• Vergunningen»
  • Regionale dienst openbare gezondheidszorg Hollands Midden

Vergunningen Regionale dienst openbare gezondheidszorg Hollands Midden

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Regionale dienst openbare gezondheidszorg Hollands Midden. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Regionale dienst openbare gezondheidszorg Hollands Midden. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Regeling tegemoetkoming reiskosten woon-werkverkeer
Arbeidsvoorwaarden
Regeling paraatheidsdiensten RDOG HM 2016
Privacyreglement RDOG HM
Besluit verlenen (onder)mandaat m.b.t. Regeling Ambtseed, ambtsbelofte en integriteitsverklaring RDOG...
Normenkader rechtmatigheid RDOG Hollands Midden 2018
Organisatieverordening RDOG HM
Nota reserves en voorzieningen RDOG Hollands Midden 2018
Verordening commissie bezwaarschriften RDOG Hollands Midden
Besluit van toepassing verklaring hoofdstuk 8 en 16 CAR UWO op RAV, Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg...
Controleverordening RDOG Hollands Midden 2018
Klachtenregeling ongewenst gedrag voor de decentrale overheid
Financiële verordening RDOG Hollands Midden 2018
Archiefverordening RDOG HM 2016
Besluit uurloontarief bij koop en verkoop vakantie-uren RAV medewerkers
Beoordelingsregeling RDOG HM
Regeling algemene dienst RDOG HM
Regeling Melding Vermoeden Misstand RDOG HM
Regeling paraatheidsdiensten RDOG HM 2016
Verordening auditcommissie RDOG Hollands Midden 2018
Regeling gegevensbescherming medewerkers RDOG HM
Verordening begrotingswijzigingen RDOG Hollands Midden 2018
Treasurystatuut RDOG Hollands Midden 2018
Regeling ‘functiebeschrijving, competenties en functiewaardering RDOG HM’
Regeling ambtseed, ambtsbelofte en integriteitsverklaring RDOG HM
Beoordelingsregeling RDOG HM
Sociaal Plan Bureau Jeugdzorg / RDOG Hollands Midden
Regeling Bedrijfshulpverlening RDOG HM
Regeling gegevensbescherming medewerkers RDOG HM
Regionale dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden – Samenstelling plaatsingscommissie en paritaire...
Ondermandaat uitvoering Warenwetbesluit tatoeëren en piercen
Regionale Dienst Openbare gezondheidszorg Hollands Midden - Wijziging tekst art. 40.1.1.1 van de AVR...
Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden – 1e Begrotingswijziging 2017
Gedragscode RDOG HM
Beleidsplan GHOR Hollands Midden 2017-2020
Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden - Toevoeging nieuw artikel 4a:3:1:5 Werkkostenvergoeding...
Sociaal Plan Jeugdbescherming west
Klachtenregeling RDOG Hollands Midden
Klachtenregeling ongewenst gedrag voor de decentrale overheid
Sector-cao Ambulancezorg 2015-2018
Wijzigingen in de Arbeidsvoorwaardenregeling RDOG HM (LOGA-circulaires 2016)
Gemeenschappelijke regeling RDOG HM
Wijziging Regeling paraatheidsdiensten 2017
Wijziging tekst Sociaal Statuut RDOG HM 2017
Wijziging tekst art. 6:4:1:1 lid 2 onder a van de AVR RDOG HM
Wijziging artikel 40:1:1:1 van de AVR RDOG HM betreffende de vergoeding paraatheidsdiensten
Regeling personeelsdossiers RDOG HM
Regeling IKB
Handboek digitale vervanging Jeugdgezondheidszorg
Regeling paraatheidsdiensten