• Vergunningen»
  • Regionale dienst openbare gezondheidszorg Hollands Midden

Vergunningen Regionale dienst openbare gezondheidszorg Hollands Midden

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Regionale dienst openbare gezondheidszorg Hollands Midden. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Regionale dienst openbare gezondheidszorg Hollands Midden. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image

Bestemmingsrapport

 7.99

Snel een bestemmingsplan inzien voor een specifiek adres of perceel inclusief bouw – en gebruiksregels.

Bestemmingsrapport

 7.99

Snel een bestemmingsplan inzien voor een specifiek adres of perceel inclusief bouw – en gebruiksregels.

Meer info Bestellen
vergunning Datum start Datum einde
Regeling tegemoetkoming reiskosten woon-werkverkeer 09-04-2019 09-06-2019 Details
Arbeidsvoorwaarden 09-04-2019 09-06-2019 Details
Regeling paraatheidsdiensten RDOG HM 2016 19-03-2019 19-05-2019 Details
Privacyreglement RDOG HM 15-03-2019 15-05-2019 Details
Besluit verlenen (onder)mandaat m.b.t. Regeling Ambtseed, ambtsbelofte en integriteitsverklaring RDOG... 15-03-2019 15-05-2019 Details
Normenkader rechtmatigheid RDOG Hollands Midden 2018 15-03-2019 15-05-2019 Details
Organisatieverordening RDOG HM 15-03-2019 15-05-2019 Details
Nota reserves en voorzieningen RDOG Hollands Midden 2018 15-03-2019 15-05-2019 Details
Verordening commissie bezwaarschriften RDOG Hollands Midden 15-03-2019 15-05-2019 Details
Besluit van toepassing verklaring hoofdstuk 8 en 16 CAR UWO op RAV, Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg... 15-03-2019 15-05-2019 Details
Controleverordening RDOG Hollands Midden 2018 15-03-2019 15-05-2019 Details
Klachtenregeling ongewenst gedrag voor de decentrale overheid 15-03-2019 15-05-2019 Details
Financiële verordening RDOG Hollands Midden 2018 15-03-2019 15-05-2019 Details
Archiefverordening RDOG HM 2016 15-03-2019 15-05-2019 Details
Besluit uurloontarief bij koop en verkoop vakantie-uren RAV medewerkers 15-03-2019 15-05-2019 Details
Beoordelingsregeling RDOG HM 15-03-2019 15-05-2019 Details
Regeling algemene dienst RDOG HM 15-03-2019 15-05-2019 Details
Regeling Melding Vermoeden Misstand RDOG HM 15-03-2019 15-05-2019 Details
Regeling paraatheidsdiensten RDOG HM 2016 15-03-2019 15-05-2019 Details
Verordening auditcommissie RDOG Hollands Midden 2018 15-03-2019 15-05-2019 Details
Regeling gegevensbescherming medewerkers RDOG HM 15-03-2019 15-05-2019 Details
Verordening begrotingswijzigingen RDOG Hollands Midden 2018 15-03-2019 15-05-2019 Details
Treasurystatuut RDOG Hollands Midden 2018 15-03-2019 15-05-2019 Details
Regeling ‘functiebeschrijving, competenties en functiewaardering RDOG HM’ 15-03-2019 15-05-2019 Details
Regeling ambtseed, ambtsbelofte en integriteitsverklaring RDOG HM 15-03-2019 15-05-2019 Details
Beoordelingsregeling RDOG HM 26-10-2017 26-12-2017 Details
Sociaal Plan Bureau Jeugdzorg / RDOG Hollands Midden 26-10-2017 26-12-2017 Details
Regeling Bedrijfshulpverlening RDOG HM 26-10-2017 26-12-2017 Details
Regeling gegevensbescherming medewerkers RDOG HM 26-10-2017 26-12-2017 Details
Regionale dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden – Samenstelling plaatsingscommissie en paritaire... 04-10-2017 04-12-2017 Details
Ondermandaat uitvoering Warenwetbesluit tatoeëren en piercen 04-10-2017 04-12-2017 Details
Regionale Dienst Openbare gezondheidszorg Hollands Midden - Wijziging tekst art. 40.1.1.1 van de AVR... 04-10-2017 04-12-2017 Details
Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden – 1e Begrotingswijziging 2017 04-10-2017 04-12-2017 Details
Gedragscode RDOG HM 04-10-2017 04-12-2017 Details
Beleidsplan GHOR Hollands Midden 2017-2020 04-10-2017 04-12-2017 Details
Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden - Toevoeging nieuw artikel 4a:3:1:5 Werkkostenvergoeding... 04-10-2017 04-12-2017 Details
Sociaal Plan Jeugdbescherming west 16-08-2017 16-10-2017 Details
Klachtenregeling RDOG Hollands Midden 16-08-2017 16-10-2017 Details
Klachtenregeling ongewenst gedrag voor de decentrale overheid 16-08-2017 16-10-2017 Details
Sector-cao Ambulancezorg 2015-2018 16-08-2017 16-10-2017 Details
Wijzigingen in de Arbeidsvoorwaardenregeling RDOG HM (LOGA-circulaires 2016) 16-08-2017 16-10-2017 Details
Gemeenschappelijke regeling RDOG HM 12-07-2017 12-09-2017 Details
Wijziging Regeling paraatheidsdiensten 2017 12-07-2017 12-09-2017 Details
Wijziging tekst Sociaal Statuut RDOG HM 2017 15-06-2017 15-08-2017 Details
Wijziging tekst art. 6:4:1:1 lid 2 onder a van de AVR RDOG HM 15-06-2017 15-08-2017 Details
Wijziging artikel 40:1:1:1 van de AVR RDOG HM betreffende de vergoeding paraatheidsdiensten 15-06-2017 15-08-2017 Details
Regeling personeelsdossiers RDOG HM 15-06-2017 15-08-2017 Details
Regeling IKB 15-06-2017 15-08-2017 Details
Handboek digitale vervanging Jeugdgezondheidszorg 24-05-2017 24-07-2017 Details
Regeling paraatheidsdiensten 24-05-2017 24-07-2017 Details