Vergunningen Regionale uitvoeringsdienst Zeeland

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Regionale uitvoeringsdienst Zeeland. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Regionale uitvoeringsdienst Zeeland. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Besluit van de directeur Regionale uitvoeringsdienst Zeeland d.d. 13 april 2021, houdende verlening van...
Bijdrageverordening Regionale Uitvoeringsdienst Zeeland 2021
Besluit van de directeur Regionale uitvoeringsdienst Zeeland d.d. 18 oktober 2019, houdende verlening...
Protocol gebruik piketauto en elektronische rittenregistratie RUD Zeeland
Besluit van de directeur Regionale uitvoeringsdienst Zeeland d.d. 21 december 2018, houdende verlening...
Besluit ondermandaat directeur RUD Zeeland 2018
Bijdrageverordening Regionale Uitvoeringsdienst Zeeland 2017
de navolgende 1e wijziging van de Financiële verordening RUD Zeeland 2015
de navolgende 2e wijziging van de Bijdrageverordening RUD Zeeland 2017
Financiële Verordening RUD Zeeland 2015
Besluit De Regeling jaargesprekken (krachtens artikel F.7 van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling...
Bijdrageverordening Regionale Uitvoeringsdienst Zeeland 2017
Bijdrageverordening Regionale Uitvoeringsdienst Zeeland 2017
Regeling Aanvullende Voorzieningen bij Werkloosheid
Regeling Aanvullende Voorzieningen bij Werkloosheid
Bijdrageverordening Regionale Uitvoeringsdienst Zeeland 2017
Instructie directeur en secretaris RUD Zeeland 2016
Besluit ondermandaat directeur RUD Zeeland 2017
de Regeling melden vermoeden van een misstand
Het stagebeleid RUD Zeeland
de IKAP –regeling provincies
Instructie directeur en voorzitter RUD Zeeland 2016
Protocol werving en selectie RUD Zeeland
Besluit ondermandaat directeur RUD Zeeland 2016
de Regeling Jaargesprekken RUD Zeeland.
Regeling Begeleiding Van Werk Naar Werk bij reorganisaties
de Regeling aanvullende voorzieningen bij werkloosheid (krachtens artikel B.13 van de CAP)
de UITVOERINGSREGELING RECHTEN EN PLICHTEN BIJ ZIEKTE EN ARBEIDSONGESCHIKTHEID
Besluit van de directeur Regionale Uitvoeringsdienst Zeeland d.d. 18 april 2016, houdende de verlening...
Verzuimprotocol RUD Zeeland 2015
Werktijdenregeling RUD Zeeland 2015
Handreiking gedragscode RUD Zeeland
UITVOERINGSREGELING RECHTEN EN PLICHTEN BIJ ZIEKTE EN ARBEIDSONGESCHIKTHEID (krachtens artikel E.8 van...
COLLECTIEVE ARBEIDSVOORWAARDENREGELING PROVINCIES
Regeling Begeleiding Van Werk Naar Werk bij reorganisaties
Regeling aanvullende voorzieningen bij werkloosheid (krachtens artikel B.14 van de CAP)
Besluit informatiebeheer RUD Zeeland 2015
Regeling procedure en bescherming bij melding van vermoedens van een misstand
IKAP-regeling provincies
Klachtenregeling ongewenst gedrag van de RUD-Zeeland 2015
Procedureregeling methodische functiewaardering