Vergunningen Regionale Belasting Groep

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Regionale Belasting Groep. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Regionale Belasting Groep. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image

Bestemmingsrapport

 7.99

Snel een bestemmingsplan inzien voor een specifiek adres of perceel inclusief bouw – en gebruiksregels.

Bestemmingsrapport

 7.99

Snel een bestemmingsplan inzien voor een specifiek adres of perceel inclusief bouw – en gebruiksregels.

Meer info Bestellen
vergunning Datum start Datum einde
Leidraad Invordering RBG 2016 17-01-2024 17-03-2024 Details
Leidraad Invordering RBG 2016 07-09-2023 07-11-2023 Details
Leidraad Invordering RBG 2016 19-05-2023 19-07-2023 Details
Aanwijzingsbesluit controleurs reinigingsrechten 08-05-2023 08-07-2023 Details
Aanwijzingsbesluit controleurs toeristenbelasting 08-05-2023 08-07-2023 Details
Algemeen Mandaatbesluit RBG 08-05-2023 08-07-2023 Details
Leidraad Invordering RBG 2016 08-05-2023 08-07-2023 Details
Wijziging Leidraad Invordering 2016 Regionale Belasting Groep per 1 juli 2022 07-02-2023 07-04-2023 Details
Regeling melden vermoeden misstand en inbreuk op Unierecht 12-07-2022 12-09-2022 Details
Aanwijzingsbesluit lid van het dagelijks bestuur van de RBG 12-07-2022 12-09-2022 Details
Aanwijzingsbesluit contactpersoon Woo 29-06-2022 29-08-2022 Details
Leidraad Invordering RBG 2016 28-03-2022 28-05-2022 Details
Normenkader 2021 RBG 16-12-2021 16-02-2022 Details
Leidraad Invordering RBG 2016 21-09-2021 21-11-2021 Details
Algemene Inkoopvoorwaarden voor goederen en diensten 15-04-2021 15-06-2021 Details
Inkoop- en aanbestedingsreglement RBG 15-04-2021 15-06-2021 Details
Leidraad Invordering RBG 2016 25-03-2021 25-05-2021 Details
Algemeen Mandaatbesluit RBG 25-03-2021 25-05-2021 Details
Uitvoeringsregels privacy van de Regionale Belasting Groep 14-01-2021 14-03-2021 Details
Normenkader 2020 RBG 24-12-2020 24-02-2021 Details
Uitvoeringsregels waterschapsbelastingen en gemeentelijke belastingen Regionale Belasting Groep 24-12-2020 24-02-2021 Details
Aanwijzingsbesluit ambtenaar belast met de heffing en invordering 24-12-2020 24-02-2021 Details
Aanwijzingsbesluit deurwaarders 15-10-2020 15-12-2020 Details
Verordening behandeling klachten Regionale Belasting Groep 27-07-2020 27-09-2020 Details
Besluit Takenregister Regionale Belasting Groep per 1 januari 2018 27-07-2020 27-09-2020 Details
Aanwijzingsbesluit deurwaarders 13-03-2020 13-05-2020 Details
Aanwijzingsbesluit ambtenaren van de RBG, ambtenaren in dienst van gemeente Schiedam voor de precariobelasting 13-03-2020 13-05-2020 Details
Aanwijzingsbesluit deurwaarders, medewerkers van Mandaat BV 13-03-2020 13-05-2020 Details
Delegatiebesluit RBG 13-03-2020 13-05-2020 Details
Algemeen Mandaatbesluit RBG 13-03-2020 13-05-2020 Details
Treasurystatuut van de Regionale Belasting Groep 13-03-2020 13-05-2020 Details
Informatiebeveiligingsbeleid Regionale Belasting Groep 13-03-2020 13-05-2020 Details
Mandaatbesluit bevoegdheid aanwijzing deurwaarders 13-03-2020 13-05-2020 Details
Besluit bepaling hoeveelheid ingenomen water 13-03-2020 13-05-2020 Details
Verordening behandeling klachten Regionale Belasting Groep 13-03-2020 13-05-2020 Details
Uitvoeringsregels hondenbelasting Regionale Belasting Groep 2014 13-03-2020 13-05-2020 Details
Verordening behandeling bezwaarschriften Regionale Belasting Groep 13-03-2020 13-05-2020 Details
Escalatieregeling Vermoeden Misstand 13-03-2020 13-05-2020 Details
Controleverordening Regionale Belasting Groep 13-03-2020 13-05-2020 Details
Leidraad Invordering RBG 2016 13-03-2020 13-05-2020 Details
Privacybeleid van de Regionale Belasting Groep 13-03-2020 13-05-2020 Details
Besluit vernietigen gescande stukken 13-03-2020 13-05-2020 Details
Algemene Inkoopvoorwaarden voor goederen en diensten RBG 13-03-2020 13-05-2020 Details
Financieel Mandaatvoorschrift RBG 13-03-2020 13-05-2020 Details
Aanwijzingsbesluit deurwaarders RBG 13-03-2020 13-05-2020 Details
Aanwijzingsbesluit ambtenaren RBG 13-03-2020 13-05-2020 Details
Aanwijzingsbesluit ambtenaren van de RBG, in dienst van Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard... 13-03-2020 13-05-2020 Details
Besluit van het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling Regionale Belasting Groep houdende... 13-03-2020 13-05-2020 Details
Aanwijzingsbesluit ambtenaren van de RBG, in dienst van het Hoogheemraadschap van Delfland voor de zuiveringsheffing 13-03-2020 13-05-2020 Details
Aanwijzingsbesluit ambtenaar belast met de invordering 13-03-2020 13-05-2020 Details