordening Regio Twente 2019
Nadere subsidieregeling Maatregelhulp Regio Twente
Arbeidsvoorwaardenregeling Regio Twente (ART)
Ondermandaat- en volmachtbesluit Directeur Publieke Gezondheid Twente 2018
Financiële verordening Regio Twente 2018
Subsidieverordening Maatregelhulp
Regeling Klachtenmeldpunt en klachtenprocedure
Inkoop- en aanbestedingsbeleid
Regeling generatiepact Regio Twente 2017
Treasurystatuut Regio Twente 2016
Arbeidsvoorwaardenregeling Regio Twente (ART)
Arbeidsvoorwaardenregeling Regio Twente (ART)
regeling sanctiebeleid aanvullende en na-wettelijke uitkering Regio Twente
Arbeidsvoorwaardenregeling Regio Twente (ART)
Lokale beschikbaarheidsregeling Regio Twente
Arbeidsvoorwaardenregeling Regio Twente (ART)
Technische wijzigingen Regeling generatiepact Regio Twente 2017
UWO-wijzigingen Nagekomen aanpassingen CARUWO als gevolg van IKB regio Twente
UWO-wijzigingen Aanpassing verplaatsingskostenregeling verhuisplichtige ambtenaren) regio Twente
Klachtenregeling Regio Twente 2017
Ondermandaat- en volmachtbesluit Directeur publieke gezondheid Twente 2016
Sociaal Statuut Regio Twente
Wijziging van de Regeling generatiepact Regio Twente 2017
Ondermandaat- en volmachtbesluit directeur publieke gezondheid Twente 2016
Reglement taken en werkzaamheden van de auditcommissie Regio Twente
Ondermandaat- en volmachtbesluit directeur Bedrijfsvoering Regio Twente 2015
Ondermandaat- en volmachtbesluit directeur Leefomgeving Regio Twente 2015
Ondermandaat- en volmachtbesluit secretaris/algemeen directeur Regio Twente 2015
Wijzigingen arbeidsvoorwaardenregeling ECWGO/U201501194 Regio Twente
Wijziging arbeidsvoorwaardenregeling ECWGOU201500965 Regio Twente
Wijzigingen in arbeidsvoorwaardenregeling ECWGO/U201600078 Regio Twente
Wijziging arbeidsvoorwaardenregeling bij U201501380 Regio Twente
Wijziging arbeidsvoorwaardenregeling U201600450 en U201600266 Regio Twente
Wijziging arbeidsvoorwaardenregeling ECWGO/U201600159 Regio Twente
Wijzigingen arbeidsvoorwaarden CAR U201600259 Regio Twente
Wijziging arbeidsvoorwaardenregeling U201502055 Regio Twente
Actualiseren Mandaat- en volmachtbesluit Regio Twente 2015
Verordening betreffende de zorg van het dagelijks bestuur voor de archiefbescheiden, het aanwijzen en...
Verordening op de bestuurscommissies Regio Twente 2016
Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van het dagelijks bestuur Regio Twente
Mandaat- en volmachtbesluit Regio Twente 2015
Directiestatuut Regio Twente 2016
Statuut secretarissenberaad Regio Twente 2016
Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van het algemeen bestuur Regio Twente
Intrekken Verordening bestuurscommissie Regio Twente-Netwerkstad, Partiële Regionale Huisvestingsverordening...